Home ข่าวเด่น ข่าวรายวัน English News รายงาน บทความ Sound & VDO Webboard ข้อมูลย้อนหลัง
พนักงานเทสโกโลตัส ถูกเลิกจ้างเนื่องจากยื่นข้อเรียกร้อง
โดย : คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (9/03/2009 03:32 PM)

พนักงานเทสโกโลตัส ถูกเลิกจ้างเนื่องจากยื่นข้อเรียกร้อง
เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2552 คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย ยื่นหนังสือต่อนายกรัฐมนตรี ในกรณีที่บริษัท เอกชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเต็ม จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ดำเนินการศูนย์กระจายสินค้าและค้าปลีกค้าส่งในเครือเทสโกโลตัส ได้มีการเลิกจ้างพนักงานในระดับผู้บังคับบัญชาโดยไม่เป็นธรรม ด้วยเหตุที่ลูกจ้างยื่นข้อเรียกร้องและเตรียมการจัดตั้งสหภาพแรงงาน เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2552 ซึ่งการกระทำดังกล่าวเป็นการขัดต่อพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 และขัดต่ออนุสัญญาแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 87 และ 98

โดยลำดับเหตุการณ์ต่างๆ มีดังนี้
เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2552 พนักงานระดับผู้บังคับบัญชาจำนวน 36 คน จากทั้งหมด 132 คน คิดเป็นอัตราส่วนมากกว่า 15 เปอร์เซ็นต์ตามที่กฎหมายกำหนดในการยื่นข้อเรียกร้อง ได้ทำการยื่นข้อเรียกร้องต่อนายจ้างให้มีการปรับปรุงสวัสดิการต่างๆ แต่นายจ้างปฏิเสธที่จะรับข้อเรียกร้องดังกล่าว และปฏิเสธในการเจรจา จึงได้มีการยื่นข้อพิพาทแรงงานในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2552 ทำให้บริษัทนัดเจรจาในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2552 ในช่วงเวลาก่อนการเจรจานายจ้างได้พยายามเกลี้ยกล่อมผู้ร่วมลงลายมือชื่อในข้อเรียกร้อง 27 คน ให้ถอนรายชื่อออก โดยใช้วิธีการต่างๆ เช่น เรียกพนักงานแต่ละคนเข้าไปคุยตามลำพัง และส่งผู้บริหารระดับสูงไปเกลี้ยกล่อมคนในครอบครัวและกดดันให้ถอนรายชื่อออกจากข้อเรียกร้องดังกล่าวและต้องไม่ยุ่งเกี่ยวกับการจัดตั้งสหภาพแรงงาน จึงส่งผลให้ข้อเรียกร้องตกไปไม่สามารถเจรจาข้อพิพาทแรงงานได้ และไม่สามารถจดทะเบียนสหภาพแรงงานได้ตามกฎหมาย
ขณะเดียวกันนายจ้างได้แจ้งกับพนักงาน 9 คนที่คงเหลือที่ไม่ได้ถอนรายชื่อจากข้อเรียกร้องว่าต้องทำการเลิกจ้าง โดยอ้างเหตุภาวะเศรษฐกิจตกต่ำและมีความจำเป็นในการปรับโครงสร้างองค์กร ทั้งที่ผลประกอบการล่าสุดของบริษัทเมื่อเดือนธันวาคม 2551 เป็นที่น่าพอใจ ทั้งนี้ทางบริษัทได้แจ้งให้ทั้ง 9 คน ไปรับจดหมายเลิกจ้างที่ป้อมยามด้านนอกและไม่อนุญาตให้เข้าภายในบริเวณของบริษัทตั้งแต่ 11 กุมภาพันธ์ 2552 เป็นต้นมา

ในประเด็นดังกล่าวนี้ คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทยจึงทำหนังสือแสดงความเห็นต่อนายกรัฐมนตรีว่า การเลิกจ้างดังกล่าวเป็นสิ่งที่ต้องมีการตรวจสอบให้ชัดเจนว่าเป็นผลจากวิกฤตเศรษฐกิจจริงหรือไม่ หรือเป็นการเลิกจ้างพนักงานที่กำลังรวมตัวกันยื่นข้อเรียกร้องเจรจาต่อรอง และอยู่ในระหว่างเตรียมการจัดตั้งสหภาพแรงงาน ซึ่งหากเป็นเช่นนั้นการกระทำดังกล่าวนี้ก็เป็นการขัดต่อพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518และขัดต่ออนุสัญญาแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 87 และ 98 ที่ว่าด้วยเรื่องเสรีภาพในการรวมตัว การคุ้มครองสิทธิในการรวมตัว (Freedom of Association and Protection of the Right to Organize) และสิทธิในการรวมตัวกันร่วมเจรจาต่อรอง (Right to Organize and Collective Bargaining) และไม่สอดคล้องกับจรรยาบรรณทางการค้า (Code of Conduct) ที่เทสโกโลตัส ประกาศไว้ต่อสาธารณชน

ดังนั้นเพื่อให้มาตรฐานในการคุ้มครองสิทธิแรงงานยกระดับเทียบเท่าอารยประเทศ คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทยจึงร้องเรียนให้นายกรัฐมนตรีสั่งการให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบประเด็นดังกล่าวที่เกิดขึ้นเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อพนักงาน โดยในเบื้องต้นกระทรวงแรงงานควรมีคำสั่งถึงบริษัท เอกชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเต็ม จำกัด รับพนักงานทั้ง 9 คน กลับเข้าทำงานในตำแหน่งงานเดิม โดยสภาพการจ้างงานต้องไม่ต่ำไปกว่าเดิมที่เคยเป็นอยู่ และบริษัท เอกชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเต็ม จำกัด ต้องยอมรับในเรื่องสิทธิในการรวมตัวและสิทธิในการเจรจาต่อรองของพนักงาน Search Word:
สนใจ ลงโฆษณา กับ ThaiNGO.org
ดูรายละเอียดที่นี่...

ThaiNGO Columnists
มุมมอง ของ..อุสตาซ (อับดุชชะกูร์ บินชาฟิอีย์)
ห้องส้วมความคิด (วรภัทร วีรพัฒนคุปต์)
ลูกลิง...แสนซน (วฤทธรัชต์ ถวัลย์วิวัฒนกุล)
มุมเล็กๆ (ZingarO - ธิดามนต์ พิมพาชัย)
6 Board
ประชาสัมพันธ์ งานกิจกรรม (Activities Board)
สมัครงาน หางาน (Jobs Board)
ร่วมปันน้ำใจ ให้สังคม (Charity Board)
ซื้อขาย แลกเปลี่ยน (Classifieds Board)
แหล่งทุน หาทุน (Grant Board)
กระดานสนทนา (ThaiNGO Webboard)


Thai Fund Foundation (TFF)
2044/23 New Phetburi Road, Bangkapi, Huaykwang, Bangkok 10310,Thailand
Tel: 66 (0) 2318 3959 , 66 (0) 2314 4112 , 66 (0) 2314 4113 Fax: 66 (0) 2718 1850
Website: www.TFF.or.th - E-mail: webmaster@thaingo.org