Home ข่าวเด่น ข่าวรายวัน English News รายงาน บทความ Sound & VDO Webboard ข้อมูลย้อนหลัง
ประชาชนรุมค้านผังเมืองอุดร ชี้ราชการกันพื้นที่เอื้อเหมืองโปแตช
โดย : นายเดชา คำเบ้าเมือง(28/07/2005 11:13 AM)

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 27 ก.ค. 48 ที่ห้องประชุมแกรนด์รอยัลบอลรูม 2 ชั้น 3 โรงแรมเจริญศรีแกรนด์ รอยัล จังหวัดอุดรธานี สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี จัดให้มีการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับผังเมืองรวมของจังหวัดอุดรธานี ซึ่งมีประชาชนเข้าร่วมเวทีค่อนข้างบางตา ประมาณ 30 คน

ข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินผังเมืองรวมจังหวัดอุดรธานี ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 และแก้ไขเพิ่มเติม (พ.ศ.2535) ทั้งนี้ เพื่อเป็นแหล่งรองรับการขยายตัวของเมืองด้านที่อยู่อาศัย การขยายตัวของประชากรในการตั้งถิ่นฐาน การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างสมดุลและเหมาะสม ตลอดจนสามารถลดความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์จากที่ดินเพื่อประกอบอาชีพ หรือกิจกรรมต่างๆ ที่มีความเหมาะสมในอนาคต

พร้อมกันนี้ได้มีการจำแนกประเภท และกำหนดสีการใช้ประโยชน์ที่ดินไว้ทั้งหมด 8 ประเภท คือ สีชมพูให้เป็นที่ดินประเภทชุมชน , สีม่วงให้เป็นที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า , สีเขียวให้เป็นที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม , สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียวให้เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม , สีขาวทแยงฟ้าให้เป็นที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการประมง , สีเขียวอ่อนให้เป็นที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม , สีน้ำตาลอ่อนให้เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย , สีเขียวอ่อนและเส้น ทแยงสีขาวให้เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้

แต่ทั้งนี้ พบว่าในพื้นที่สีม่วงซึ่งเป็นที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า มีเนื้อที่ครอบคลุม ตำบลโนนสูง ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง และตำบลห้วยสามพาด ตำบลนาม่วง กิ่งอำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี อยู่ในพื้นที่ที่กำลังมีการยื่นขออนุญาตประทานบัตรทำเหมืองแร่โปแตช บนเนื้อที่กว่า 2 ไร่ ของบริษัทเอเชีย แปซิกฟิก โปแตช คอปอเรชั่น จำกัด (เอพีพีซี)

อย่างไรก็ตาม ประชาชนคนอุดรธานี ได้มีเสียงสะท้อนแสดงความคิดเห็นคัดค้าน กับข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินผังเมืองรวมจังหวัดอุดรธานีดังกล่าว โดยเฉพาะพื้นที่สีม่วง ที่ระบุว่าเป็นการสนับสนุนเพื่อให้เกิดโครงการเหมืองแร่โปแตชในพื้นที่ แต่หน่วยงานราชการไม่เคยได้ลงไปศึกษาพื้นที่อย่างแท้จริงเสียก่อน ก่อนจะมีการกำหนด

โดยนายปัญญา โคตรเพชร รองประธานกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอุดรธานี ราษฎรหมู่บ้านสะอาดนามูล หมู่ 10 ตำบลห้วยสามพาด กิ่งอำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า ? ที่มาวันนี้ไม่ได้ทราบเรื่อง หรือมีหนังสือเชิญจากหน่วยงานไปถึง แต่บังเอิญไปอ่านหนังสือพิมพ์แล้วพบว่าจะมีเวทีวันนี้ จึงมีความอยากรู้อยากเห็นว่าหมู่บ้านของผมเองที่กำลังประสบปัญหาเกี่ยวกับโครงการเหมืองแร่โปแตช ซึ่งเป็นเหมืองใต้ดินขนาดใหญ่แล้วนี่ ทางหน่วยงานราชการจะมีการจัดวางผังเมืองอย่างไร และทำไมชาวบ้าน หรือแม้แต่ผู้นำ ผู้ใหญ่บ้าน อบต. ถึงไม่มีใครรับทราบเรื่องดังกล่าวแล้วนำมาพูดคุยกับชาวบ้านบ้างเลย พอมารับฟังและได้เห็นแผนผังที่อยู่ในพื้นที่สีม่วง ซึ่งเป็นเขตอุตสาหกรรมและคลังสินค้า ยิ่งทำให้งงว่าหน่วยงานราชการเอาอะไรมารชี้วัดว่าพื้นที่ใดควรเป็นสีใด อีกทั้งเมื่อเห็นว่าสีม่วงอยู่ในเขตของโครงการเหมืองแร่โปแตชแล้ว ทำให้เชื่อว่าภาคราชการได้เข้าข้างนายทุนโดยไม่ยอมศึกษาข้อมูลจากพื้นที่เสียก่อนว่าชาวบ้านเขาต้องการอย่างไร ซึ่งแสดงให้เห็นถึงประชาชนไม่ได้มีส่วนร่วมตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดแต่อย่างใดเลย? นายปัญญาได้กล่าวต่อไปอีกว่า ?ทั้งนี้ ในพื้นที่ชาวบ้านได้เคยประกาศร่วมกันว่าจะกำหนดให้เป็นพื้นที่สีเขียว โดยยึดหลักการที่มีสอดคล้องกับวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของชุมชน ที่มีอาชีพเกษตรกรรมถึงร้อยละ90 พร้อมทั้งห้ามไม่ให้มีอุตสาหกรรมต่อเนื่องเข้ามาในพื้นที่ แต่เมื่อเป็นเช่นนี้นี้แล้ว ในเบื้องต้นชาวบ้านก็จะทำหนังสือคัดค้านถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป? นายปัญญากล่าว

ด้านนายสันติภาพ ศิริวัฒนไพบูลย์ อาจารย์ประจำภาควิชาสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี กล่าวว่า ?ผมเองเป็นราษฎรอาศัยอยู่ในเขตชุมชนเมืองอุดร จากแผนที่ผังเมืองจะเห็นได้ว่าพื้นที่สีชมพูซึ่งเป็นเขตเทศบาลเมืองอุดรธานี อยู่ติดกันกับพื้นที่สีม่วงซึ่งเป็นเขตอุตสาหกรรมและคลังสินค้า และเชื่อว่าคงจะเป็นพื้นที่กันเพื่อรองรับโครงการเหมืองโปแตช โดยพื้นที่ทั้งสองนี้มีขนาดใหญ่พอๆ กัน ทำให้ผมคิดว่าวิสัยทัศน์ของเมืองอุดรได้เปลี่ยนจากเมืองท่องเที่ยว และบริการ กลายไปเป็นเมืองอุตสาหกรรมแล้วหรืออย่างไร เพราะดูขนาดแล้วพื้นที่ใหญ่กว่านิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุฒเสียอีก ขณะที่ประเด็นของโครงการเหมืองแร่โปแตชยังไม่ได้ประทานบัตร แต่ก็ยังมีความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ของที่ดิน ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตรงนั้นก็คงไม่รู้เรื่อง อยู่ดีๆ พื้นที่ทำนา ทำการเกษตรของตนก็กลายไปเป็นพื้นที่อุตสาหกรรม ซึ่งอย่างไรก็ตาม จะเป็นการเพิ่มความขัดแย้งในพื้นที่ตามมา จึงขอให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองได้มีการทบทวนในประเด็นที่กล่าวมา ทั้งนี้ เพื่อให้มีความสอดคล้องกับความเป็นอยู่ของชาวบ้าน? นายสันติภาพกล่าว

ด้านนางสำรวย โยธาวิจิตร เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า ?หน่วยงานที่รับผิดชอบจัดทำผังเมืองรวม ควรจะมีการสอบถามชาวบ้านเสียก่อนว่าใครจะเอาไม่เอา ถามเขาว่ามีความต้องการจะให้หมู่บ้านของเขามีสีนั้นสีนี้หรือเปล่า เพราะเขาคือคนที่ต้องอาศัยอยู่ในพื้นที่นี้ และจะต้องอยู่ตรงนี้ไปจนตาย ยกตัวอย่าง เรื่องโครงการเหมืองแร่โปแตช หากว่ามาตั้งที่ตัวเมืองอุดรตัวดิฉันเองก็ไม่เอาเหมือนกัน ขณะที่ผลประโยชน์ก็เกิดขึ้นกับต่างชาติไม่ได้เกิดขึ้นกับพื้นที่ ทั้งนี้ก็ขอให้หน่วยงานมีการไตร่ตรอง พิจารณาดีๆ เสียก่อนก่อนตัดสินใจ? นางสำรวยกล่าว

ส่วนนางนฤมล อัตนโถ เจ้าหน้าที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี กล่าว่า ?เวทีครั้งนี้จัดเป็นครั้งที่ 4 แล้ว ซึ่งจากเวที 3 ครั้งที่ผ่านมาพบว่าไม่ได้มีใครคัดค้าน หรือมีความเห็นแย้งในเวที แต่พอมาวันนี้ทำให้เราเห็นว่ามีอยู่หลายประเด็นที่น่าสนใจ ถึงอย่างไรก็ตามทางสำนักงานฯ จะจัดให้มีเวทีรับฟังความคิดเห็นอีกในวันที่ 9 สิงหาคมที่จะถึงนี้ หลังจากนั้นจึงจะมีการปิดประกาศภายใน 90 วัน ณ ศาลากลางจังหวัด ที่ว่าการอำเภอ / กิ่งอำเภอ ที่ทำการบริหารส่วนจังหวัด สำนักงานที่ดิน สำนักงานเทศบาล รวมทั้งสถานที่ราชการอื่นๆ ด้วย เพื่อให้ประชาชนได้มีข้อเสนอแนะ และคัดค้านตามขั้นตอน โดยทางสำนักงานฯ ก็จะมีการรวบรวมข้อมูลจากทุกเวทีนำเสนอต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการจังหวัด เพื่อเข้าสู่กระบวนการพิจารณาต่อไป? นางนฤมลกล่าวนายเดชา คำเบ้าเมือง
สำนักข่าวประชาธรรมอุดรธานี Search Word:
สนใจ ลงโฆษณา กับ ThaiNGO.org
ดูรายละเอียดที่นี่...

ThaiNGO Columnists
มุมมอง ของ..อุสตาซ (อับดุชชะกูร์ บินชาฟิอีย์)
ห้องส้วมความคิด (วรภัทร วีรพัฒนคุปต์)
ลูกลิง...แสนซน (วฤทธรัชต์ ถวัลย์วิวัฒนกุล)
มุมเล็กๆ (ZingarO - ธิดามนต์ พิมพาชัย)
6 Board
ประชาสัมพันธ์ งานกิจกรรม (Activities Board)
สมัครงาน หางาน (Jobs Board)
ร่วมปันน้ำใจ ให้สังคม (Charity Board)
ซื้อขาย แลกเปลี่ยน (Classifieds Board)
แหล่งทุน หาทุน (Grant Board)
กระดานสนทนา (ThaiNGO Webboard)


Thai Fund Foundation (TFF)
2044/23 New Phetburi Road, Bangkapi, Huaykwang, Bangkok 10310,Thailand
Tel: 66 (0) 2318 3959 , 66 (0) 2314 4112 , 66 (0) 2314 4113 Fax: 66 (0) 2718 1850
Website: www.TFF.or.th - E-mail: webmaster@thaingo.org