Home ข่าวเด่น ข่าวรายวัน English News รายงาน บทความ Sound & VDO Webboard ข้อมูลย้อนหลัง
เทือกเขาบรรทัดเปิดศูนย์ ชูการจัดการป่าอย่างยั่งยืน
โดย : บัณฑิตา อย่างดี(19/11/2007 09:22 AM)

แม้รัฐบาลหลายยุคยังไม่สามารถแก้ปัญหาการประกาศเขตป่าอนุรักษ์ทับซ้อนที่ดินทำกินเดิมของชุมชนในเขตเทือกเขาบรรทัด อีกทั้งยึดแนวทางแก้ปัญหาตามมติ ครม. 30 มิ.ย. 41 ซึ่งส่งผลให้เจ้าหน้าที่ป่าไม้กับชาวบ้านมีความขัดแย้งรุนแรงขึ้น เนื่องจากใช้หลักเกณฑ์การพิสูจน์สิทธิที่ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง ทำให้ที่ดินของเกษตรกรที่ทำกินมานานต้องหลุดมือ และเป็นช่องว่างให้ข้าราชการบางคนข่มขู่ หาผลประโยชน์

อย่างไรก็ตาม สมาชิกเครือข่ายฯ ได้ดำเนินการจัดการทรัพยากรธรรมชาติมาโดยตลอด และได้เปิดศูนย์ประสานงานองค์กรชุมชนขึ้นหลายแห่งเพื่อแสดงตัวตน ตลอดจนประสานงานกับส่วนราชการและบุคคลภายนอกได้สะดวกขึ้น ในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ได้เปิดศูนย์ประสานงานใน จ.ตรัง 2 แห่ง คือ องค์กรชุมชน ต.น้ำผุด อ.เมือง และองค์กรชุมชนบ้านตระ ต.ปะเหลียน อ.ปะเหลียน

นายเคลื่อน เพชรสุทธิ์ ที่ปรึกษาองค์กรชุมชน ต.น้ำผุด กล่าวว่า ชุมชนที่นี่เป็นชุมชนดั้งเดิม ก่อตั้งมาประมาณ 100 ปี ได้รวมตัวตั้งองค์กรชุมชนและเป็นสมาชิกของเครือข่ายฯ เพราะเจ้าหน้าที่ป่าไม้ลิดรอนสิทธิในการทำกินตามวิถีเดิม เช่น เข้ามาปักป้ายยึดที่ดิน ทำลายทรัพย์สินในสวนยางดั้งเดิม ดำเนินคดีกับเจ้าของที่ดิน

“พวกเราอยู่ร่วมกับป่าและจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน มีกติกาควบคุมกันเอง ไม่ได้บุกเบิกป่าเพิ่ม ตอนนี้เปิดศูนย์ประสานงานองค์กรชุมชนแล้ว เจ้าหน้าที่ป่าไม้ต้องเข้ามาประสานถามว่าเป็นสมาชิกไหม ตรวจสอบกันให้ชัดเจน ถ้าใช่สมาชิกต้องไม่จับ เพราะพวกเราควบคุมกันเองได้” นายเคลื่อนกล่าว

ด้านนายอนันต์ เกลี้ยงนาน ตัวแทนองค์กรชุมชน ต.ละมอ สมาชิกเครือข่ายฯ กล่าวว่า พวกเราไม่ได้เรียกร้องที่ดินเพิ่ม แค่ต้องการอยู่ในพื้นที่เดิมและทำกินเหมือนสมัยปู่ย่าตายาย มั่นใจว่าชาวบ้านจัดการป่าได้ เพราะมีแผนการจัดการและกติกาอยู่แล้ว ซึ่งราชการต้องรับรอง สำหรับกติกาการอยู่ร่วมกับทรัพยากรจะครอบคลุมทุกเรื่องทั้งป่า ดิน น้ำ เช่น ห้ามทำลายป่า ให้เก็บของป่าโดยไม่ทำลายต้น ให้ลดละเลิกการใช้สารเคมี นอกจากนี้รัฐบาลต้องปรับแก้กฎหมายนโยบายที่ขัดแย้งกับความเป็นจริง เช่น มติ ครม. 30 มิ.ย. 41 เพื่อให้เกษตรกรมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและชีวิต ซึ่งจะส่งผลให้ประเทศชาติมีความมั่นคงด้วย

ด้านนายวิทยา อาภรณ์ ที่ปรึกษาเครือข่ายฯ กล่าวว่า การเปิดศูนย์ส่งผลให้เห็นรูปร่างขององค์กรชุมชนชัดเจนขึ้น ศูนย์จะเป็นที่ศึกษาการจัดการทรัพยากรของชุมชน ซึ่งทุกแห่งจะติดบอร์ดแสดงแผนการจัดการและกติกาการอยู่ร่วมกับทรัพยากรอย่างยั่งยืนรวมทั้งภาพกิจกรรม จึงอธิบายได้ชัดขึ้นว่าองค์กรรวมตัวเพื่อแก้ปัญหาและมีทางเลือกของตัวเองอย่างไร ส่วนราชการก็เข้ามาติดต่อประสานงานได้ง่ายขึ้น

สำหรับความคืบหน้าการแก้ไขปัญหา ขณะนี้ส่วนราชการยอมรับเครือข่ายฯ มากขึ้น ส่วนหนึ่งเป็นเพราะเรามีกติกาการจัดการทรัพยากรอย่างชัดเจนและสมาชิกก็ปฏิบัติตาม ปัญหาการข่มขู่คุกคามจึงน้อยลง ส่วนเรื่องคดีความก็มีแนวทางแก้ปัญหาร่วมกับทางราชการ แต่ชาวบ้านยังคงไม่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและชีวิตเนื่องจากเจ้าหน้าที่ยังนำมติ ครม. 30 มิ.ย. 41 มาใช้ทั้งทางตรงและทางอ้อม

ด้านนางสาวศยามล ไกยูรวงศ์ อนุกรรมการสิทธิในการจัดการที่ดินและป่า ในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กล่าวว่า ควรรับรองแผนการจัดการทรัพยากรที่เครือข่ายองค์กรชุมชนรักเทือกเขาบรรทัดเสนอไปเพราะเป็นแนวทางการแก้ปัญหาที่สอดคล้องกับความเป็นจริง โดยยึดหลักการควบคุมตรวจสอบกันในหมู่บ้าน ไม่ให้มีการบุกรุกทำลายป่า ในส่วนเจ้าหน้าที่ก็สามารถตรวจสอบกรรมการได้ ถ้าทำตามนี้จะสามารถแยกคนที่ทำกินในที่ดินเดิมออกมา และเห็นตัวตนคนทำลายป่า สำหรับรัฐบาลก็ควรมีมติ ครม. ใหม่ ที่เปิดโอกาสให้ชุมชนร่วมจัดการทรัพยากร และไม่ให้ส่วนราชการฝ่ายปฏิบัติสับสน Search Word:
สนใจ ลงโฆษณา กับ ThaiNGO.org
ดูรายละเอียดที่นี่...

ThaiNGO Columnists
มุมมอง ของ..อุสตาซ (อับดุชชะกูร์ บินชาฟิอีย์)
ห้องส้วมความคิด (วรภัทร วีรพัฒนคุปต์)
ลูกลิง...แสนซน (วฤทธรัชต์ ถวัลย์วิวัฒนกุล)
มุมเล็กๆ (ZingarO - ธิดามนต์ พิมพาชัย)
6 Board
ประชาสัมพันธ์ งานกิจกรรม (Activities Board)
สมัครงาน หางาน (Jobs Board)
ร่วมปันน้ำใจ ให้สังคม (Charity Board)
ซื้อขาย แลกเปลี่ยน (Classifieds Board)
แหล่งทุน หาทุน (Grant Board)
กระดานสนทนา (ThaiNGO Webboard)


Thai Fund Foundation (TFF)
2044/23 New Phetburi Road, Bangkapi, Huaykwang, Bangkok 10310,Thailand
Tel: 66 (0) 2318 3959 , 66 (0) 2314 4112 , 66 (0) 2314 4113 Fax: 66 (0) 2718 1850
Website: www.TFF.or.th - E-mail: webmaster@thaingo.org