There are 2 websites that ThaiNGO team support are thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บที่ดูแลโดยทีมงานไทยเอ็นจีโอมี 2 เว็บเท่านั้นคือ thaingo.org และ thaingo.in.th

ศรีสุวรรณจ่อนำชาวบางปูร้องนายกฯที่ดินสาธารณะถูกนักการเมืองดัง-นายทุนฮุบ

นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เปิดเผยว่า ตามที่ชาวบ้านที่ปลูกบ้านพักอาศัยอยู่ในที่ดินราชพัสดุหมู่ที่ 4 ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ติดถนนสุขุมวิทด้านทิศใต้ชายฝั่งทะเล ได้รับความเดือดร้อนถูกนักการเมืองใหญ่ในจังหวัดยึดถือ ครอบครอง และขายต่อให้นายทุนอุตสาหกรรม จนมีการฟ้องร้องขับไล่บังคับคดีกันอยู่ในขณะนี้นั้น

ซึ่งที่ดินบริเวณดังกล่าวปรากฎหลักฐานชัดเจนว่าเป็นที่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน ตามประกาศกระแสร์พระบรมราชโองการของรัชการที่ 6 ซึ่งพระราชทานไว้ให้เพื่อใช้ในการระบายน้ำ มาตั้งแต่ปี 2467 แต่ปรากฏว่าเมื่อปี 2533 ที่ดินดังกล่าวสำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ ได้เห็นชอบให้เอกชนสามารถนำไปยื่นขอออกโฉนดเป็นของส่วนตนได้ ทั้งๆที่ชาวบ้านมีหลักฐานชัดเจนที่ดินดังกล่าวเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน หรือเป็นที่ราชพัสดุ ใครจะเอาไปออกโฉนดมิได้

ซึ่งที่ดินดังกล่าวคณะรัฐมนตรีเคยมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเมื่อ 26 ก.ย.2538 โดยมีปลัดกระทรวงมหาดไทยในสมัยนั้นเป็นประธาน มีอธิบดีกรมที่ดิน อธิบดีกรมธนารักษ์ อธิบดีกรมชลประทาน เลขาธิการ ป.ป.ป. ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นกรรมการ ซึ่งผลการตรวจสอบมีผลออกมาชัดเจนว่าที่ดินบริเวณดังกล่าวเป็นที่ดินเขตประกาศกระแสร์พระบรมราชโองการของรัชการที่ 6 ซึ่งพระราชทานไว้ให้เพื่อการระบายน้ำ ครอบคลุม 7 จังหวัด ซึ่งในแต่ละจังหวัดก็ไม่ปรากฏว่ามีจังหวัดใดเอาที่ดินในเขตประกาศฯไปออกโฉนดได้ เว้นแต่เขตจังหวัดสมุทรปราการ ที่ปล่อยให้นายทุนเอกชนนำไปออกโฉนดได้เกือบ 50 ไร่

ต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อ 12 ธ.ค.2538 ให้กรมธนารักษ์ และกรมชลประทาน ไปดำเนินคดีกับผู้ที่บุกรุกหรือนำที่ดินสาธารณสมบัติของแผ่นดินดังกล่าวไปออกโฉนดให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว แต่ทว่าจนบัดนี้หน่วยงานทั้งสองกลับยังมิได้ดำเนินการเรียกคืนที่สาธารณะดังกล่าวกลับคืนมาให้แผ่นดินแต่อย่างใด แต่กลับปรากฏว่าที่ดินดังกล่าวถูกกลุ่มนายทุนร่วมมือกับนักการเมืองใหญ่ ระดับชาติ นำไปขายต่อให้กับนายทุนอุตสาหกรรมก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมไปเสียสิ้น ส่วนชาวบ้านคนยากคนจนที่ปลูกบ้านอาศัยอยู่ในพื้นที่ดินบริเวณดังกล่าวมากว่า 50-60 ปี กลับกำลังถูกกลุ่มนายทุนเจ้าของที่ดินรายใหม่ที่ได้โฉนดที่ดินมาโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ไล่ฟ้องคดีขับไล่ชาวบ้านและบังคับคดีอย่างไม่เป็นธรรม จนชาวบ้านถูกไล่รื้อไร้ที่อยู่กันมากในขณะนี้

ด้วยเหตุดังกล่าว สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย จึงจะนำชาวบ้านที่เดือดร้อนทั้งหมดในพื้นที่ดังกล่าว เดินทางไปทวงถามนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีว่าผลการสอบการออกโฉนดที่ดินโดยมิชอบมีผลสรุปเป็นเช่นใด โดยจะเดินทางไปยื่นคำร้องในวันจันทร์ที่ 18 พ.ย.62 เวลา 10.30 น. ณ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนฯ (ตึก กพร.เดิม) ทำเนียบรัฐบาล และหากไม่มีผลสอบใดๆออกมาจะได้ดำเนินการยื่นฟ้องนายกฯ คณะรัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ฐานละเลยการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป นายศรีสุวรรณ กล่าวในที่สุด