There are 2 websites that ThaiNGO team support are thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บที่ดูแลโดยทีมงานไทยเอ็นจีโอมี 2 เว็บเท่านั้นคือ thaingo.org และ thaingo.in.th

ผลรางวัลสื่อมวลชนเพื่อสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2562 โดย แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย

 

 

            วันที่ 22 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น. แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย ได้จัดงานประกาศผลและพิธีมอบรางวัล “รางวัลสื่อมวลชนเพื่อสิทธิมนุษยชน” ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมลูนาร์ ชั้น 10 โรงแรมอวานี ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพ (AVANI Riverside Bangkok)  โดยมอบรางวัลผลงานสื่อมวลชนดีเด่นด้านสิทธิมนุษยชนให้กับสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์ และสื่อโทรทัศน์

นายสมชาย หอมลออ ที่ปรึกษาแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล เปิดเผยว่า สื่อมวลชนเปรียบเสมือน “ครู” ผู้ทำหน้าที่ในการร่วมกันบ่มเพาะคนในสังคมให้ตระหนักถึงเรื่องสิทธิมนุษยชน และเคารพซึ่งกันและกันมากขึ้น  จึงเล็งเห็นความสำคัญในการสร้างกำลังใจให้กับสื่อมวลชนที่ทำงานอย่างหนักในการนำเสนอข่าวสารในแง่มุมที่คำนึงถึงการเคารพ ส่งเสริม และปกป้องสิทธิมนุษยชน ด้วยการจัดมอบรางวัลผลงานสื่อมวลชนดีเด่นด้านสิทธิมนุษยชนขึ้น เพื่อสร้างความตระหนักให้กับคนในสังคม และสื่อมวลชนจะได้มีพลังในการยืนหยัดที่จะทำงานเพื่อปกป้องส่งเสริมสิทธิมนุษยชนต่อไป ในส่วนของแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทยเรียกร้องให้ทุกภาคส่วนเคารพการทำหน้าที่ของสื่อมวลชน ที่ต้องได้รับการคุ้มครองไม่ให้ถูกข่มขู่และคุกคาม

            ที่ปรึกษาแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลกล่าวว่า คณะกรรมการตัดสินผลงานรางวัลสื่อมวลชนเพื่อสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2562 ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญจากสายสื่อมวลชนและสายสิทธิมนุษยชน จากการคัดสรรและตัดสินผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมด ผลการตัดสินมีดังนี้

 

          รางวัลชมเชยข่าวและสารคดีเชิงข่าวประเภทสื่อสิ่งพิมพ์ 1 รางวัล ได้แก่

 • ผลงานชุด “Friendly Design เมืองไม่พิกล คนไม่พิการ” นิตยสารสารคดี  

  รางวัลดีเด่นข่าวและสารคดีเชิงข่าวประเภทสื่อออนไลน์  2 รางวัล ได้แก่
 • ผลงานเรื่อง “แรงงานไทยที่ถูกลืมในอิสราเอล” เว็บไซต์บีบีซีไทย
 • ผลงานเรื่อง “ประเทศไร้ใบหน้า ผู้คนไร้แผ่นดิน ตามหาความเป็นมนุษย์ในคำว่า ‘ชาติ’ " เว็บไซต์ 101.world  

  รางวัลชมเชยข่าวและสารคดีเชิงข่าวประเภทสื่อออนไลน์ 4 รางวัล  ได้แก่
 • ผลงานเรื่อง “นิตยา ม่วงกลาง: ฉากและชีวิตของผู้ยากไร้ในอุทยานไทรทอง” เว็บไซต์อีสานเด้อ
 • ผลงานเรื่อง “สิ่งที่เราเห็นแล้วรีบเดินผ่าน... ‘ผู้ป่วยจิตเวชข้างถนน อยู่อย่างไร’ ใครดูแล” เว็บไซต์ประชาไท
 • ผลงานชุด “จากตำรวจในสงครามยาเสพติดสู่ชีวิตนักโทษประหาร” เว็บไซต์ Pepperoni News
 • ผลงานชุด “ค้านเหมืองแร่โพแทชเมืองสกลฯ ชัยชนะที่รอวันสิ้นสุด” เว็บไซต์อีสานเรคคอร์ด 

  รางวัลดีเด่นข่าวหรือสารคดีเชิงข่าว ประเภทสื่อโทรทัศน์ (ความยาวไม่เกิน 20 นาที) 1 รางวัล ได้แก่
 • ผลงานเรื่อง “SLAPPs ฟ้องปิดปาก ปิดเสียง” สถานีโทรทัศน์เวิร์คพอยท์  

  รางวัลชมเชยข่าวหรือสารคดีเชิงข่าว ประเภทสื่อโทรทัศน์ (ความยาวไม่เกิน 20 นาที) 3 รางวัล ได้แก่
 • ผลงานเรื่อง “สืบสิทธิ์ สุสานมอแกน” สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส 
 • ผลงานเรื่อง “พลิกแฟ้มคดี ‘ซีอุย’ เขาถูกกล่าวหาว่าเป็นมนุษย์กินคน” สถานีโทรทัศน์พีพีทีวี เอชดี 36
 • ผลงานเรื่อง “คนข้างถนน”  สถานีโทรทัศน์พีพีทีวี เอชดี 36 

  รางวัลดีเด่นสารคดีหรือสารคดีเชิงข่าว ประเภทรายการโทรทัศน์ (ความยาวรวมไม่เกิน 60 นาที)  2 รางวัล ได้แก่
 • ผลงานเรื่อง “ดีเอ็นเอ-ซิมการ์ด ปฏิบัติการสองแพร่ง” รายการเปิดปม สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
 • ผลงานเรื่อง “การกลับมาของบิลลี่” รายการสารตั้งต้นสถานีโทรทัศน์พีพีทีวี เอชดี 36 

  รางวัลชมเชยสารคดีหรือสารคดีเชิงข่าว ประเภทรายการโทรทัศน์ (ความยาวรวมไม่เกิน 60 นาที)  2 รางวัล ได้แก่
 • ผลงานเรื่อง “ติดคุกเพราะบุกรุกป่า” รายการบิ๊กสตอรี่สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
 • ผลงานเรื่อง “ผู้ลี้ภัยในเงา” รายการเปิดปม สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส 

  นายสมชาย หอมลออ กล่าวต่อว่าในปีนี้ยังจัดให้มีการปาฐกถาในหัวข้อ “การนำเสนอข่าวไม่ใช่อาชญากรรม: Journalism is not a crime” โดย ดร.พรรษาสิริ กุหลาบ อาจารย์คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สุชาณี คลัวเทรอ อดีตผู้สื่อข่าววอยซ์ทีวีที่ถูกฟ้องร้องคดีหมิ่นประมาท

  ในตอนท้ายนางปิยนุช โคตรสาร ผู้อำนวยการแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทยได้กล่าวขอบคุณสื่อมวลชนที่เป็นบุคคลสำคัญที่สุดของงานในวันนี้ที่ได้ช่วยกันขับเคลื่อนและเป็นสื่อกลางในการต่อสู้เพื่อปกป้องสิทธิมนุษยชนและให้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชนทั้งที่ผ่านมาและจะทำต่อไป

  ---

   

 

**********
เนาวรัตน์ เสือสอาด
ผู้ประสานงานฝ่ายสื่อสารองค์กร
Naowarat Suesa-ard
Media and Communication Coordinator