เว็บบอร์ดใหม่ไทยเอ็นจีโอ

<< Click >>

สอบถามรายละเอียด

02 3144112-3 ต่อ 508
หรือ
webmaster@thaingo.org

ผู้เขียน หัวข้อ: รับสมัครผู้ช่วยนักวิจัย  (อ่าน 1650 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ออฟไลน์ tlsdf

  • สมาชิก
  • *
  • กระทู้: 1
  • คะแนนจิตพิสัย: +0/-0
    • ดูรายละเอียด
รับสมัครผู้ช่วยนักวิจัย
« เมื่อ: มิถุนายน 22, 2011, 08:58:35 AM »
แผนงานทักษะชีวิตเพื่อเสริมสร้างการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ(LSQE-PCF)

ตำแหน่งที่ต้องการรับสมัคร   ผู้ช่วยนักวิจัย      จำนวน    8   อัตรา
ลักษณะงานที่รับผิดชอบ      
ภารกิจหลัก
1.   การรวบรวมและจัดระบบข้อมูลในการพัฒนางาน “วิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม” ร่วมกับครูผู้รับผิดชอบโครงการหรือครูประจำการในพื้นที่ดำเนินงานโครงการ
2.   การออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทักษะชีวิตแก่เด็กทั้งในและนอกเวลาเรียน                   ร่วมกับครูประจำการ  ในพื้นที่ดำเนินงานของโครงการ
3.   การศึกษาและพัฒนาข้อมูลเด็กนักเรียนและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนร่วมกับโรงเรียน    ในพื้นที่ดำเนินงานโครงการ
4.   การสื่อสารและประสานการทำงานการจัดกิจกรรมระหว่างโรงเรียน ชุมชนและมูลนิธิฯ
5.   จัดทำรายงานการดำเนินงานประจำเดือนแก่มูลนิธิรักษ์เด็ก

ภารกิจรอง
1.   การช่วยเหลืองานในโรงเรียนและชุมชนในพื้นที่ของโครงการฯ เช่น งานธุรการ งานช่วยสอน     งานอาคารสถานที่ ฯลฯ
2.   ร่วมเตรียมการและจัดกิจกรรมของแผนงานทักษะชีวิตเพื่อเสริมสร้างการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ(LSQE-PCF)
3.   ร่วมช่วยเก็บข้อมูลโครงการอื่น ๆ ของมูลนิธิรักษ์เด็ก

พื้นที่การปฏิบัติงาน โรงเรียนในเขตพื้นที่ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน 

วาระการปฏิบัติงานและค่าตอบแทน
ผู้ช่วยนักวิจัยมีวาระการทำงาน 6 เดือน (กรกฎาคม – ธันวาคม 2554) ซึ่งมูลนิธิรักษ์เด็กจะจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนๆ ละ 7,500 บาท

คุณสมบัติของผู้สมัครเป็นอาสาสมัคร
1.   จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาคุรุศาสตร์, ศึกษาศาสตร์, พัฒนาชุมชน และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.   เพศ ชาย/หญิง อายุ   20-30 ปี บริบูรณ์
3.   เคยมีประสบการณ์การทำงานกับเด็กและเยาวชน
4.   หากมีความรู้ ความสามารถหรือประสบการณ์ในการพัฒนางานด้านวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
5.   สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ เช่นโปรแกรม Microsoft Word, Microsoft Excel, Power Point หากใช้โปรแกรม SPSS ได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
6.   สามารถสื่อสารภาษาชาติพันธุ์ในพื้นที่ได้ (ลีซู, ลาหู่ดำ, ลาหู่แดง, ปกาเกอญอ, ไท, ปะโอ, ม้ง) และหากเป็นคนในพื้นที่ จ. แม่ฮ่องสอนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
7.   รักการเรียนรู้ มีความมุ่งมั่นตั้งใจและพร้อมที่จะทำงานกับเด็กและชุมชน
8.   มีความมั่นใจที่จะทำงานครบวาระของโครงการ (2554 – 2556) แต่ทั้งนี้ทางมูลนิธิฯ จะประเมินและต่อสัญญาการจ้างงานเป็นรายปี
9.   ไม่มีพันธะการศึกษา หรือพันธะอื่นใดที่จะทำให้ไม่สามารถทำงานได้เต็มที่
10.   สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
11.   มีสภาพทางร่างกายและจิตใจเหมาะสมกับการทำงานเป็นนักจัดกิจกรรมทักษะชีวิต
12.   มีทัศนคติที่ดีต่องานด้านการจัดการศึกษาและการพัฒนาสังคม และมีความริเริ่มสร้างสรรค์ อดทนและพร้อมที่จะต่อสู้กับปัญหาอุปสรรคต่างๆที่จะเกิดขึ้นในขณะปฏิบัติงาน

หลักฐานการสมัคร
1.   ประวัติส่วนตัว และประวัติการทำกิจกรรมทางสังคม (อย่างย่อ) พร้อมที่อยู่ที่สามารถติดต่อกลับได้
2.   หลักฐานการศึกษา, สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน, พร้อมรูปถ่าย 1 ใบ, สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (เฉพาะชาย)
3.   ผู้สมัครเขียนส่งมาได้ตั้งแต่เดือนบัดนี้เป็นต้นไปถึงวันที่ 15 กรกฎาคม  2554

ส่งหลักฐานการสมัครหรือสมัครด้วยตนเองได้ที่
ฝ่ายบุคคลมูลนิธิรักษ์เด็ก เลขที่ 159/26 อนุสารวิลล่า ต. ป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100  โทรศัพท์ 053-201246