There are 2 websites that ThaiNGO team support are thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บที่ดูแลโดยทีมงานไทยเอ็นจีโอมี 2 เว็บเท่านั้นคือ thaingo.org และ thaingo.in.th

Start your job search

เจ้าหน้าที่โครงการ

เจ้าหน้าที่โครงการ

Organization : โครงการผลักดันนโยบายการทำแท้งปลอดภัย

โครงการผลักดันนโยบายการทำแท้งปลอดภัย Creating policies to reflect an environment that enables country wide access to safe abortion services. (CPAS)

โดย กลุ่มทำทาง

กลุ่มทำทาง เป็นหน่วงานภาคประชาสังคมที่ดำเนินการในระบบอาสาสมัครมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 มีเป้าหมายเพื่อให้ผู้หญิงได้เข้าถึงการบริการทำแท้งได้อย่างรวดเร็ว ปลอดภัยและถูกกม.

กิจกรรมของกลุ่ม : การให้คำปรึกษาเพื่อเข้าถึงบริการที่ปลอดภัยและถูกกม. ทางโทรศัพท์ และ สื่อออนไลน์ต่างๆ , ร่วมผลักดันเชิงประเด็นด้านกม.และนโยบาย, จัดกิจกรรมรณรงค์สาธารณะ, จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความเข้าใจกับเครือข่ายองค์กรภาคประชาสังคม (NGO), จัดกิจกรรมเพื่อรวบรวมเสียงของผู้หญิงที่ผ่านประสบการณ์ทำแท้ง เพื่อส่งต่อสู่หน่วยงานด้านนโยบาย

เกี่ยวกับโครงการ CPAS

โครงการมีจุดเน้น 4 ด้าน

1. การจัดกิจกรรมแนวเวิคชอป อบรม เพื่อสร้างแนวร่วมทำงานผลักดันนโยบายเรื่องทำแท้งปลอดภัย และ เป็นการสร้างความเข้าใจกับสาธารณะในประเด็นดังกล่าว รวมถึง รวบรวมเสียงของผู้หญิงที่เคยทำแท้ง เพื่อเข้าสู่การผลักดันเชิงนโยบาย

2. ให้ข้อมูล และ ทำงานกับเครือข่ายภาคประชาสังคม (NGO) เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และ มีประเด็นผลักดันเชิงนโยบายเรื่องทำแท้งปลอดภัยร่วมกัน

3. การเผยแพร่สาธารณะผ่านโซเชียลมีเดียด้วยการผลิตสื่อ คลิป บทความภาษาไทยและอังกฤษ

4. เข้าพบนักการเมือง และ พรรคการเมือง เพื่อนำเสนอประเด็นการทำแท้งปลอดภัย เพื่อช่วยในการผลักดันนโยบาย และ กม.ที่เกี่ยวข้อง

 

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โครงการ

ลักษณะงาน

 • ร่วมเตรียมเนื้อหา, ประสานงานจัดพิมพ์เอกสาร และ ประสานงานการจัดทำคลิปประเด็นทำแท้งปลอดภัยในโครงการ
 • ประสานงานเพื่อเข้าพบนักการเมือง และ องค์กรภาคประชาสังคมต่างๆ
 • จัดทำรายงานการประชุม และ รายงานประจำเดือน
 • เตรียมเอกสารอนุมัติกิจกรรม และ สรุปการเงินเพื่อส่งเจ้าหน้าที่บัญชี
 • ประสานงานเรื่องเวรการทำงานของเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษา
 • ประสานงานเตรียมกิจกรรมอบรมและสัมนา

คุณสมบัติ

 • สนใจการทำงานเพื่อสังคม โดยเฉพาะประเด็นด้านผู้หญิง
 • สนใจประเด็นการทำแท้งปลอดภัย มีทัศนคติทางบวกต่อประเด็นนี้
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านการเมือง หรือ เป็นคนสนใจการเมือง
 • ชอบพบปะผู้คน สามารถนำเสนองาน และ ประเด็นความคิดเห็นได้
 • ชอบแก้ไขปัญหา ปรับตัวต่อความเปลี่ยนแปลงได้ดี
 • มีความรับผิดชอบ ไม่ทิ้งงาน
 • ไม่กลัวความขัดแย้งทางความคิดกับผู้ร่วมงาน
 • มีประสบการณ์เป็น trainer, facilitator, moderator, organizer ในงานอบรม
 • สนใจโซเชียลมีเดีย สามารถทำงานกราฟฟิคและคลิปได้ พิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความเข้าใจเกี่ยวกับ google form และ การจัดทำกราฟรูปแบบต่างๆ จากข้อมูลใน excel
 • ไม่จำกัดอายุ
 • สามารถใช้โปรแกรมออฟฟิศพฐ.ได้ เช่น word, excel, powerpoint เป็นต้น

ค่าตอบแทน : ตามคุณสมบัติ  (ประมาณ 2x,xxx บาท) มีประกันสังคม

 

 

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษา

ลักษณะงาน

 • การให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ line และ fb
 • การจดบันทึกกรณีที่น่าสนใจ สรุปงานรายเดือน
 • การประสานงานส่งต่อหน่วยงานต่างๆ
 • ทำงานเวลา 1217 น. สัปดาห์ละ 5 วัน
 • หลังจากทำงานด้วยกันระยะหนึ่ง คุณสามารถทำงานที่บ้านได้

คุณสมบัติ

 • เคยเป็นผู้ให้คำปรึกษา (counselor) มาประมาณ 3 ปี
 • มีความสนใจ และ ทัศนคติทางบวกต่อ การทำแท้งปลอดภัย, ความเป็นอิสระ และ เป็นตัวของตัวเองของผู้หญิง
 • สามารถปล่อยวางในปัญหาต่างๆที่ได้ฟังได้
 • สามารถประสานงานหน่วยงานรัฐ และ เอกชนได้

ค่าตอบแทน ประมาณ 10,000 บาทต่อเดือน มีประกันสังคม

 

ตำแหน่ง Media Monitor & Content

ลักษณะงาน

 • ติดตามดูความเคลื่อนไหวของ FB, Line, web blog, youtube
 • เขียน ผลิต content fb, line, weblog สร้าง content ประมาณ สัปดาห์ละ 23 โพสต์
 • ทำหน้าที่ admin page fb, weblog
 • พัฒนาให้ FB, line, weblog, youtube มีความน่าสนใจ
 • มีความเข้าใจการทำงานของ fb, line, web blog และ youtube ดีในระดับที่สามารถกระตุ้นให้มีการเข้าถึงโพสต์มากขึ้นได้ (เช่น เข้าใจ อัลกอริทึ่มของ FB, เข้าใจการตลาดใน social media เช่น audience insight กำหนดกลุ่มเป้าหมายในการโฆษณาได้เหมาะสม)
 • หลังจากทำงานด้วยกันระยะหนึ่ง คุณสามารถทำงานที่บ้านได้
 • ทำงานเวลา 12.00 – 17.00 น. สัปดาห์ละ 5 วัน 

คุณสมบัติ

 • สามารถคัดเลือก และ ตบแต่งรูป รวมถึง คำพูดเพื่อให้เกิดภาพประกอบในสื่อ social media ที่น่าสนใจสำหรับกลุ่มเป้าหมายอายุ 1834 ปี
 • ถ้ามีความสามารถภาษาอังกฤษ สามารถแปลเอกสารสั้นๆ / สรุปเอกสารได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุ 1834 ปี (เป็นช่วงอายุของกลุ่มเป้าหมายของเรา แต่ ถ้าคุณอายุน้อย หรือ มากกว่านี้ แต่คุณมั่นใจว่าสามารถผลิตสื่อสำหรับคนในช่วงอายุดังกล่าวได้ดี กรุณาติดต่อเรา)

ค่าตอบแทน

10,000 บาท ต่อเดือน มีประกันสังคม

หมายเหตุ ทุกตำแหน่ง เป็นเจ้าหน้าที่สัญญาจ้างรายโครงการ ระยะเวลาสัญญา 10 มกราคม 63 – 31 มีนาคม 64

ส่งประวัติการทำงาน และ ใบสมัครที่

สุพีชา เบาทิพย์  กลุ่มทำทาง

supecha@gmail.com 

เขียนหัวข้ออีเมล์ว่า สมัครงานตำแหน่ง …………………………………………………  กลุ่มทำทาง

เปิดรับสมัครวันนี้ – 20 ธค. ประกาศผล วันที่ 25 ธค.  สัมภาษณ์ วันที่ 7-9 มกราคม 2563 ประกาศผล วันที่ 10 มกราคม 2563

 

 

 

Contact : supecha@gmail.com


ผู้ประสานงาน / Coordinatorเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน / Officer

Editorials

2 ทศวรรษ ไทยเอ็นจีโอ ตอนที่ 10  ลาออก....
2 ทศวรรษ ไทยเอ็นจีโอ ตอนที่  9 สงครามเว็บบอร์ด
2 ทศวรรษ ไทยเอ็นจีโอ   ตอนที่ 8  “มึงสร้าง กูเผา”  ประสบการณ์ความพ่ายแพ้ครั้งแรก   กรณีท่อก๊าซไทย-มาเลย์
2 ทศวรรษ ไทยเอ็นจีโอ ตอนที่ 7  มือปืน
2 ทศวรรษ ThaiNGO ตอนที่ 6  ดุดัน แบบพี่น้องชาวใต้
View more

Lasted contents

ธนาคารต้นไม้
เกษตรสัจจะ
ความเปลี่ยนแปลง
ศรีสุวรรณทวงถาม ป.ป.ช.-สตง. กรณีร้องคศรีสุวรรณทวงถาม ป.ป.ช.-สตง. กรณีร้องคณะผู้บริหาร ม.การกีฬาแห่งชาติยกโขยงดูงาน ตปท.บังหน้าณะผู้บริหาร ม.การกีฬาแห่งชาติยกโขยงดูงาน ตปท.บังหน้า
เครือข่ายปชช. สับเละหน่วยงานจัดการน้ำแห่งชาติ ปลุกผีดันเขื่อนแม่น้ำโขง ร่อนจดหมายจี้ให้แจงใน 30 วัน
View more