There are 2 websites that ThaiNGO team support are thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บที่ดูแลโดยทีมงานไทยเอ็นจีโอมี 2 เว็บเท่านั้นคือ thaingo.org และ thaingo.in.th

Start your job search

เลขานุการผู้จัดการฯและงานพัฒนาวิชาการ

เลขานุการผู้จัดการฯและงานพัฒนาวิชาการ

Organization : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สำนักสร้างเสริมระบบสื่อและวิถีสุขภาวะทางปัญญา (สำนัก 11) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  เปิดรับสมัครเพื่อนร่วมงาน

ตำแหน่ง                    : เลขานุการผู้จัดการฯและงานพัฒนาวิชาการ

ลักษณะงาน                : ประจำ ทำงานวันจันทร์ – วันศุกร์  (9.00 – 17.30 น.)

สถานที่ปฏิบัติงาน          : แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน (เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร)

คุณสมบัติผู้สมัครงาน       :

 1. เพศชาย หรือ หญิง
 2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง อาทิ บรรณารักษ์ นิเทศศาสตร์ ครุศาสตร์ สาขาปฐมวัย
  งานพัฒนาชุมชน ฯลฯ
 3. มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป ในด้านการทำงานพัฒนาสังคม
 4. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีวินัย มีปฏิภาณไหวพริบ กระตือรือร้น
  รักการเรียนรู้ ทำงานเป็นทีม มีความละเอียดรอบคอบ และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
 5. มีทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมต่างๆ เป็นอย่างดี Microsoft office : Word, Excel , Power point และ Internet หรือโปรแกรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องรวมถึงการสรุปรายงานต่างๆ
 6. สามารถทำงานได้ตรงต่อเวลา และพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ด้านการพัฒนาสังคม
 7. สามารถลงพื้นที่ต่างจังหวัดทุกภาค โดยเฉพาะพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ และสามารถทำงานวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ได้ตามภารกิจงาน
 8. สามารถเริ่มงานได้ทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ภารกิจหลักของงาน        :

 1. ประสานงานการจัดสัมมนา จัดอบรม เจ้าหน้าที่และเครือข่ายขับเคลื่อนงานพัฒนากลไกระดับท้องถิ่น และการประสานงานภาคนโยบาย
 2. จัดประชุมวิชาการ ร่วมพัฒนางานขับเคลื่อนนโยบาย, จัดทำเอกสารวิชาการ-งานนำเสนอ (Power point Info graphic  ฯลฯ) ที่เกี่ยวข้อง
 3. ร่วมพัฒนางานสื่อสารความรู้ทางช่องทางต่างๆ

 

รายละเอียดอื่นๆ สามารถดูได้ที่เว็บไซต์ https://www.happyreading.in.th/news/detail.php?id=899

สวัสดิการ         :  ประกันอุบัติเหตุและประกันสุขภาพ ประกันสังคม ค่ารักษาพยาบาล ตรวจสุขภาพประจำปี

วิธีการสมัคร      :  

ส่งใบสมัครและแนบเอกสารการสมัครงาน พร้อมเขียนแนะนำตนเองและความพร้อมของการร่วมงานสร้างวัฒนธรรมการอ่าน รวมถึงแนวทางการสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนในสังคมไทย (งานเขียน 1 หน้ากระดาษ A 4)  และส่งมาที่ E-Mail : happy2reading@gmail.com  หรือส่งใบสมัครผ่านทางไปรษณีย์หรือสมัครด้วยตนเอง

 

ติดต่อ    :           คุณหทัยรัตน์  พันตาวงษ์   แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน

424 หมู่บ้านเงาไม้ ซอยจรัญสนิทวงศ์ 67 แยก 3 ถนนจรัญสนิทวงศ์

แขวง/เขตบาง  พลัด กรุงเทพฯ 10700

โทรศัพท์ : 02-4244616-7 โทรสาร : 02–8811877 มือถือ : 089-4487730

 

Contact : happy2reading@gmail.com


ผู้ช่วย / Assistantผู้จัดการโปรเจค / Project manager

Editorials

2 ทศวรรษ ไทยเอ็นจีโอ   ตอนที่ 8  “มึงสร้าง กูเผา”  ประสบการณ์ความพ่ายแพ้ครั้งแรก   กรณีท่อก๊าซไทย-มาเลย์
2 ทศวรรษ ไทยเอ็นจีโอ ตอนที่ 7  มือปืน
2 ทศวรรษ ThaiNGO ตอนที่ 6  ดุดัน แบบพี่น้องชาวใต้
2 ทศวรรษ ไทยเอ็นจีโอ ตอนที่ 5 โบกรถไปทำข่าว
2 ทศวรรษ ไทยเอ็นจีโอ ตอนที่ 4  เส้นด้ายของความตาย
View more

Lasted contents

แถลงการณ์แอมเนสตี้หลังทางการไทยต่อายุ พ.ร.ก.ฉุกเฉินถึง 30 มิ.ย. 63
ศรีสุวรรณสวน นพ.ทวีศิลป์หศรีสุวรรณสวน นพ.ทวีศิลป์หากยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉินยังมีกฎหมายอื่นใช้แทนกันได้ากยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉินยังมีกฎหมายอื่นใช้แทนกันได้
ศรีสุวรรณโวยจ่อร้องผู้ตรวจการแผ่นดินสอบ กกพ.ปล่อยให้มีไฟฟ้าล้นประเทศฉกเงินจากกระเป๋าผู้ใช้ไฟฟ้าเดือนละ 2 แสนล้าน
ลงโทษหนักคดีข่มขืน อาจไม่ใช่คำตอบของ ‘ความยุติธรรม’
ศรีสุวรรณจี้บิ๊กตู่ตั้งกรรมการพิเศษสอบส่วยยุคโควิด หากินกับโรงแรมหัศรีสุวรรณจี้บิ๊กตู่ตั้งกรรมการพิเศษสอบส่วยยุคโควิด หากินกับโรงแรมหักหัวคิว "ค่ากักตัว"กหัวคิว "ค่ากักตัว"
View more