There are 2 websites that ThaiNGO team support are thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บที่ดูแลโดยทีมงานไทยเอ็นจีโอมี 2 เว็บเท่านั้นคือ thaingo.org และ thaingo.in.th

Start your job search

เจ้าหน้าที่บัญชี

เจ้าหน้าที่บัญชี

Organization : มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ

ประกาศรับสมัครงาน “ด่วน”

มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ

 

มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.) เป็นองค์กรที่ดำเนินงานโดยไม่มุ่งหวังกำไร มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม “การสร้างสังคมบนฐานความรู้” (Knowledge -based Society for Health) ดำเนินงานที่สำคัญเพื่อสังคมในด้านการจัดการงานวิจัย การจัดการความรู้ และการสื่อสารสาธารณะเพื่อสร้างสังคมที่เข้มแข็ง เปิดรับสมัครพนักงานประจำมูลนิธิฯ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชี  1 ตำแหน่ง

 

คุณสมบัติ

  • ชาย หรือ หญิง  อายุไม่เกิน  35 ปี  
  • วุฒิ ปวส. หรือเทียบเท่า  ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สาขา บัญชี / การบริหารจัดการบัญชี
  • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft  Office โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปได้เป็นอย่างดี
  • มีทัศนคติที่ดี ซื่อสัตย์ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ ขยัน อดทน พร้อมเรียนรู้

 

ลักษณะงาน

  • ปฏิบัติงานด้านการสอบทานเอกสารใบสำคัญรับ-จ่าย หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ลงบัญชีแยกประเภท จัดทำรายงานรายจ่ายรายเดือน รายงวดโครงการ ปิดงบเพื่อการตรวจรับรอง ตามมาตรฐานบัญชี เก็บรักษาหลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับการเงินเป็นระบบ มีทักษะในการประสานงานกับผู้ตรวจสอบและรับรองงบการเงิน

เงินเดือนและสวัสดิการ

  • เงินเดือนขึ้นกับความสามารถและประสบการณ์ (ไม่ต่ำกว่าฐานเงินเดือนเดิมของผู้สมัคร)
  • ประกันสังคม 
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • ค่ารักษาพยาบาล (นอกเหนือจากประกันสังคม)
  • ทำงานวันจันทร์ – วันศุกร์ หยุดวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

 

ปิดรับสมัคร : 10 เมษายน 2563

 

ผู้สนใจสามารถส่งใบสมัคร(แบบฟอร์มตามแนบ) พร้อมหลักฐานการสมัคร และรูปถ่ายมาทาง E-mail ด้านล่าง

E-mail : kanlayanee@thainhf.org  , โทรศัพท์ 02-5115855 ต่อ 115

 

Location        1168 พหลโยธิน 22 จอมพล จตุจักร กรุงเทพฯ 10900

การเดินทาง      BTS ห้าแยกลาดพร้าว

                    MRT พหลโยธิน

Contact : kanlayanee@thainhf.org


บัญชี / Accountant

Editorials

2 ทศวรรษ ไทยเอ็นจีโอ   ตอนที่ 8  “มึงสร้าง กูเผา”  ประสบการณ์ความพ่ายแพ้ครั้งแรก   กรณีท่อก๊าซไทย-มาเลย์
2 ทศวรรษ ไทยเอ็นจีโอ ตอนที่ 7  มือปืน
2 ทศวรรษ ThaiNGO ตอนที่ 6  ดุดัน แบบพี่น้องชาวใต้
2 ทศวรรษ ไทยเอ็นจีโอ ตอนที่ 5 โบกรถไปทำข่าว
2 ทศวรรษ ไทยเอ็นจีโอ ตอนที่ 4  เส้นด้ายของความตาย
View more

Lasted contents

แถลงการณ์แอมเนสตี้หลังทางการไทยต่อายุ พ.ร.ก.ฉุกเฉินถึง 30 มิ.ย. 63
ศรีสุวรรณสวน นพ.ทวีศิลป์หศรีสุวรรณสวน นพ.ทวีศิลป์หากยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉินยังมีกฎหมายอื่นใช้แทนกันได้ากยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉินยังมีกฎหมายอื่นใช้แทนกันได้
ศรีสุวรรณโวยจ่อร้องผู้ตรวจการแผ่นดินสอบ กกพ.ปล่อยให้มีไฟฟ้าล้นประเทศฉกเงินจากกระเป๋าผู้ใช้ไฟฟ้าเดือนละ 2 แสนล้าน
ลงโทษหนักคดีข่มขืน อาจไม่ใช่คำตอบของ ‘ความยุติธรรม’
ศรีสุวรรณจี้บิ๊กตู่ตั้งกรรมการพิเศษสอบส่วยยุคโควิด หากินกับโรงแรมหัศรีสุวรรณจี้บิ๊กตู่ตั้งกรรมการพิเศษสอบส่วยยุคโควิด หากินกับโรงแรมหักหัวคิว "ค่ากักตัว"กหัวคิว "ค่ากักตัว"
View more