Home ข่าวเด่น ข่าวรายวัน English News รายงาน บทความ Sound & VDO Webboard ข้อมูลย้อนหลัง

ความรุนแรง - ผลกระทบจากจิตใจต่อเด็กเยาวชน

ท่ามกลางความขัดแย้งและความรุนแรงของสังคม ยังมีอีกสิ่งมีชีวิตหนึ่งที่อ่อนไหวต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคม พฤติกรรมละการแสดงออกของเด็กที่จะเติบโตมาเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติ เป็นผลมาจากกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมทั้งสิ้น สังคมที่ดีย่อมกล่อมเกลาให้เด็กมีพฤติกรรมที่ดี ในทางกลับกัน สังคมที่มีแต่ความรุนแรงย่อมกล่อมเกลาให้เด็กมีพฤติกรรมที่ก้าวร้าวรุนแรงตามไปด้วยเช่นกัน

ในปัจจุบันเด็กๆ ทั่วทุกท้องที่เกือบทั่วโลกที่ต้องประสบกับปัญหาความรุนแรงในสังคมที่เต็มไปด้วยอาชญากรรม ถ้ามองถึงสาเหตุลึกๆ ของการเกิดความรุนแรงในสังคม ในหลายสังคมความรุนแรงก็ไม่ได้เกิดจากสงครามซะทีเดียว เพราะในยุคที่ทุกอย่างกำลังก้าวไปสู่การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนา ต่างคนต่างก็แก่งแย่งชิงดีชิงเด่น คนจนก็อยากรวย คนรวยก็อยากรวยยิ่งกว่า คนไม่มีก็อยากมี คนที่มีแล้วก็อยากมีเพิ่มขึ้นอีก ในจำนวนคนที่ไม่มีแล้วยากจะมี กับคนจนที่อยากจะรวยนั้น หากดำเนินชีวิตไปอย่างมีศีลธรรม และอยู่ในหนทางที่ถูกต้อง ก็ไม่น่าจะเกิดปัญหาแต่อย่างใด แต่หากความอยากจะมีนำไปสู่ความอยากที่ไม่อาจมีสิ่งใดต้านทานได้แม้แต่ศีลธรรมความดี หรือคนที่มีแล้วแต่อยากจะมีเพิ่มขึ้นอีก

เหล่านี้ก็ไม่พ้นการนำปัญหาเข้ามาสู่สังคมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ยิ่งในสังคมปัจจุบันที่ศีลธรรมจรรยาและคุณธรรมนำชีวิตได้เลือนรางลดน้อยลงไปจากใจผู้คนลงทุกทีๆ ก็ย่อมนำสังคมไปสู่ความถดถอยในการใช้สติปัญญาเพื่อการอยู่อย่างมีความสุขในสังคมมากขึ้นด้วย แล้วอย่างนี้เด็กๆ ที่กำลังเติบโตขึ้นในสังคม จะปลอดภัยจากการชักนำไปสู่วัฐจักรชีวิตที่มนุษย์จะกลายเป็นหุ่นยนต์ขึ้นทุกทีๆ เช่นนี้หรือ

ในอดีตสังคมไทยเป็นสังคมที่อาศัยอยู่เป็นครอบครัวใหญ่ แม้พ่อหรือผู้นำครอบครัวจะไม่ค่อยว่างมาคลุกคลีใช้เวลาอยู่กับลูกๆ เพราะต้องออกไปทำงายเลี้ยงครอบครัว แต่ก็ยังมีปู่ย่าตายาย และญาติพี่น้องที่อาศัยอยู่ในชายคาเดียวกันคอยอบรมเลี้ยงดูและสั่งสอนศีลธรรมจรรยา ปลูกฝังการมีคุณธรรมให้กับเด็กๆ สังคมในอดีตจึงไม่ค่อยประสบกับความรุนแรงมากนัก เพราะเด็กได้รับการขัดเกลาจากญาติผู้ใหญ่อย่างใกล้ชิด แต่ในปัจจุบันจะหาวิถีชีวิตแบบนี้ได้อีกหรือไม่

ในความรุนแรงอีกรูปแบบหนึ่งของสังคมที่เกิดจากภาวะของสงครามไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ ท่ามกลางความรุนแรงที่ยืดเยื้ออย่างมิอาจจำกัดความยาวนานได้นั้น ได้ส่งผลเสียอย่างมากมายต่อกระบวนการกล่อมเกลาเด็กในสังคม ไม่วาจะเป็นเพราะสภาพจิตใจของผู้ใหญ่ที่ทำหน้าที่ขัดเกลา หรือเพราะสภาพการเมืองและเศรษฐกิจที่ทรุดลงอย่างหนัก จนก่อเกิดปัญหาอาชญากรรมแทรกและสวมรอยเข้ามา เหล่านี้ได้บดบังคุณธรรมในจิตใจและศีลธรรมจรรยาอันดีแทบจะหมดสิ้น กลายเป็นปัญหาที่น่าเป็นห่วงอย่างมาก

และที่นี่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่กำลังประสบปัญหาอย่างหนักจากภาวะความย่ำแย่ของสังคมขณะนี้ หลายคนจากทุกพื้นที่ทั่วประเทศและทั่วโลกกำลังจับตามองความเป็นไปในอนาคตของคนที่นี่ และแนวทางพฤติกรรมการเจริญเติบโตของเด็กๆ ที่นี่อย่างวิตกกังวล ว่าจะนำพาประเทศไทยไปสู่ทิศทางใดต่อไป

จากภาพข่าวเหตุการณ์การก่อความไม่สงบบนหน้าหนังสือพิมพ์และจอ TV หลายต่อหลายครั้งเป็นฝีมือของเยาวชนที่ถูกฝึกมา กลายเป็นคำถามที่น่ามึนงงว่า เหตุใดเยาวชนเหล่านี้ถึงอาจหาญมาทำอะไรเช่นนี้ได้? ทั้งที่มีเสียงยืนยันจากผู้ที่เป็นพ่อแม่ ญาติพี่น้อง เพื่อนๆ รวมทั้งเพื่อนบ้านของเยาวชนเหล่านี้เองว่าส่วนใหญ่แล้ว พวกเขาเป็นเด็กที่มีจิตใจและพฤติกรรมที่ดีมาโดยตลอด บางคนก็เป็นเด็กที่มีผลการเรียนดีเยี่ยมด้วยซ้ำ ทำให้เราต้องย้อนกลับไปมองถึงวิธีการกล่อมเกลาของสังคมที่มีต่อพวกเขาว่า มันเกิดอะไรขี้นในสังคม

ก่อนหน้านี้สถาบันต่างๆ ของสังคมได้เพิกเฉยต่ออะไรบางอย่างหรือไม่ สังคมลืมให้อะไรบางอย่างแก่เขาหรือไม่ หากว่ามันได้กลายเป็นปัญหาที่ไม่อาจแก้ที่ต้นเหตุได้แล้ว ก็หวังแต่เพียงว่าประสบการณ์ที่ผ่านมา คงจะเป็นแนวทางที่จะนำไปสู่การขัดเกลาที่ถูกต้องให้แก่อีกหลายชีวิต ที่กำลังจะเติบโตต่อไปในอนาคตได้

แม้บางคนจะบอกว่าอาจสายเกินไป แต่ก็คงจะดีกว่าการนิ่งเฉยมองดูความตกต่ำของสังคมไปวันๆ แทนที่จะปล่อยให้ระบบนี้ดำเนินไปเรื่อยๆ จนวันสุดท้ายของโลก เราน่าจะมาสร้างวัฐจักรใหม่ให้กับสังคม เพื่อให้กลายเป็นวัฐจักรแห่งความก้าวหน้าของคุณธรรมและศีลธรรม พร้อมกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีล้ำสมัยที่ใครต่างก็ยื้อแย่งที่จะมีกันดีกว่า

เผื่อต่อไปในอนาคตจะได้มีอะไรดีๆ ลงหน้าจอที่วีและหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์บ้าง.....


ทีมงาน ThaiNGO
มูลนิธิกองทุนไทย

webmaster@thaingo.org

22 สิงหาคม 2550

สนใจ ลงโฆษณา กับ ThaiNGO.org
ดูรายละเอียดที่นี่...
ThaiNGO Columnists
มุมมอง ของ..อุสตาซ (อับดุชชะกูร์ บินชาฟิอีย์)
ห้องส้วมความคิด (วรภัทร วีรพัฒนคุปต์)
ลูกลิง...แสนซน (วฤทธรัชต์ ถวัลย์วิวัฒนกุล)
มุมเล็กๆ (ZingarO - ธิดามนต์ พิมพาชัย)
6 Board
ประชาสัมพันธ์ งานกิจกรรม (Activities Board)
สมัครงาน หางาน (Jobs Board)
ร่วมปันน้ำใจ ให้สังคม (Charity Board)
ซื้อขาย แลกเปลี่ยน (Classifieds Board)
แหล่งทุน หาทุน (Grant Board)
กระดานสนทนา (ThaiNGO Webboard)


Thai Fund Foundation (TFF)
2044/23 New Phetburi Road, Bangkapi, Huaykwang, Bangkok 10310,Thailand
Tel: 66 (0) 2318 3959 , 66 (0) 2314 4112 , 66 (0) 2314 4113 Fax: 66 (0) 2718 1850
Website: www.TFF.or.th - E-mail: webmaster@thaingo.org