ข่าวเด่นเอ็นจีโอไทย

Mekong ICT Camp 2015 is now open for application

ข่าวรายวัน

  • Wednesday, February 25, 2015 - 08:01
    รายงานผลการปฏิบัติงานในการแก้ไขเรื่องร้องเรียน, เรื่องร้องเรียนกรณีการคิดค่าธรรมเนียนในการชำระค่าบริการ, ปรับปรุงหลักเกณฑ์การจัดสรรคลื่นความถี่เพื่อทดลองหรือทดสอบเป็นการชั่วคราว,...

.

รวมบทความเอ็นจีโอไทย

NGO News Media

ข่าวสมัครงานและกิจกรรมในแวดวง NGOs (Jobs Board)