กรณีมาตรา 112 และ รับจำนำข้าว

วีรพัฒน์ ปริยวงศ์

 

เรื่องมาตรา 112 ที่ศาลบอกว่าไม่ขัดรัฐธรรมนูญนั้น ส่วนหนึ่งศาลให้เหตุผลว่า เพราะมาตรา 112 เป็นกฎหมายที่มีไว้เพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐ

เหตุผลตรงนี้สำคัญมาก เพราะแสดงให้เห็นว่า มาตรา 112 ไม่ได้มุ่งคุ้มครองพระมหากษัตริย์เป็นการส่วนพระองค์ แต่มุ่งคุ้มครองรัฐ (ที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข) ดังนััน จากนี้ไป ตำรวจ อัยการ และศาลทั้งหลาย โดยเฉพาะศาลฎีกา ต้องพิจารณาแยกแยะให้ดีว่า การกระทำที่ฟ้องมาตาม มาตรา 112 นั้น มีเนื้อหาสาระที่กระทบ "ความมั่นคงของรัฐ" หรือไม่

หากสิ่งที่ฟ้องมา เป็นเรื่องอื่นๆ ที่ไม่ใช่ "ความมั่นคงของรัฐ" ก็ต้องไม่นำไปโยงกับ มาตรา 112 เช่น การที่ใครปากพล่อย พูดจาหยาบคายไม่เรียบร้อย ไม่ยืนตรงเคารพเพลง ฯลฯ ก็ต้องไปฟ้องตามกฎหมายมาตราอื่น ที่ออกแบบมารักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคม แต่ไม่ใช่จับทุกอย่าง ยัดเข้าเป็นเรื่อง "ความมั่นคงของรัฐ" ไปเสียหมด

แต่หากผู้ใด ยัดทุกอย่างเข้าเป็นเรื่อง "ความมั่นคงของรัฐ" ไปเสียหมด เท่ากับว่า ผู้นั้นกำลังดูแคลนว่าสังคมไทยมีความอ่อนแอบางอย่างที่แตะต้องไม่ได้ เพราะผู้นั้นมองว่าเพียงแค่ใครพูดพล่อยๆ ก็จะทำให้ความอ่อนแอนั้นพังสลายจนกระทบ "ความมั่นคงของรัฐ" ไปหมดทุกเรื่อง

---

ส่วนเรื่องที่ "ศาลรัฐธรรมนูญ" ไม่รับคำร้องโครงการรับจำนำข้าวนั้น ไม่ได้แปลว่าโครงการนี้ดีหรือถูกต้องนะครับ

ศาลเพียงแต่บอกว่า จะดีหรือไม่ดี ศาลไม่อาจรับมาพิจารณา ซึ่งก็ต้องขอชื่นชมศาล ที่รักษาบทบาท "ตุลาการ" ในสังคมประชาธิปไตย ไม่ก้าวล่วงไปทำหน้าที่บริหารหรือตรวจสอบนโยบายแทนรัฐบาลกับรัฐสภาเสียเอง

เมื่อประเด็น "รับจำนำข้าว" ได้กลายมาเป็นที่สนใจของสังคม อาจารย์นิด้า- มธ. และผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับนโยบายข้าวที่ออกมาเคลื่อนไหว ควรถกเถียงและให้ข้อมูลแก่สังคมต่อไป แม้ไปศาลไม่ได้ หรือแม้สภาไม่อยากตรวจสอบ เพราะแต่ละพรรคก็ทำนโยบายคล้ายกัน เราก็ยังมีองค์กรอื่นที่ร่วมมีบทบาทได้

ยกตัวอย่าง "สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ" ซึ่งเป็นถึงองค์กรตามรัฐธรรมนูญ เป็นหน่วยงานที่รับเงินเดือนจากภาษีประชาชน และมีหน้าที่ให้คำปรึกษาแก่รัฐบาลในเรื่องนโยบาย ประชาชนและสื่อมวลชนควรสอบถามว่า ท่านผู้ทรงคุณวุฒิในสภาที่ปรึกษาฯ ท่านมีความเห็นเกี่ยวกับโครงการรับจำนำข้าว ที่จะแนะนำรัฐบาลหรือไม่ อย่างไร

 

---

 

อนึ่ง คืนนี้ ผมจะชวนคุยเรื่อง บทบาทของตุลาการ จากกรณี "จำนำข้าว" และ "ประมูล 3จี" ประมาณ 3 ทุ่ม ทางช่อง Asia Update ครับ