Home ข่าวเด่น ข่าวรายวัน English News รายงาน บทความ Sound & VDO Webboard ข้อมูลย้อนหลัง

เซ็กส์เอื้ออาทร

by : อับดุชชะกูร์ บินชาฟิอีย์
IP : (61.91.95.77) - เมื่อ : 8/03/2006 09:50 AM

ด้วยพระนามของอัลลอฮ.ผู้ทรงเมตตากรุณาเสมอ ขอความสันติสุขจงมีแด่ศาสดามูฮัมมัดและผู้เจริญรอยตามท่านและสุขสวัสดีแด่ผู้อ่านทุกท่าน

จากการสำรวจทัศนคติของปัญญาชนซึ่งถือว่าเป็นมันสมองของชาติ เมื่อเร็วๆนี้ เกี่ยวกับเรื่อง เพศ นับว่าเป็นสิ่งที่น่าห่วงมากกับอนาคตประเทศไทย ในการสำรวจครั้งนี้ พบว่า ทัศนคติของการมีแฟนของนิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัยทั้งของรัฐและเอกชน ถือ เป็นเรื่องสำคัญ การมีคู่ก่อนแต่งงานเป็นสิ่งจำเป็น เป็นการเพิ่มสีสันให้ชีวิตทำให้รู้สึกมี คุณค่า เป็นสิ่งที่สังคมต้องการ หากไม่มีคู่หรือแฟนเป็นสิ่งที่น่าอาย

นักศึกษาไม่ว่าชายหรือหญิงต่างมีทัศนะว่า ความบริสุทธิทางเพศไม่ใช่เรื่องสำคัญและหากเกิดพลาดพลั่งต้องท้องก็สามารถทำแท้งโดยไม่รู้สึกอาย ส่วนวัยรุ่นหญิงในโรงงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ยอมรับว่ามีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงาน ในขณะที่นักเรียนระดับมัธยมศึกษามีทัศนะว่า การมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียนไม่ใช่เรื่องเสียหาย การโอบกอดระหว่างชายหญิงในที่สาธารณะเป็นเรื่องที่ยอมรับได้

การมีเพศสัมพันธ์อีกรูปแบบหนึ่งที่กำลังเป็นที่นิยมในหมู่วัยรุ่นเมืองใหญ่ๆคือ สวิง กิ้งหรือเซ็กซ์เอื้ออาทร ซึ่งหมายถึงการมีชายและหญิงมาทำกิจกรรมทางเพศร่วมกันโดยจะ เป็นชาย 2 คนหญิง1คน หรือหญิง2คน ชาย1คน แล้วแต่รสนิยม หรือความสมัครใจ โดยจะทำกิจกรรมในรูปแบบชมรม เช่น ชมรมสวิ้งกิ้ง กลุ่มนางฟ้าโล่เงิน เป็นต้น

ปัญหาเหล่านี้กำลังรุกลามอย่างรวดเร็วในเมืองใหญ่ๆและสักวันหนึ่งอาจจะเข้า ชนบทไทยอย่างง่ายได้ก็เป็นได้เพราะความเจริญด้านวัตถุแบบสุดโต่ง จนลืมการพัฒนา ด้านจิตใจ คุณค่าด้านจิตวิญญานและขาดความเข้าใจของคำว่า มนุษย์ว่าจะต้องพัฒนา ทั้ง 2 ภาค ส่วน ทั้งทางด้านกายและจิตใจ ควบคู่กันไปอย่างสมดุลย์หากพัฒนาด้านหนึ่ง ด้านใดมากกว่าชีวิตมนุษย์ก็ไม่สมบูรณ์และสมดุลย์

ปัญหาของวัยรุ่นเกี่ยวกับเรื่องเพศคงจะไม่ถึงขั้นนี้หากทุกคนอยู่ในกรอบทาง ศาสนา เพราะบทบัญญัตของศาสนาไม่ว่าพุทธหรืออิสลาม ก็ห้ามในเรื่อง ผิดประเวณี การผิดประเวณีเป็นการทำผิดในศีล 5 , การซีนา (ผิดประเวณี ในอิสลาม) ถือเป็นบาป ใหญ่ และผู้ล่วงละเมิดก็จะถูกลงโทษโดยการถูกโบยถึง 100 ครั้งและถูกประนามต่อหน้า ชุมชนอีกต่างหาก

ดังนั้นสิ่งหนึ่งที่ควรจะรณรงค์ คือ คุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม และ การ ปฏิบัติตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ โดยปลูกฝังเป็นรูปธรรมควบคู่กับวิชาการในสถาน ศึกษาในทุกระดับทั้งประถม มัธยมและมหาวิทยาลัย สุภาษิตของผู้เฒ่าคนโบราณจะต้อง ช่วยรณรงค์ให้มากขึ้นในสังคมในเรื่องความรักเนื้อสงวนตัว ถึงแม้จะเป็นเรื่องยาก

ความรักต่อผู้ปกครอง ความกตัญญูต่อพ่อแม่ในแง่ของหลักปฏับัติในชีวิตประจำ วันจนเป็นนิสัยไม่ใช้สร้างภาพ "ให้ดอกมะลิปีละครั้งแลวก็จบ" จะต้องได้รับการรณรงค์ทุก ภาคส่วน โดยรัฐบาลและสื่อที่มีอิทธิพลต่อวัยรุ่น จะเป็นเกราะกำบังอีกตัวหนึ่งให้กับวัยรุ่น ในเรื่องเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันสมควร (ก่อนแต่งงานอย่างถูกต้องตามหลักประเพณีทาง ศาสนาหรือกฎหมาย)

ผมอยู่ชนบทสิ่งหนึ่งที่พ่อแม่ผู้ปกครองในชนบทใฝ่ฝันมากที่สุด คือ การมีการ ศึกษาของลูกโดยเฉพาะในสถาบันดังๆแต่สิ่งหนึ่งที่ผู้ปกครองทุกคนกังวลเช่นกัน คือ ความบริสุทธิ์จากการมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งของลูกที่ผู้ปกครองรับไม่ได้ หากลูกๆเข้าใจ หัวอกของพ่อแม่ ผู้เขียนคิดว่า ลูกๆคงไม่ทำให้ท่านผิดหวังอย่างแน่นอนโดยเฉพาะหัวอก ของผู้เป็นแม่ที่มีความรักต่อลูก

Share