There are 2 websites that ThaiNGO team support are thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บที่ดูแลโดยทีมงานไทยเอ็นจีโอมี 2 เว็บเท่านั้นคือ thaingo.org และ thaingo.in.th

จากประวิทย์ถึงเปรมชัย บ้านพักผู้พิพากษาและยัยเจ๊ ทุบรถ!!

( ขอบคุณ รุปภาพจาก เฟสบุ้ค : ปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้าน )

ยังคงนึกถึงเรื่องที่ รองนายกฯ ประวิทย์บอกว่าตัวเองคือ รัฐฐาธิปัตย์ เหมือนจะพูดเป็นนัยว่า ตัวเองคือกฎหมาย ทั้งๆที่ความจริงคือ รัฐไทยเป็นนิติรัฐ มีกฎหมายและยึดมั่นในการใช้กฎหมายในการปกครอง เพื่อสร้างความถูกต้องเป็นธรรมในสังคม และความเป็นนิติรัฐนั้น ไม่ได้จากเกิดรัฐราชการนี้สร้างตัวเองฝ่ายเดียว แต่เกิดจากพลังของสังคมร่วมกันสร้างด้วย เหมือนกับสังคมประชาธิปไตย ที่เราทุกคนต้องสนใจและร่วมสร้าง โดยไม่รอให้พระศรีอาริย์มาจุติ

คำถามคือว่า ทำไมการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองกี่ครั้งๆ ก็ไม่เคยสำเร็จสมประสงค์เป็นสังคมประชาธิปไตยได้ซะที นั่นก็เพราะเราไปเล็งผลที่ปลายทาง อาทิ ได้เลือกตั้งก็จบ หรือได้กฎหมายรัฐธรรมนูญดีๆ ถูกหลักการถูกใจ แล้วก็จบ  ซึ่งไม่จริง ครับ

ความเป็นนิติรัฐ ต้องมาเกิดจากสังคม เกิดจากประชาชนยึดมั่นในกฎหมาย เชื่อ เคารพในกฎหมาย เกิดจากกลไกรัฐปฏิบัติตามกฎหมาย หรือใช้กฎหมายอย่างตรงไปตรงมา อย่างเคร่งครัดตามหลักนิติรัฐนิติธรรม

สิ่งที่เห็นวันนี้ กลไกของกระบวนการยุติธรรมไม่ได้สามารถอำนวยหรือสร้างความยุติธรรมได้ ภาพที่เห็นและสะท้อนออกมาคือ ความตระหนักในการใช้กฎหมายเพื่อให้ปัญหาถูกระงับ เพื่อให้กฎหมายปฏิบัติงานได้จริง เพื่อสังคมต้องยอมรับตระหนัก กลับไม่เป็นอย่างนั้น

จากปัญหาเรื่องนาฬิกา ของรองนายกฯ ประวิตร มาถึงเรื่องยิงและกินเสือดำในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ไปจนถึงเรื่องยัยเจ๊ทุบรถ  ปัญหาเรื้อรังเรื่องการละเมิดสิทธิที่กลไกรัฐและการปกครองท้องถิ่น ไม่มีปัญญาจัดการได้มาแต่ต้น จนบานปลายและเกิดเหตุการณ์ สะท้อนให้เห็นอะไรมากมายที่เป็นรากฐานปัญหาในสังคมไทยวันนี้

ทั้งเรื่องสือมวลชนเองก็ขยายความ คือต่อความยาวสาวความยืดค้าขายประเด็นปัญหาให้ลุกลามเป็นกระแสอารมณ์ในสังคม มากกว่ากลับมาตั้งคำถามเรื่องหลักการพื้นฐานในการอยู่ร่วมกัน ว่า อะไรคือสิทธิขั้นพื้นฐานที่เราต้องอยู่ร่วมกัน

และเรื่องที่สังคมต้องเรียนรู้ร่วมกันด้วย ว่า ปัญหาที่แท้จริงคืออะไร การเอาจำนวนคนที่อ้างว่า เดือดร้อน มากลบปัญหาเรื่องการละเมิดสิทธิทำได้หรือไม่ได้ ในเบื้องต้นไม่ได้  และถ้าหากปัญหาในเบื้องต้น เกิดจากการละเลยของเจ้าหน้าที่รัฐ ของท้องถิ่นซึ่งก็คือ กทม. ก็ต้องจ่ายค่าชดเชย

 

ถึงเวลาที่เราต้องช่วยกันตะโกน ถึงฐานะของนิติรัฐจริงๆ และผลักดันกลไกกระบวนการยุติธรรม กระบวนการตรวจสอบ ควบคุมกำกับให้กลไกรัฐราชการต้องทำงาน อย่างตรงไปตรงมา และทำให้สังคมเห็นและตระหนักถึงความสำคัญ เรื่องหลักการของกฎหมาย สิทธิ เสรีภาพ ในการอยู่ร่วมกัน เพราะบ้านเมืองเรากำลังเติบโตเป็นสังคมเมืองขนาดใหญ่ การจัดการปัญหาตามกฎหมายต้องเข้มแข็ง เพื่อให้กติกาการร่วมกันนั้นเข้มแข็ง เป็นเรื่องที่ละเมิดไม่ได้ เพื่อให้มนุษย์อย่างเปรมชัย สูญพันธุ์ไปเสียที…..

 

นี่ยังไม่พูดเรื่องบ้านพักผู้พิพากษาที่รุกเข้าป่าตีนดอยสุเทพท้าทายสายตาชาวบ้าน แล้วนี่จะเอาอะไรกะกฎหมายไทย ที่เราเรียกว่านิติรัฐ !!!

.

 

อัฎธิชัย  ศิริเทศ