There are 2 websites that ThaiNGO team support are thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บที่ดูแลโดยทีมงานไทยเอ็นจีโอมี 2 เว็บเท่านั้นคือ thaingo.org และ thaingo.in.th

ม่านฟ้าเริ่มเปิดแง้ม.... เมื่อเห็นพรรคการเมือง

บรรยกาศการเมืองเปลี่ยนทันที นี่แค่เปิดแย้มม่านประชาธิปไตยเบาๆ ประชาชนคนไทยดูคึกคักสีหน้ามีความแจ่มใส มีความหวัง มีความคิดอ่านเรื่องอนาคตทางการเมือง จากที่เคยหันหลังก็เริ่มหันหน้ามามอง มาแอบติดตามดาราหน้าใหม่ทางการเมือง เสียดายที่ คสช.ยังปิดกั้นการนำเสนอนโยบาย ซึ่งหมายถึงก็ปิดกั้นบทสัมภาษณ์เจาะลึกเกี่ยวกับนโยบายพรรค หรือแนวคิดผู้นำพรรค จะได้เห็นกึ๋นเห็นวิสัยทัศน์ ว่า ใครจะนำพาประเทศไทยไปสู่ชีวิตใหม่ หรือใครยังจะพาประเทศนี้ถอยหลังลงคลองท่องแต่เรื่องรักชาติ รักสถาบัน และหมู่บ้านไทยนิยม!!

วันนี้ เมื่อมานึกเรื่องพรรค การเมืองและระบอบประชาธิปไตย ก็มานึกหัวใจสำคัญของระบบก็คือประชาชน ว่า 10 ปีที่ผ่านมาได้เรียนรู้อะไรมาบ้าง ตั้งแต่ รัฐประหารปี 2549 มาจนถึง รัฐประหารปี 2557 ส่วนตัวเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงที่หยั่งถึงรากลึกและสำคัญมากทางประวัติศาสตร์คือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากประชาชนในทุกในระดับชั้น แต่ที่ผ่านๆมาคนไทยกลับไปเน้นการเปลี่ยนที่โครงสร้าง ที่คณะผู้บริหารประเทศ แต่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงกฎหมาย เปลี่ยนแปลงโครงสร้างอำนาจ และเปลี่ยนแปลงค่านิยมเชิงจารีตทางอำนาจที่แทรกซ่อนอยู่ในระบบในชีวิตประจำวันของประชาชน ดังนั้น ประชาชนต้องทบทวนตัวเองก่อนจะตัดสินใจเลือกพรรคใดหรือเลือกใคร  ว่าต้องการนักการเมือง พรรคการเมืองแบบไหน เพื่อะไร ถ้ายังเห็นแก่เงิน แก่ความสัมพันธ์ แก่ผลประโยชน์แบบใดแบบหนึ่ง แล้วก็ต้องมาผจญกับการใช้อำนาจบริหารที่สร้างความเสียหายให้ประเทศ สุดท้ายผลนั้นก็กลับมาสู่พี่น้องประชาชนเช่นเดิม
4 ปีของความอัดอั้น ความผิดหวังสะสม การดิ้นรนค้นหารอคอยมีมากขึ้น ทุกวันๆ จวบจนวันนี้มาถึง วันที่ท้องฟ้าเริ่มแง้มเปิดให้เห็นแสงสว่างเสรีภาพบ้าง ให้เห็นให้มองให้เลือกคนที่ประชาชนคิดและตัดสินใจได้เอง ว่า ดูเหมาะสม คนที่ทำให้เชื่อว่าจะนำพาความหวัง นำพาชีวิต ความสงบสุข นำพาความอิ่มหนำสำราญ กินอิ่มนอนอุ่น ที่สำคัญ นำพาความเท่าเทียมเป็นธรรม และความเสมอภาคกลับมาสู่ชีวิตอีกครั้ง

ระเบิดเวลานี้ ยากจะเลื่อนหรือบิดพลิ้วไปได้ เปลี่ยนแปลงได้ การอนุญาตให้จดชื่อจัดตั้งพรรค เพื่อไปสู่การเลือกตั้งในวันนี้จึงเป็นเหมือนดั่งสัญญาประชาคม ที่รัฐบาลพลเอกประยุทธ จันทร์โอชา ได้ลั่นวาจาให้ไว้ จากวันนี้ไปหน้าในไม่กี่เดือน จากนี้ ก็ถึงวันที่ท้องฟ้าประเทศนี้จะเปิดอ้าให้ลมแห่งเสรีภาพพัดผ่านเสียที  เป็นคืนวันที่ประชาหน้าใสจริงๆ และแน่นอน โดยส่วนตัว หน้าเก่า หน้าใหม่ ประชาธิปไตยใหม่ ประชาธิปไตยเก่า อนุรักษ์นิยม ทุนนิยมสามานย์ หรือสังคมคอมมิวนิสต์  ขอแค่ลงสนามให้ประชาชนเลือก ผมคนหนึ่งที่รับได้