ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 เว็บ thaingo.org จะปรับค่าบริการจากเดิม 300 บาทเป็น 500 บาท
From January 1, 2023, thaingo.org will adjust job announcement fee from 300 baht to 500 baht.

ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีมงาน thaingo ดูแลคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

ปาฐกถาไพบูลย์วัฒนศิริธรรม ครั้งที่ 9

ปาฐกถาไพบูลย์วัฒนศิริธรรม ครั้งที่ 9

"นโยบายของจริง ประชาชนร่วมได้จริง สังคมได้ประโยชน์จริง "

 

มูลนิธิหัวใจอาสา ขอเชิญร่วมรับฟังปาฐกถาไพบูลย์วัฒนศิริธรรม  ครั้งที่ 9 

 

นำเสนอแนวความคิดและประสบการณ์ขององค์ปาฐก ที่มีความรู้ประสบการณ์  เรื่องการจัดทำนโยบายสาธารณะที่ดี ที่สามารถทำได้จริง และสังคมไทยได้รับประโยชน์จริง โดยเน้น ทั้งเรื่อง “กระบวนการ” จัดทำนโยบายสาธารณะที่ดี ที่ประชาชนได้ประโยชน์จริง และกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน  “ประเด็น” หรือนโยบายสาธารณะที่สำคัญ    ได้แก่ ด้านธรรมาภิบาล  ด้านสาธารณสุข ด้านการศึกษา และ ด้านเศรษฐกิจฐานราก 

 

-  กระบวนการความคิด "นโยบายของจริง ประชาชนร่วมได้จริง สังตมได้ประโยชน์จริง " โดย  คุณณัฐพงษ์ จารุวรรณพงศ์   รองผู้อำนวยการ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

-  นโยบายสาธารณะที่สำคัญของสังคมไทยใน 4 ด้าน  ด้านธรรมาภิบาล, ด้านสาธารณสุข, ด้านการศึกษา  และด้านเศรษฐกิจฐานราก) กับการมีส่วนร่วมของประชาชนหรือภาคพลเมือง 

โดย    ผศ.ธานี ชัยวัฒน์ ด้านธรรมาภิบาล, พญ.ดวงดาว ศรียากูล ด้านสาธารณสุข, คุณจริยา แจ่มแจ้ง              ด้านการศึกษา, ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล ด้านเศรษฐกิจฐานราก

 

วันศุกร์ที่ 21 เมษายน เวลา 8.30-12.00 น. ณ หอประชุมศุกรีย์แก้วเจริญ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ

 

สมัครได้ที่ https://forms.gle/CtE3hURMX9hsoUqLA

รับสมัครจำนวนจำกัด 200 ที่นั่ง ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัคร