Back

ไพร่ ข้าฯ ทาส ราษฎร ประชาชนและพลเมือง คำเรียก สถานะคนในการปกครองไทย

27 May 2023

1302

ไพร่ ข้าฯ ทาส ราษฎร ประชาชนและพลเมือง คำเรียก สถานะคนในการปกครองไทย10 ปีแล้ว ที่ผมยังขุ่นเคืองไม่หาย จากคำเรียกของ ดร.คนหนึ่ง ที่ประกาศบนเวทีว่า “เสียงของคนกรุงเทพ คือ เสียงคุณภาพ”  หมายถึง เสียงคน ต่างจังหวัด เป็นเสียงด้อยคุณภาพ จะกี่เสียงก็เท่านั้น ไม่มีความหมายอะไร นี่คือ ความคิดของคนที่เหยียดศักดิ์ศรีคน อย่างโหดร้ายที่สุด และนั่นก็สะท้อนว่ามีคนพวกหนึ่ง ไม่ได้มีความคิด หรือ มีหัวจิตหัวใจ อยากให้คนทุกคนเท่าเทียมกัน

ตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ คนพวกนั้นเข้าไปผลักดันการเปลี่ยนแปลง และจัดระบบการเมืองใหม่ ที่ไม่มีอะไรใหม่แต่กลับ พากระบวนการทางการเมืองผิดรูปผิดหลัก ตั้งแต่กฎหมายรัฐธรรมนูญ และการแต่งตั้ง กลไกอิสระ ที่ไม่ได้มีความอิสระจริง แต่... เป็นคนในใบสั่ง ที่วันนี้ ก็ยังทำตามนั้น ฝืนกระแส ค้านเสียงส่วนใหญ่ ทำผิดหลักการประชาธิปไตย จนวันนี้ แม้แต่การเลือกตั้ง รู้ผลก็ยัง ดื้อด้านนิ่งเฉย นั่นไม่สำคัญเท่า กับบทบาทท่าที ส.ส. หรือ  สมาชิกสภาผู้แทน ที่มาจากประชาชนแท้ๆ กลับ นิ่งเฉยให้มีการลบหลู่ สิทธิ เสียง ของประชาชน

เพราะผ่านการเลือกตั้ง รู้คะแนนแล้ว แต่กลับ ตั้งรัฐบาลไม่ได้ เพราะเหตุผลเดียว “กูไม่ชอบมึง..”

นอกจากเรื่องตราบาปฝังใจ ว่าเป็น เสียงที่ไม่มีคุณภาพแล้ว สถานะของคน ในประเทศนี้ ตั้งแต่โบราณนานมา ก็ต่ำเตี้ยเรี่ยดิน และไม่ถูกยก ถูกยอมรับเลย ตราบทุกวันนี้ คนบางกลุ่มยังมอง ยังปฏิบัติต่อเรา ไม่เต็มคน เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีศักดิ์ศรี สถานะ น้อยกว่า คนบางกลุ่มบางชนชั้น เราเปลี่ยนแปลงการปกครอง มาสู่ระบอบประชาธิปไตยแค่ในนาม และเปลือก แค่รูปแบบหลอกๆ แต่ไม่มีจริงใบนจิตวิญญาณ “นักการเมือง” หรือ ฝ่ายปกครอง หรือ กลุ่มชนชั้นอำนาจ

เราดิ้นรนยกฐานะตัวเอง ตั้งแต่ สถานะ ทาส ไพร่ มาสู่ ราษฎร ยาวนานเกือบ
100 ปี จนถึงวันนี้ ก็ยังเป็น “ราษฎร”  ฝ่ายปกครองยังเรียกเรา ว่า ราษฎร หมายถึงสิ่งมีชีวิต “ที่ต้องถูกปกครอง” คุ้มครองอยู่ในอาณัต และต้องถูกจัดการดูแล วางกฎระเบียบ และ กำราบลงโทษ เป็นสถานะคนที่ไม่มีสำนึกในการปกครองตัวเอง ไม่น่าไว้วางใจ ไม่มีเกียรติศักดิ์ศรี ทัดเทียม อีกฝ่ายที่เป็นผู้ปกครอง เป็นชนชั้นนำ คนพวกนี้ จึงมีนโยบายจำพวก ลดเกียรติ ด้อยศักดิ์ศรี อาทิ บัตรคนจน เงินเยียวยา ฯลฯ ที่เป็นเศษเงิน ออกมาให้คนไปนั่งออต่อแถว ตามหน้าธนาคาร เต็มไปหมด แต่ไม่มี นโยบายสร้างอนาคตประชาชน จึงไม่แปลก พอมีพรรคการเมือง ประกาศจะ แก้กฎหมายผูกขาด จะให้เลือกตั้งผู้ว่าฯ ซึ่งหมายถึง อนาคตคนส่วนใหญ่ จึงถูกแตะตัดขา และพยายามจะเอาเรื่องผิดทางกฎหมาย

 การเปลี่ยนแปลงมาเป็นประชาธิปไตย หากตามตะวันตกเขาจะเรียก คน ในประเทศ ในประเทศว่า ประชาชน
people ที่หมายถึง คนผู้สำนึกตระหนักในสิทธิ เสรีภาพ มีความตื่นตัวทางการเมือง มีสติปัญญา มีความต้องการแสดงเจตจำนงทางการเมือง ที่ซึ่งจนถึงวันนี้ ฝ่ายปกครองก็ยังไม่เรียก คน ในประเทศนี้ว่า ประชาชน ทุกวันผมยังได้เสียงผู้ใหญ่บ้านเรียกเรา ราษฎร ซึ่งเป็นสถานะที่ล้าหลัง และ ไม่มีอำนาจอะไรต่อรอง ต้องไปฟัง ไปเชื่อ ไปทำตาม อย่างว่านอนสอนง่าย

เราถูกกดไว้ และ ดูแคลน ทั้งสำนึกและสติปัญญามาตลอด ล่าสุดมีการเลือกตั้ง มีคะแนนเสียง แต่ก็ไม่มีการแสดงออกซึ่งความรพในมติแห่งเสียงนั้น เสียงคนนับล้าน แต่กลับถูกปฏิบัติ ถูกนิ่งเฉยจากชนชั้นปกครอง ฝ่ายการเมือง ที่กุมอำนาจ ถือกฎหมายที่ตัวเองเขียนเอง ใช้เอง

ประเทศที่เจริญ มองข้ามผ่านการให้ สถานะคน ที่ต่ำดูขาดสำนึก มีสติปัญญา ที่เป็นแค่ ประชาชน แต่โลกที่เจริญเขาศรัทธาในความเป็นมนุษย์ของคนในประเทศ เขาเรียกสถานะที่สูงขึ้นและทัดเทียมกัน ท่าสุด คือ พลเมือง (
Citizen ) หมายถึง สถานะคน ที่รัฐ เคารพและเชื่อมั่นในสำนึกผิดชอบ รัฐที่เข้มแข็ง สงบสุข เกิดจาก พลังของพลเมืองร่วมแรงร่วมใจและรักประเทศของเขา

ไม่แปลกที่เด็กๆ พูดคำว่า การเปลี่ยนแปลง เพราะการเคารพกัน คือ รากฐานสำคัญของการพัฒนาการเมืองในระบอบประชาธิปไตย วันก่อนผมวิวาทะ กับน้องๆ แถวบ้านเรื่อง ผมบอกว่าผมอาย ในฐานะที่เป็นคนสุรินทร์ เพราะที่นี่มีกระแสซื้อเสียงรุนแรง และพรรคที่ได้ ก็เป็นพรรคที่มีข้อครหา เรื่องนี้  ผมโกรธ ผมอายเพราะผมนึกถึง คำว่า เสียงที่ไม่มีคุณภาพ จากคนบางกลุ่มที่พยายามด้อยค่าคะแนนเสียงเรา ผมโกรธที่ชาวบ้าน พ่อแม่พี่น้องผมไม่รักในศักดิ์ศรี คิดแค่ว่า ดีกว่าไม่ได้ อะไร โดยไม่สำนึกสำเหนียกว่า ถ้าคนบางพวกขึ้นมาเป็นรัฐบาล มันโกงกิน ทอดทิ้งเรา ลูกหลานเรา อนาคตเราไปอีกนานแค่ไหน กี่ปี นักการเมืองที่คุณเลือก เมื่อได้เป็น ส.ส.แล้ว มันไม่ใช่เรื่องของคุณที่ผจญวิบากกรรม แต่รวมถึงผมด้วย ผมเลยไม่โอเค กับเหตุผล เรื่อง “ชอบใครชอบมัน..”  เพราะเรายังไม่ถูกปลดปล่อยจากการคุมขัง กดไว้ ของชนชั้นอำนาจ เราไม่เคยถูกเคารพในการตัดสินใจ จริงจัง เลือกไป ก็ถูกรัฐประหาร ซ้ำแล้วซ้ำอีก หรือวันนี้ เลือกแล้ว กูก็ไม่โหวตให้
!!

เรายังเห็น ส.ว. แต่งตั้ง ดาหน้าออกมา ด้อยค่าเสียงประชาชน มาแสดงอำนาจ แบบไม่มีมารยาท ไม่เคารพกติกา  และที่น่าเสียใจ คือแม้แต่  ส.ส.เอง ที่มาจากประชาชน ก็ไม่มีใคร มีสปิริต ทางการเมือง มากพอ ตามระบอบประชาธิปไตย ที่ต้องฟังเสียงคนส่วนใหญ่ ที่เรียก ตัวเองว่า ประชาชน ผลคะแนนออกมาแล้ว ก็ไม่มีสปิริต ไม่แสดงความยินดี จับมือกันเพื่อประเทศชาติ เพื่อประชาชน ไม่แสดงความศรัทธาในกติกาประชาธิปไตย ไม่จับมือร่วมยินดี และ ให้การเมืองจากเสียงส่วนใหญ่ นำทางออก
จงฟังเสียงเราบ้าง เราคือ ประชาชน ...

 

 

"""" โดย อัฎธิชัย ศิริเทศ ทีมงานไทยเอ็นจีโอ 

About Us

เว็บไทยเอ็นจีโอ สนับสนุนการใช้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์และเผยแพร่แนวคิดวัฒนธรรมเสรี เนื้อหาในเว็บไซต์ไทยเอ็นจีโอดอทโออาจี ท่านสามารถเอาไปใช้งานได้เลยโดยไม่ต้องขออนุญาต เพียงท่านระบุที่มาและห้ามทำการค้า

ThaiNGO Team

ติดต่อประสานงาน - Contact
Tel : 099-014-3797

ทศพร แกล้วการไร่ : ผู้ดูแลเว็บ - Webmaster
Tel : 080-078-4016

อัฎธิชัย ศิริเทศ : บรรณาธิการ - Editor
Tel : 082-178-3849

Email : webmaster@thaingo.org

Office Hours : Mon-Fri , 9.00-17.00

Contact Info

2044/23 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพ 10310

2044/23 New Phetchaburi Road, Bangkapi, Huai Khwang, Bankok 10310

+662 314 4112