Bank Transfer

043-2-47734-4 SCB มูลนิธิกองทุนไทย (Thai Fund Foundation)

กิจกรรม Govcamp Thailand: open space เพื่อการแลกเปลี่ยนในสังคมประชาธิปไตย

« Back Edit

GovCamp เป็นกิจกรรมชุมนุมทางความคิดในรูปแบบ “open space” ผู้เข้าร่วมทุกคนจะเขียนหัวข้อของตัวเองที่อยากนำเสนอให้คนอื่นได้ฟังไว้บนกระดานใหญ่ และลงคะแนนให้กับหัวข้อของคนอื่นที่ตัวเองอยากจะรับฟังแลกเปลี่ยน หัวข้อที่ได้รับคะแนนลำดับต้นๆ จะได้รับเลือกให้นำเสนอตามช่องเวลาที่มี – ทุกคนที่เข้าร่วมสามารถเสนอหัวข้อได้

GovCamp Thailand ในเดือนพฤศจิกายนนี้ เลือก “สิทธิเสรีภาพออนไลน์” มาเป็นหัวข้อใหญ่ให้ทุกคนมาเสนอความคิดยาวๆ กัน เลือกประเด็นดิจิทัลและอินเทอร์เน็ตที่คุณสนใจมาหนึ่งหัวข้อ แล้วเล่าให้คนอื่นฟังว่า ถ้าเป็นคุณ คุณจะจัดการประเด็นนั้นอย่างไร

แต่ละช่วงจะมีเวลา 40 นาที คุณอาจจะเล่าความคิดของคุณสัก 20 นาที และใช้เวลาที่เหลือแลกเปลี่ยนกับคนอื่นๆ ที่ก็สนใจประเด็นนี้เหมือนกันก็ได้

ไม่จำกัดหัวข้อพูดคุย อยากจะนำเสนอแบบไหน เอาเลยเต็มที่ ขอให้เว้นเวลาเอาไว้เพื่อการแลกเปลี่ยนกับคนอื่นบ้างก็พอ หัวข้อที่เป็นไปได้ เช่น
– การป้องกันอาชญากรรมคอมพิวเตอร์
– ความเป็นส่วนตัวและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
– การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับบริการสาธารณะ
– การแสดงความคิดเห็นถึงการทำงานขององค์กรสาธารณะ
– ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับเอกชนในการป้องกันระบบสารสนเทศที่สำคัญ
– การกำกับดูแลเนื้อหาที่อาจเป็นอันตรายกับเด็กและเยาวชน
– การส่งเสริมความมั่นคงปลอดภัยทางสารสนเทศให้กับประชาชนทั่วไป
– การสนับสนุนการสร้างเนื้อหาภาษาท้องถิ่น
– นโยบายการลงทะเบียนยืนยันตัวตนดิจิทัล
– ฯลฯ

จะอยู่ด้วยกันอย่างไรในยุคดิจิทัล
GovCamp Thailand ชุมนุมความคิด
เสนอกติกาพื้นที่สิทธิเสรีภาพของพวกเรา
เพื่อพวกเรา โดยพวกเรากันเอง
เสาร์ 25 พ.ย. 2560 @ TCDC ไปรษณีย์กลาง บางรัก

จัดโดย มูลนิธิกองทุนไทย, เครือข่ายพลเมืองเน็ต, และ Social Technology Institute

ลงทะเบียนออนไลน์ http://bit.ly/govcampth
หรือลงทะเบียนหน้างาน

 

กำหนดการ

09.30 – 10.00   ลงทะเบียน และ เสนอหัวข้อ

10.00 – 10.15    กล่าวเปิดงาน

10.15 – 11.00    โหวตหัวข้อ 1-8

11.00 – 11.30    ร่วมกันแลกเปลี่ยนและเสนอความคิดเห็นในแต่ละหัวข้อ (รอบเช้า)

11.30 – 11.45    พักรับประทานอาหารว่าง

11.45 – 12.30    ร่วมกันแลกเปลี่ยนและเสนอความคิดเห็นในแต่ละหัวข้อ (ต่อ)

12.30 – 13.30   พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.30 – 15.30   ร่วมกันแลกเปลี่ยนและเสนอความคิดเห็นในแต่ละหัวข้อ (ภาคบ่าย)

15.30 – 15.45    พักรับประทานอาหารว่าง

15.45 – 17.10    ร่วมกันแลกเปลี่ยนและเสนอความคิดเห็นในแต่ละหัวข้อ (ต่อ)

17.10 – 17.20    ปิดงาน

17.20 -18.00    ส่งแบบสอบถาม

18.00 – 20.00  After Party @ Speedy Grandma

**กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

Govcamp Thailand

Views : 2443

24 Nov 2017