Bank Transfer

043-2-47734-4 SCB มูลนิธิกองทุนไทย (Thai Fund Foundation)

เชิญเข้าร่วมกิจกรรมฉายภาพยนตร์สั้นสองเรื่องเพื่อส่งเสริมสันติภาพและความปรองดองในพื้นที่ชายแดนใต้ ที่ Bangkok Screening Room วันที่ 31 มกราคม 2561

« Back Edit

 

 

มูลนิธิพัฒนาศักยภาพชุมชน ร่วมกับ Minority Rights Group เชิญเข้าร่วมกิจกรรมฉายภาพยนตร์สั้นสองเรื่องเพื่อส่งเสริมสันติภาพและความปรองดองในพื้นที่ชายแดนใต้พร้อมวงพูดคุยหลังจบกิจกรรมชมภาพยนตร์

 

ในวันพุธที่ 31 มกราคม 2561 ณ Bangkok Screening Room 

เริ่ม 18.00 น.
โดยหลังจากฉายหนังจะต่อด้วยการเสวนาจากผู้กำกับ จาก Fatoni Films และตัวแทนจากองค์กรท้องถิ่นจาก เครือข่ายพุทธเพื่อสันติภาพ (ภาคประชาสังคมซึ่งส่งเสริมสัยติภาพและความปรองดองในจังวัดชายแดนใต้) อีกทั้งห้างหุ้นส่วนสามัญภาคใต้สีเขียว (ภาคประชาสังคมซึ่งต่อต้านการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน อำเภอ เทพา จังหวัด สงขลา)

 

***ที่นั่งจำกัด  52 ที่นั่ง 

***ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

***สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โครงการเสริมศักยภาพภาคประชาสังคม เพื่อการพัฒนาชุมชนในสามจังหวัดชายแดนใต้

 

 

Views : 2968

30 Jan 2018