Bank Transfer

043-2-47734-4 SCB มูลนิธิกองทุนไทย (Thai Fund Foundation)

ศรีสุวรรณจ่อร้อง กกต.สอบยุบพรรคอนาคตใหม่

« Back

ศรีสุวรรณจ่อร้อง กกต.สอบยุบพรรคอนาคตใหม่ หลังยอมรับอดีตผู้สมัคร ทษช.เทคะแนนเสียงให้

          ตามที่มีอดีตผู้สมัครพรรคไทยรักษาชาติ (ทษช.) จ.ฉะเชิงเทรา ได้โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กแฟนเพจ ฐิติมา ฉายแสง เมื่อเช้าวันที่ 10 มี.ค.ที่ผ่านมา โดยเชิญชวนให้ประชาชนเลือกพรรคฝั่งประชาธิปไตย เขต 1 ฉะเชิงเทรา เลือกพรรคอนาคตใหม่ (อนค.) นายกิตติชัย เรืองสวัสดิ์ เบอร์10 และต่อมาโฆษกพรรคอนาคตใหม่ ได้ให้สัมภาษณ์กล่าวขอบคุณคุณฐิติมา ที่เชิญชวนประชาชนในเขตเลือกตั้งของตนเองให้สนับสนุนพรรคอนาคตใหม่ ความดังทราบแล้วนั้น

          กรณีดังกล่าว อาจถือได้ว่าเป็นเป็นการกระทำที่เข้าข่ายฝ่าฝืนมาตรา 28 แห่ง พรป.ว่าด้วยพรรคการเมือง 2560 ที่บัญญัติว่า “ห้ามมิให้พรรคการเมืองยินยอมหรือกระทําการใดอันทําให้บุคคลอื่นซึ่งมิใช่สมาชิกกระทําการอันเป็นการควบคุม ครอบงํา หรือชี้นํา กิจกรรมของพรรคการเมืองในลักษณะที่ทําให้พรรคการเมืองหรือสมาชิกขาดความอิสระ ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม” ซึ่งมีบทลงโทษค่อนข้างแรงตามมาตรา 92(3) ซึ่งอาจนำไปสู่การยุบพรรคอนาคตใหม่ได้

          ขณะเดียวกันก็จะไปยื่นคำร้องให้ กกต. ทบทวนการสอบพรรคพลังประชารัฐ กรณีจัดโต๊ะจีนระดมทุน 650 ล้านบาทให้ตรงกับข้อร้องเรียนของสมาคมฯด้วย

          ด้วยเหตุดังกล่าว สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย จึงจะนำความพร้อมหลักฐานไปยื่นร้องต่อ กกต. เพื่อดำเนินการไต่สวน สอบสวน ให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่อย่างเคร่งครัด ตรงไปตรงมา โดยเฉพาะการรวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อเสนอต่อศาลรัฐธรรมนูญในการมีคำสั่งยุบพรรคอนาคตใหม่กรณีกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ยอมรับอดีตผู้สมัครพรรคไทยรักษาชาติเทคะแนนเสียงให้ต่อไป

          โดยสมาคมฯจะเดินทางไปยื่นคำร้องในวันศุกร์ที่ 15 มี.ค.62 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงาน กกต. ศูนย์ราชการฯ อาคาร B ถ.แจ้งวัฒนะ หลักสี่ กทม. นายศรีสุวรรณกล่าวในที่สุด

 

Views : 245

22 Mar 2019