Bank Transfer

043-2-47734-4 SCB มูลนิธิกองทุนไทย (Thai Fund Foundation)

กกต.เรียกศรีสุวรรณให้ถ้อยคำสอบธนาธรกรณีโอนทรัพย์สิน Blind trust

« Back

 

นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เปิดเผยว่า ได้รับหนังสือด่วนจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กรณีที่สมาคมฯได้เคยร้องเรียนเมื่อวันที่ 19 มี.ค.62 ให้มีการตรวจสอบนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ซึ่งเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ซึ่งได้แถลงข่าวโอนทรัพย์สินไปให้ trust หรือ กองทุน เป็นผู้ดูแล โดยอ้างว่าวิธิการนี้เป็นมาตรฐานใหม่ ไม่เคยมีนักการเมืองคนไหนใช้ private fund มาก่อน อาจเข้าข่ายหลอกลวงหรือจูงใจให้เข้าใจผิดในคะแนนนิยมของผู้สมัครหรือพรรคการเมืองตาม ม.73(5) ของ พรป.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2561 เพราะวิธีการดังกล่าวในอดีตเคยมีนักการเมืองมากมายที่ใช้วิธีการโอนหุ้นของตนไปให้ trust ดูแล ไม่ใช่เรื่องใหม่หรือเป็นนักการเมืองคนแรกที่กระทำเช่นนี้ตามที่นายธนาธรแอบอ้างแต่อย่างใด

บัดนี้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้มีหนังสือมายังสมาคมฯเพื่อให้ไปให้ถ้อยคำเพิ่มเติมพร้อมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการไต่สวน สอบสวน เอาผิดกับนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ต่อไป ซึ่งหาก กกต.วินิจฉัยว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการฝ่าฝืนตาม ม.73(5) จริงก็จะมีบทลงโทษตาม ม.195 ของพรป.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2561 คือ ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่ 1 ปี ถึง 10 ปี  หรือปรับตั้งแต่ 2 หมื่นบาทถึง 2 แสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง ของผู้นั้นมีกําหนด  20 ปีด้วย

โดยสมาคมฯจะเดินทางไปให้ถ้อยคำต่อ กกต. ในวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562 เวลา 13.00 น. ณ สำนักงาน กกต. ศูนย์ราชการ อาคาร B หลักสี่ กทม. นายศรีสุวรรณกล่าวในที่สุด

Views : 66

13 Apr 2019