Bank Transfer

043-2-47734-4 SCB มูลนิธิกองทุนไทย (Thai Fund Foundation)

รับสมัครอาสาสมัครแปลภาษาอังกฤษหรือภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาไทย

« Back

ข้อมูลทั่วไป

สมาคมคาราวานหนอนหนังสือ เป็นองค์กรเอกชนที่ไม่แสวงหาผลกำไร  เพื่อส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้สำหรับเด็กและผู้ใหญ่ ในประเทศไทย มีวัตถุประสงค์กล่าวคือ

•   เพื่อส่งเสริมการรักการอ่าน

•   เพื่อส่งเสริมโอกาสในการอ่านที่เท่าเทียมกันในเด็กจากหลากหลายภูมิหลัง

•   เพื่อลดช่องว่างระหว่างเด็กพิการและไม่พิการ โดยกระตุ้นให้เกิดการปฏิสัมพันธ์กัน

หากต้องการทราบรายละเอียดของโครงการเรา สามารถเข้าไปดูเว็บไซต์ได้ที่

http://www.alwaysreadingcaravan.org/

หรือทางหน้าเพจ ในเฟซบุ๊คที่

www.facebook.com/arcbookworm

และทาง Youtube ที่ www.youtube.com/user/AlwaysReadingCaravan

ลักษณะงานอาสาสมัคร

เนื่องจากที่ผ่านมา คุณโยชิมิ โฮริอุจิ ได้รับบริจาคนิทานภาพจากประเทศญี่ปุ่น และบางครั้งก็ได้รับบริจาคหนังสือเป็นภาษาอังกฤษด้วย ก่อนที่เราจะนำไปใช้ในกิจกรรมจึงมีความจำเป็นต้องผ่านการแปลเป็นภาษาไทยก่อน   นอกจากนั้นยังมีเอกสารอื่น ๆ ที่ให้แปลเช่น จดหมายข่าว   ข่าวอัพเดทสั้น ๆ บนเว๊ปไซค์   โครงการขอทุน  เป็นต้น เราจึงต้องการอาสาสมัครที่มีคุณสมบัติดังนี้

 

-   ตำแหน่ง ผู้แปลนิทานภาพ  หน้าที่คือ แปลหนังสือนิทานจากภาษาญี่ปุ่นหรือภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย

-   ตำแหน่ง ผู้แปลเอกสาร หน้าที่คือ แปลเอกสารต่าง ๆ  จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย เช่น เอกสารโครงการ จดหมายข่าว ,ข้อมูลบนโซเชียลมีเดีย  เป็นต้น

ขั้นตอนการแปลของ 

1.ตำแหน่งผู้แปลนิทานภาพ

1. เมื่ออาสาสมัครส่งอีเมลมายังสมาคม ทางเจ้าหน้าที่จะส่งอีเมลตอบรับพร้อมขอรายละเอียดเพิ่มเติม เช่น ที่อยู่ ความถนัด

2. หากทางสมาคมได้รับรายละเอียดแล้วจะทำการจัดส่งหนังสือให้ ครั้งละ 1-2 เล่ม ต่อ 1 เดือน

    อุปกรณ์ในการจัดส่งพร้อมหนังสือ คือ กระดาษสติ๊กเกอร์เพื่อติดลงหนังสือ แสตมป์ ซองน้ำตาล

3. เมื่อแปลเสร็จกรุณาติดคำแปล โดยพริ้นต์ติดลงหนังสือและส่งกลับมายังห้องสมุดรังไหม

4. หากไม่สะดวกในการพริ้นท์ กรุณาแจ้งให้ทางสมาคมทราบ

2.ตำแหน่งผู้แปลเอกสาร

1. เมื่ออาสาสมัครส่งอีเมลมายังสมาคม ทางเจ้าหน้าที่จะส่งอีเมลตอบรับพร้อมขอรายละเอียดเพิ่มเติม เช่น ที่อยู่ ความถนัด

2. ทางสมาคมจะส่งต้นฉบับภาษาอังกฤษทางอีเมล

3.เมื่อแปลเสร็จกรุณาส่งเอกสารที่แปลแล้วกลับมาทางอีเมล

 

ถ้าหากมีความสนใจเป็นอาสาสมัครกับเรา รบกวนส่งอีเมลมาที่ volunteer@alwaysreadingcaravan.org

หรือโทรศัพท์ติดต่อมาที่ ห้องสมุดรังไหม 053-475529 ในเวลา 9.00-17.00 ทุกวันยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

เข้ามาสมัครกันเยอะ ๆ นะคะ  :)

Views : 22360

09 Aug 2015