Bank Transfer

043-2-47734-4 SCB มูลนิธิกองทุนไทย (Thai Fund Foundation)

มูลนิธิแพธทูเฮลท์ เปิดช่องทางออนไลน์เพื่อคนเข้าถึงวัยรุ่น

« Back

ข่าวประชาสัมพันธ์

มูลนิธิแพธทูเฮลท์ เปิดช่องทางออนไลน์เพื่อคนเข้าถึงวัยรุ่น

มูลนิธิแพธทูเฮลท์ หรือ Path2Health (P2H) องค์กรพัฒนาเอกชนสาธารณประโยชน์ที่จดทะเบียน ในประเทศไทยเมื่อปี ๒๕๕๖ แต่ได้ดำเนินงานตั้งแต่ปี ๒๕๒๘ ในนามขององค์การแพธ (PATH) ประเทศไทย ตลอดระยะเวลาเกือบ ๓๐ ปี องค์การแพธได้ร่วมมือกับภาครัฐ สถานศึกษา องค์การพัฒนาเอกชน เสริมสร้างศักยภาพความช่วยเหลือด้านเทคโนโลยีและวิชาการสาธารณสุข เพื่อพัฒนาสุขภาพและคุณภาพชีวิตของ ประชากรกลุ่มต่างๆแม้อยู่ในสถานะใหม่ แต่มูลนิธิแพธทูเฮลท์ก็ยังคงสานต่อการทำงานเพื่อส่งเสริมและสนับสนุน การสร้างสุขภาวะที่ดีให้แก่บุคคล ชุมชน และสังคมดังเดิม

ล่าสุดมูลนิธิแพธทูเฮลท์ (Path2health.or.th) เปิดช่องทางออนไลน์สำหรับคนทำงานวัยรุ่น เพื่อรู้จัก เข้าใจ เข้าถึงวัยรุ่นไทย พร้อมเดินร่วมทางไปกับเขาอย่างอบอุ่นและเป็นมิตร ไม่ว่าคุณจะเป็นพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูอาจารย์ ผู้จัดการกระบวนการเรียนรู้ ที่กำลังมองหาข้อมูล ข่าวสารที่น่าสนใจ ทันสมัย ใช้สำหรับการทำงานกับวัยรุ่น สามารถเข้ามาเยี่ยมชมได้ หรือวัยรุ่นที่ต้องการรับบริการด้านสุขภาพ ทั้งเรื่องเพศ สงสัยว่าท้องหรือไม่ท้อง กังวลเรื่องการติดเชื้อเอชไอวี ท้องไม่พร้อม แต่ต้องการสอบถามอย่างเป็นส่วนตัว แวะมาที่นี่...เราเป็นเพื่อนและพร้อมเคียงข้างคุณ

www.thaiteenpreg.com มาเป็นเพื่อนกันที่ facebook.com/thaiteenpreg
          เว็บไซต์ศูนย์กลางสำหรับคนทำงาน "ท้องวัยรุ่น" สื่อสาร แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ เสนอผลการปฏิบัติงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับจังหวัด ขับเคลื่อนงานในพื้นที่เชิงบูรณาการ โดยดึงความมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน


          www.teenpath.net มาเป็นเพื่อนกันที่ facebook.com/teenpath
          เว็บไซต์กลางสำหรับคนทำงานเรื่อง "เพศวิถีศึกษา" เปรียบเสมือนแห่งการเรียนรู้ขนาดใหญ่ที่รวบรวมเนื้อหาต่างๆ ที่เกี่ยวซ้อมกับคนทำงานเรื่องเพศวิถีศึกษาในกลุ่มวัยรุ่น พ่อแม่ผู้ปกครอง ครูอาจารย์ หรือผู้จัดการกระบวนการเรียนรู้ สามารถเข้ามาค้นคว้า ดาวน์โหลดเนื้อหา สื่อแผนการจัดการเรียนรู้


          www.lovecarestation.com มาเป็นเพื่อนกันที่ facebook.com/lovecarestation
          เว็บไซต์ที่เข้าถึงบริการที่เป็นมิตรด้านสุขภาพสำหรับวัยรุ่น รักษาความลับ และสร้างความเป็นส่วนตัว แนะนำวัยรุ่นที่ประสบปัญหาด้านสุขภาพทางเพศเข้าสู่กระบวนการคัดกรองเพื่อตรวจและรักษาที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัย ในสถานพยาบาลพื้นที่กรุงเทพฯ ส่งต่อบริการผ่าน lovecarestation.com


          Facebook 1663 สายด่วนปรึกษาเอดส์และท้องไม่พร้อม มาเป็นเพื่อนกันที่ facebook.com/1663 สายด่วนที่ปรึกษาเรื่องเอดส์และท้องไม่พร้อม
          1663 ให้บริการสายด่วน รับปรึกษาแบบนิรนามจนผู้ประสบปัญหาได้รับการคลี่คลาย พร้อมส่งต่อการช่วยเหลือ เรื่องเอดส์ และท้องไม่พร้อม เพื่อให้ผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อมมีโอกาสค้นหาทางเลือกในการแก้ไขปัญหา ซึ่งจะช่วยลดอัตราการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการทำแท้งที่ไม่ปลอดภัย สายด่วนเปิดให้บริการระหว่าง 9.00-21.00 น. ทุกวัน

 

มูลนิธิแพธทูเฮลท์ (path2health foundation)

www.path2health.or.th

สร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ เพื่อสังคมแห่งสุขภาวะ

Tel.02 653-7563-5

Views : 2297

01 Jun 2017