Bank Transfer

043-2-47734-4 SCB มูลนิธิกองทุนไทย (Thai Fund Foundation)

รับสมัครผู้ช่วยฯ

« Back

#รับสมัครผู้ช่วยนักวิจัย
ประจำศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น (สกว./สสส) 
จังหวัดอุดรธานี

#เราเน้นคุณลักษณะลึกลงไปภายในจิตใจ ที่ต้องการ ดังนี้

๑.ถ่อมตน รักการเรียนรู้และมาเพื่อเรียนรู้และตั้งใจพัฒนาตนเอง ตั้งใจฝึกฝน เพื่อยกระดับเป็นพี่เลี้ยง ให้คำปรึกษานักวิจัย และเป็นหัวหน้าศูนย์ประสานงานวิจัย ได้ในอนาคต

๒.สามารถอยู่ตามลำพังได้ ชอบอยู่เงียบๆ อยู่กับตนเองได้ และนั่งทำงานเงียบๆ เช่น งานเขียนรายงานกิจกรรม บัญชีการเงิน ธุรการ จัดการสำนักงานและการประสานงาน

๓.ทำงานร่วมกับชาวบ้าน นักวิชาการและรู้จักกาละเทศะ ในการทำงานกับกลุ่มคนที่หลากหลาย สามารถร่วมงานกับหน่วยงานราชการและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

๔.นิ่ง ไม่เหวี่ยงวีน ไม่ขี้โวยวาย และมีทักษะในการจัดปัญหาต่างๆ ร่วมกับชุมชนได้อย่างสุขุม ลึก และรอบคอบ

๕.เป็นคนร่วมทุกข์ร่วมสุข หนักเอาเบาสู้ มีความรับผิดชอบและไม่ทิ้งงาน 

๖.ตั้งใจมาเพื่อรับใช้ผู้อื่น รับใช้ชาวบ้าน รับใช้สังคมและอุทิศตัว เพราะเวลาในการทำงานไม่แน่นอน

๗.คนที่ไม่เน้นเป้าหมายอยู่เพื่อตนเองเรื่องการเลี้ยงชีพ และไม่เอาตนเองมาเป็นลำดับหนึ่ง แต่ให้ความสำคัญกับงานรับใช้ผู้อื่น ชุมชนและสังคมเป็นลำดับต้น มากกว่าเรื่องส่วนตัว

ฯลฯ
เรื่องอื่นๆ ยินดีมาเรียนรู้และพัฒนาได้
ดูกิจกรรมต่างๆ ที่เราทำงานได้ใน Timeline นี้ 
(Face book: Phatcharin Chairop)

เรียนจบอย่างน้อยปริญญาตรี ได้ทุกสาขา
#ถ้าจบสาขาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนและสังคม จะพิจารณาเป็นพิเศษ
#ทำงานร่วมกับภาคีเครือข่าย สสส./สช.และอื่นๆ 

#อย่างไรก็ตาม เราเน้นคุณลักษณะภายในมากกว่าภายนอก 

#พื้นที่ทำงาน 
พื้นที่หลัก: ในเขตจังหวัดอุดรธานี 
พื้นที่รอง: ภาคอีสาน
พื้นที่เรียนรู้: สามารถเดินทางไปได้ทั่วประเทศ 
(ควรทำได้ทั้งงานสำนักงานและงานภาคสนาม และไม่เบื่อเรื่องการเดินทางไปพักตามที่ต่างๆ ซึ่งมีเวลาไม่แน่นอน*ตามการนัดหมาย)

#ค่าตอบแทน: ตามอัตราที่ สกว.กำหนด

#ช่องทางรับสมัคร: ผ่านทาง Inbox 
ส่งเอกสารแนะนำตัวเองทาง Email: ms.phatcharin@yahoo.com

#หมายเหตุ: สิ่งที่ควรทราบล่วงหน้า 

๑.ที่สำนักงานเลี้ยงหมาพุดเดิ้ลค่ะ มันติดตามมาจากบ้าน และจำเป็นต้องอุปการะไว้ (หากทำใจได้และไม่รังเกียจ)

๒.เราเองชอบอยู่เงียบๆ เพื่อเขียนงาน อ่านและฟัง สิ่งต่างๆ เพื่อเพิ่มความรู้ส่วนตัว ไม่ชอบคุยกับเพื่อนร่วมงานมากนัก ถ้าไม่จำเป็น ชอบอยู่กับตัวเองและทำงานมากกว่า

๓.เวลาว่าง/เวลาส่วนตัว เราชอบฟังเทศน์/ ฟังและร้องเพลงนมัสการพระเจ้าส่วนตัวและอธิฐานเงียบๆ ตามลำพัง (เป็นรูปการปฺฏิบัติธรรมแบบชาวคริสต์) 

๔.เราต้องออกกำลังกาย ฝึกโยคะวันละ ๑-๔ ชม. เช้าเย็น เนื่องจากเราอายุมากแล้ว และปวดหลังจากการขับรถ (หากผู้ช่วยนักวิจัยฯ มีรถยนตร์และ/หรือขับได้ จะดีมาก)

#ดังนั้นคนที่จะไปร่วมงานกับเราได้ ต้องเรียนรู้ในเรื่องนี้ คือ การมีพื้นที่ส่วนตัว เพื่อดูแลภายในเกี่ยวกับสุขภาพกาย ใจและจิตวิญญาณตามความเชื่อส่วนบุคคล

#หากใครเป็นคริสเตียนและอยากทำงานนี้เพื่อใช้งานเป็นเครื่องมือในการปฏฺิบัตัิธรรม ขัดเกลาจิตใจ รับใช้พระเจ้า และรับใช้ชุมชนตามแบบชาวคริสต์ ก็ยินดีจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ (*อันที่จริงศาสนาไหนก็ทำงานกับเราได้นะ เอาหมด)

Views : 145

06 Oct 2017