ผู้ที่โอนค่าธรรมเนียมเว็บ thaingo.org หลังจากวันที่ 13 ธันวาคม 2562 ทางเราจะส่งใบเสร็จรับเงินหลังปีใหม่

To who are transfer jobs fee after 13th December 2019, we will send receipt after New Year.

Start your job search

ThaiNGO Jobs

Post Jobs
Procurement Officer, NOB, Fixed – Term
20 Jan

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 15
Deadline : 2 / February / 2020

Procurement Officer, NOB, Fixed – Term
20 Jan

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 7
Deadline : 2 / February / 2020

Procurement Officer, NOB, Fixed – Term
20 Jan

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 18
Deadline : 2 / February / 2020

Budget Manager (Short Term contract for  6 months),based in Bangkok
20 Jan

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 16
Deadline : 31 / January / 2020

Project Assistant
20 Jan
Project Assistant
UNDP Thailand

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 139
Deadline : 3 / February / 2020

Human Resources and Procurement Specialist (Extended)
20 Jan

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 27
Deadline : 31 / January / 2020

URGENT REQUIRED FINANCE OFFICER
20 Jan
URGENT REQUIRED FINANCE OFFICER
Norwegian People's Aid Thailand Programme

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 51
Deadline : 2 / February / 2020

Grants analyst
19 Jan
Grants analyst
Plan International Thailand

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 156
Deadline : 2 / February / 2020

Cashier (for Clinic)
18 Jan
Cashier (for Clinic)
Prevention, Thai Red Cross AIDS Research Center

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 56
Deadline : 16 / February / 2020

Web and e-Learning Developer
18 Jan
Web and e-Learning Developer
Prevention, Thai Red Cross AIDS Research Center

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 53
Deadline : 16 / February / 2020

Pharmacist Assistant
18 Jan
Pharmacist Assistant
Prevention, Thai Red Cross AIDS Research Center

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 54
Deadline : 16 / February / 2020

Program Coordinator - Rights for All
18 Jan

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 306
Deadline : 10 / March / 2020

Child Safeguarding Program Officer
18 Jan
Child Safeguarding Program Officer
Church World Service

Type : Government / องค์กรภาครัฐ
View : 212
Deadline : 17 / February / 2020

Gifts Associate
18 Jan
Gifts Associate
Fortify Rights

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 166
Deadline : 17 / February / 2020

Social worker / Social Advisor –  Bangkok
17 Jan

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 169
Deadline : 16 / February / 2020

พนักงานระดมทุนของ UNHCR (Fundraising Agent) กรุงเทพมหานคร / เชียงใหม่
17 Jan

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 113
Deadline : 29 / February / 2020

เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ประจำพื้นที่ภาคใต้  ( ระนอง พังงา )
17 Jan

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 188
Deadline : 29 / February / 2020

Interpreter/Protection Clerk
17 Jan

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 357
Deadline : 31 / January / 2020

Support Services Manager (Re-advertised)
17 Jan
Support Services Manager (Re-advertised)
International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 324
Deadline : 31 / January / 2020

ผู้ช่วยฝ่ายนักกิจกรรมและสิทธิมนุษยชนศึกษา
17 Jan

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 612
Deadline : 31 / January / 2020

finance and operations officer
17 Jan
finance and operations officer
DAI Thailand Ltd.

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 110
Deadline : 17 / February / 2020

Deputy program officer
17 Jan
Deputy program officer
DAI Thailand Ltd.

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 193
Deadline : 17 / February / 2020

เจ้าหน้าที่พัฒนาพื้นที่แหล่งเรียนรู้ ศูนย์รวมตะวัน จ.กาญจนบุรี
17 Jan

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 180
Deadline : 17 / February / 2020

Program Manager
17 Jan
Program Manager
Southeast Asia One Health University Network (SEAOHUN)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 258
Deadline : 31 / January / 2020

Project Officer (1 open position: only for Thai citizen) for Disability & Social Inclusion project
16 Jan

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 395
Deadline : 17 / February / 2020

Finance Officer
16 Jan
Finance Officer
APCOM Foundation

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 124
Deadline : 15 / February / 2020

Finance Manager, Based in Ratchaburi
16 Jan
Finance Manager, Based in Ratchaburi
International Rescue Committee (IRC)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 127
Deadline : 28 / January / 2020

ASSISTANT TRAVEL EXPERT (THAI NATIONAL ONLY)
15 Jan

Type : Other / อื่นๆ
View : 557
Deadline : 15 / February / 2020

Medical Officer
15 Jan
Medical Officer
Dreamlopments Ltd,

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 136
Deadline : 15 / February / 2020

Project Officer
15 Jan
Project Officer
Dreamlopments Ltd,

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 358
Deadline : 15 / February / 2020

Social worker / Social Advisor –  Chiang Mai
15 Jan

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 282
Deadline : 14 / February / 2020

Secretary to Ambassador
14 Jan
Secretary to Ambassador
Embassy of Mongolia in Bangkok

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 890
Deadline : 20 / January / 2020

Business & Human Rights Senior Officer
14 Jan
Business & Human Rights Senior Officer
Issara Institute Foundation

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 229
Deadline : 14 / February / 2020

Study Nurse (Trial Operation)
14 Jan

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 138
Deadline : 14 / February / 2020

Study Coordinator
14 Jan

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 443
Deadline : 14 / February / 2020

Clinical Research Associate
14 Jan

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 159
Deadline : 14 / February / 2020

Supply Assistant
14 Jan
Supply Assistant
UNHCR Thailand

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 575
Deadline : 24 / January / 2020

มูลนิธิเรดิออน อินเตอร์เนชั่นแนล รับสมัครงานหลายตำแหน่ง
14 Jan

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 779
Deadline : 31 / March / 2020

Child Sponsorship  Department Manager
14 Jan
Child Sponsorship Department Manager
มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 283
Deadline : 29 / February / 2020

Procurement & Logistics Officer
14 Jan

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 322
Deadline : 27 / January / 2020