Bank Transfer

043-2-47734-4 SCB มูลนิธิกองทุนไทย (Thai Fund Foundation)

Contents

ขอเชิญร่วมงานมอบรางวัล 

24 Jan 2019

ขอเชิญร่วมงานมอบรางวัล "สื่อมวลชนเพื่อสิทธิมนุษยชน" ประจำปี 2561

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย เชิญชวนสื่อมวลชน เจ้าหน้าที่รัฐ ภาคประชาสังคม องค์กรระหว่างประเทศ และประชาชนที่สนใจ ร่วมลุ้นการประกาศผลและมอบรางวัล "สื่อมวลชนเพื่อสิทธิมนุษยช

“วิเคราะห์การรับฟังพยานหลักฐานของศาลในคดีอาญาผ่านคดีฆาตกรรมอาพรางวัยรุ่นกาฬสินธุ์ช่วงรัฐบาลประกาศนโยบายทาสงครามกับยาเสพติด”

24 Jan 2019

“วิเคราะห์การรับฟังพยานหลักฐานของศาลในคดีอาญาผ่านคดีฆาตกรรมอาพรางวัยรุ่นกาฬสินธุ์ช่วงรัฐบาลประกาศนโยบายทาสงครามกับยาเสพติด”

กาหนดการเสวนาวิชาการ “วิเคราะห์การรับฟังพยานหลักฐานของศาลในคดีอาญาผ่านคดีฆาตกรรมอาพรางวัยรุ่นกาฬสินธุ์ช่วงรัฐบาลประกาศนโยบายทาสงครามกับยาเสพติด” วันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30-

ขอเชิญสื่อมวลชนและผู้สนใจ เข้าร่วมเวทีวิชาการ  “ วิเคราะห์การรับฟังพยานหลักฐานของศาลในคดีอาญา

24 Jan 2019

ขอเชิญสื่อมวลชนและผู้สนใจ เข้าร่วมเวทีวิชาการ “ วิเคราะห์การรับฟังพยานหลักฐานของศาลในคดีอาญา

ขอเชิญสื่อมวลชนและผู้สนใจ เข้าร่วมเวทีวิชาการ “ วิเคราะห์การรับฟังพยานหลักฐานของศาลในคดีอาญา ผ่านคดีฆาตกรรมอำพรางวัยรุ่นกาฬสินธุ์ช่วงรัฐบาลประกาศนโยบายทำสงครามกับยาเสพติด ” วันที

จับตาสนช.เตรียมผ่านร่าง พ.ร.บ.สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

24 Jan 2019

จับตาสนช.เตรียมผ่านร่าง พ.ร.บ.สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

จับตาสนช.เตรียมผ่านร่าง พ.ร.บ.สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล นักวิชาการกังวลกองทุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อพัฒนาสังคมถูกตัดทิ้งในร่างครม. ชี้สวนทางสถานการณ์พนันในไทยพร้อมเผยผลงานวิจัยการจัดตั้งกองทุนใน ตปท. ไ

แถลงการณ์แอมเนสตี้ก่อนการแข่งขันฟุตบอลระหว่างบาห์เรน-ไทยจะเริ่มขึ้น ร้องปล่อยตัว

24 Jan 2019

แถลงการณ์แอมเนสตี้ก่อนการแข่งขันฟุตบอลระหว่างบาห์เรน-ไทยจะเริ่มขึ้น ร้องปล่อยตัว"ฮาคิม"

( ขอบคุณภาพ จาก :  https://prachatai.com/journal/2018/12/79938 )  ก่อนการแข่งขันฟุตบอลระหว่างบาห์เรน-ไทยจะเริ่มขึ้น แอมเนสตี้เรียกร้องให้ปล่อยตัว "ฮาคิม" นักฟุตบอลที่ยังถูก

“นายกคนนอก” คือผู้มีอิทธิพลเหนือพรรคการเมือง

24 Jan 2019

“นายกคนนอก” คือผู้มีอิทธิพลเหนือพรรคการเมือง

เลิศศักดิ์ คำคงศักดิ์ 29 ธันวาคม 2561 . การเลือกตั้งครั้งนี้มีพรรคการเมืองให้เลือกอยู่ 2 ขั้วเท่านั้น  หนึ่งคือพรรคการเมืองขั้วที่ยืนข้างทหารด้วยการเอาคนที่ไม่ได้ลงสมัครรับเลือกตั้งมาเป็

Categories