Bank Transfer

043-2-47734-4 SCB มูลนิธิกองทุนไทย (Thai Fund Foundation)

ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป ไทยเอ็นจีโอจะปรับค่าบริการประกาศตำแหน่งงานจาก 200 บาท เป็น 300 บาท

From 15 October 2019 onwards, ThaiNGO team will adjust the jobs announcement service fee from 200 baht to 300 baht.

ต้องการรับสมัครพนักงาน จำนวน 2 อัตรา

Back

Organization : มูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 21 Sep 2014
View : 5591

Deadline : / /

มูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม
76 ซอยพระรามเก้า 57/2 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
โทรศัพท์ 02-374-7523   โทรสาร 02-374-3503   อีเมล  daycare_bkk@schsf.org
*************************************************************************************
ต้องการรับสมัครพนักงาน จำนวน  2  อัตรา

ตำแหน่ง   นักสังคมสงเคราะห์   จำนวน 1 อัตรา   
คุณสมบัติ
1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับเกี่ยวกับเด็ก หรืองานสังคมสงเคราะห์ ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
3. รักเด็กและมีความอดทนสูง

4.  มีความสามรถในการทำงานเป็นทีม
5. สามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษพื้นฐาน

ตำแหน่ง  ผู้ช่วยงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ

1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์การทำงานด้านธุรการ ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
3. รักเด็กและมีความอดทนสูง

4.  มีความสามรถในการทำงานเป็นทีม
5. สามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษพื้นฐาน

 

ตำแหน่ง  ผู้ช่วยครู จำนวน 1 อัตรา   

คุณสมบัติ
1. วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป

2. มีประสบการณ์การการทำงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย  ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
3. รักเด็กและมีความอดทนสูง

4.  มีความสามรถในการสื่อสาร และทำงานเป็นทีม
สวัสดิการ    อาหารมื้อกลางวัน   ประกันอุบัติเหตุ   สวัสดิการหลักประกันสุขภาพ  สวัสดิการออมเงิน 

ทุนการศึกษาสำหรับบุตร ทุนการศึกษาสำหรับพนักงาน
สถานที่ทำงาน
มูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม สำนักงานสาขากรุงเทพฯ
76 ซอยพระรามเก้า 57/2 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

 

เวลาการทำงาน  จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 17.00 น.


เอกสารที่ใช้ในการสมัครงาน
1. สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน
2. วุฒิการศึกษา และหนังสือรับรองการทำงาน
3. ประวัติโดยละเอียด

4. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป

ส่งเอกสารมาทางไปรษณีย์ หรือทางอีเมล   หรือสมัครด้วยตนเองในวัน-เวลาราชการ   

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่   ฝ่ายบุคคล 02-374-7523 e-mail : daycare_bkk@gmail.com

Contact :


Comments


Recent Posts

Executive Assistant

Executive Assistant

26 Jun 2019

Relation Posts

Executive Assistant

Executive Assistant

26 Jun 2019