Bank Transfer

043-2-47734-4 SCB มูลนิธิกองทุนไทย (Thai Fund Foundation)

ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป ไทยเอ็นจีโอจะปรับค่าบริการประกาศตำแหน่งงานจาก 200 บาท เป็น 300 บาท

From 15 October 2019 onwards, ThaiNGO team will adjust the jobs announcement service fee from 200 baht to 300 baht.

รับสมัคร Assistant Youth Worker โครงการศูนย์เดอะฮับสายเด็ก , รับสมัครนักสังคมสงเคราะห์-นักกิจกรรม โครงการศูนย์เดอะฮับสายเด็ก

Back

Organization : มูลนิธิสายเด็ก 1387
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 3 Oct 2014
View : 8652

Deadline : / /

รับสมัคร Assistant Youth Worker  โครงการศูนย์เดอะฮับสายเด็ก

หน้าที่ความรับผิดชอบ

ดูแลเรื่องแจกจ่ายอาหารและ สุขภาวะให้แก่เด็กๆ (โครงการท้องอิ่ม ตัวสะอาด)

ดูแลควบคุมการจัดกิจกรรมสันทนาการ การศึกษา และ กิจกรรมสร้างสรรค์ทางศิลปะที่ เดอะ ฮับ สายเด็ก (โครงการสร้างทักษะการใช้ชีวิต)

ดูแลด้านความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมภายในศูนย์ เดอะ ฮับ สายเด็ก ให้เป็นสถานที่ๆน่าเข้ามาใช้บริการสำหรับเด็กๆ และเยาวชนที่อาศัยอยู่ในเขตป้อมปราบและพื้นที่ใกล้เคียง

มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลเรื่องสุขภาวะทั่วไปของเด็ก และให้เด็กได้มีโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองจากศูนย์ เดอะ ฮับ สายเด็ก

ทำงานร่วมกับผู้จัดการโครงการ , Youth Worker  และผู้ประสานงานโครงการ และมูลนิธิสายเด็กกรณีที่เด็กบางคนต้องการความช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษและติดต่อเพื่อประสานงานขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย - ปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา
(หากขับรถตู้ได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

สามารถใช้ MS Office ได้

เพศชาย/หญิง

 

เวลาทำงาน: 5 วัน/ อาทิตย์ (สามารถยืดหยุ่นเวลาการทำงานได้)

เงินเดือน: ตามตกลง

 

 
http://thehub.childlinethailand.org/get-involved/staff/ และแนบประวัติส่วนตัวส่งมาที่ hr@childlinethailand.org   

 http://thehub.childlinethailand.org/

--------------------------------------------------------- 

 รับสมัครนักสังคมสงเคราะห์-นักกิจกรรม โครงการศูนย์เดอะฮับสายเด็ก

หน้าที่ความรับผิดชอบ

ดูแลเรื่องแจกจ่ายอาหารและ สุขภาวะให้แก่เด็กๆ (โครงการท้องอิ่ม ตัวสะอาด)

ดูแลควบคุมการจัดกิจกรรมสันทนาการ การศึกษา และ กิจกรรมสร้างสรรค์ทางศิลปะที่ เดอะ ฮับ สายเด็ก (โครงการสร้างทักษะการใช้ชีวิต)

ดูแลด้านความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมภายในศูนย์ เดอะ ฮับ สายเด็ก ให้เป็นสถานที่ๆน่าเข้ามาใช้บริการสำหรับเด็กๆ และเยาวชนที่อาศัยอยู่ในเขตป้อมปราบและพื้นที่ใกล้เคียง

มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลเรื่องสุขภาวะทั่วไปของเด็ก และให้เด็กได้มีโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองจากศูนย์ เดอะ ฮับ สายเด็ก

ทำงานร่วมกับผู้จัดการโครงการ ผู้ประสานงานโครงการ และมูลนิธิสายเด็กกรณีที่เด็กบางคนต้องการความช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษและติดต่อเพื่อประสานงานขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

เข้าถึงความต้องการของเด็ก มูลนิธิสายเด็ก มูลนิธิ เอกซอดัส ประเทศออสเตรเลีย  ผู้จัดการโครงการและ ผู้ประสานงานโครงการเพื่อร่วมกันคิดและพัฒนากิจกรรมภายในศูนย์และสอดคล้องกับความต้องการของเด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสในเขตป้อมปราบ

คุณสมบัติผู้สมัคร

การศึกษาระดับปริญญาตรี-ทางด้านสังคมวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาคลินิก หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
(หากมีความสามารถให้คำปรึกษาจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

เวลาทำงาน: 5 วัน/ อาทิตย์ (สามารถยืดหยุ่นเวลาการทำงานได้)

เงินเดือน: ตามตกลง

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ 
http://thehub.childlinethailand.org/get-involved/staff/ และแนบประวัติส่วนตัวส่งมาที่ hr@childlinethailand.org     หากต้องการรับทราบข้อมูลเพิ่มเติมไปที่ http://thehub.childlinethailand.org/

มูลนิธิสายเด็ก 1387

41/13-15 ซอยเสนานิคม 1 ถนนพหลโยธิน 32 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900

โทร : 026233814 ต่อ 11  แฟ็กซ์ : 0-26233814 ต่อ 13

Contact :


Comments


Recent Posts

Relation Posts