Bank Transfer

043-2-47734-4 SCB มูลนิธิกองทุนไทย (Thai Fund Foundation)

รับสมัคร Assistant Youth Worker โครงการศูนย์เดอะฮับสายเด็ก , รับสมัครนักสังคมสงเคราะห์-นักกิจกรรม โครงการศูนย์เดอะฮับสายเด็ก

Back

Organization : มูลนิธิสายเด็ก 1387
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 3 Oct 2014
View : 8119

Deadline : / /

รับสมัคร Assistant Youth Worker  โครงการศูนย์เดอะฮับสายเด็ก

หน้าที่ความรับผิดชอบ

ดูแลเรื่องแจกจ่ายอาหารและ สุขภาวะให้แก่เด็กๆ (โครงการท้องอิ่ม ตัวสะอาด)

ดูแลควบคุมการจัดกิจกรรมสันทนาการ การศึกษา และ กิจกรรมสร้างสรรค์ทางศิลปะที่ เดอะ ฮับ สายเด็ก (โครงการสร้างทักษะการใช้ชีวิต)

ดูแลด้านความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมภายในศูนย์ เดอะ ฮับ สายเด็ก ให้เป็นสถานที่ๆน่าเข้ามาใช้บริการสำหรับเด็กๆ และเยาวชนที่อาศัยอยู่ในเขตป้อมปราบและพื้นที่ใกล้เคียง

มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลเรื่องสุขภาวะทั่วไปของเด็ก และให้เด็กได้มีโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองจากศูนย์ เดอะ ฮับ สายเด็ก

ทำงานร่วมกับผู้จัดการโครงการ , Youth Worker  และผู้ประสานงานโครงการ และมูลนิธิสายเด็กกรณีที่เด็กบางคนต้องการความช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษและติดต่อเพื่อประสานงานขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย - ปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา
(หากขับรถตู้ได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

สามารถใช้ MS Office ได้

เพศชาย/หญิง

 

เวลาทำงาน: 5 วัน/ อาทิตย์ (สามารถยืดหยุ่นเวลาการทำงานได้)

เงินเดือน: ตามตกลง

 

 
http://thehub.childlinethailand.org/get-involved/staff/ และแนบประวัติส่วนตัวส่งมาที่ hr@childlinethailand.org   

 http://thehub.childlinethailand.org/

--------------------------------------------------------- 

 รับสมัครนักสังคมสงเคราะห์-นักกิจกรรม โครงการศูนย์เดอะฮับสายเด็ก

หน้าที่ความรับผิดชอบ

ดูแลเรื่องแจกจ่ายอาหารและ สุขภาวะให้แก่เด็กๆ (โครงการท้องอิ่ม ตัวสะอาด)

ดูแลควบคุมการจัดกิจกรรมสันทนาการ การศึกษา และ กิจกรรมสร้างสรรค์ทางศิลปะที่ เดอะ ฮับ สายเด็ก (โครงการสร้างทักษะการใช้ชีวิต)

ดูแลด้านความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมภายในศูนย์ เดอะ ฮับ สายเด็ก ให้เป็นสถานที่ๆน่าเข้ามาใช้บริการสำหรับเด็กๆ และเยาวชนที่อาศัยอยู่ในเขตป้อมปราบและพื้นที่ใกล้เคียง

มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลเรื่องสุขภาวะทั่วไปของเด็ก และให้เด็กได้มีโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองจากศูนย์ เดอะ ฮับ สายเด็ก

ทำงานร่วมกับผู้จัดการโครงการ ผู้ประสานงานโครงการ และมูลนิธิสายเด็กกรณีที่เด็กบางคนต้องการความช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษและติดต่อเพื่อประสานงานขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

เข้าถึงความต้องการของเด็ก มูลนิธิสายเด็ก มูลนิธิ เอกซอดัส ประเทศออสเตรเลีย  ผู้จัดการโครงการและ ผู้ประสานงานโครงการเพื่อร่วมกันคิดและพัฒนากิจกรรมภายในศูนย์และสอดคล้องกับความต้องการของเด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสในเขตป้อมปราบ

คุณสมบัติผู้สมัคร

การศึกษาระดับปริญญาตรี-ทางด้านสังคมวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาคลินิก หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
(หากมีความสามารถให้คำปรึกษาจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

เวลาทำงาน: 5 วัน/ อาทิตย์ (สามารถยืดหยุ่นเวลาการทำงานได้)

เงินเดือน: ตามตกลง

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ 
http://thehub.childlinethailand.org/get-involved/staff/ และแนบประวัติส่วนตัวส่งมาที่ hr@childlinethailand.org     หากต้องการรับทราบข้อมูลเพิ่มเติมไปที่ http://thehub.childlinethailand.org/

มูลนิธิสายเด็ก 1387

41/13-15 ซอยเสนานิคม 1 ถนนพหลโยธิน 32 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900

โทร : 026233814 ต่อ 11  แฟ็กซ์ : 0-26233814 ต่อ 13

Contact :


Comments


Recent Posts

Legal Director

Legal Director

21 May 2019

Relation Posts