Bank Transfer

043-2-47734-4 SCB มูลนิธิกองทุนไทย (Thai Fund Foundation)

ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป ไทยเอ็นจีโอจะปรับค่าบริการประกาศตำแหน่งงานจาก 200 บาท เป็น 300 บาท

From 15 October 2019 onwards, ThaiNGO team will adjust the jobs announcement service fee from 200 baht to 300 baht.

Local Recruitment – ครูผู้ดูแลเด็กและประสานงานชุมชน - FULL TIME / PART TIME (October 2014)

Back

Organization : มูลนิธิเครือข่ายพัฒนาบ้านเด็ก(Kids Home Development Network Foundation)
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 17 Oct 2014
View : 2904

Deadline : / /

มูลนิธิเครือข่ายพัฒนาบ้านเด็ก(Kids Home Development Network Foundation) เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร เป็นกลาง ไม่เกี่ยวข้องกับความเชื่อด้านการเมืองและศาสนา ให้ความช่วยเหลือและอนุเคราะห์เด็กด้อยโอกาสและครอบครัวพื้นที่ก่อสร้างในจังเหวัดเชียงใหม่ ประมาณ 700 คน โดยการสนับสนุนด้านการศึกษาและการสนับสนุนรายบุคคล/เฉพาะกรณี   ให้การปกป้องคุ้มครองเด็กและสนับสนุนรวมทั้งเปิดโอกาสให้ครอบครัวมีส่วนร่วมในการดูแลพัฒนาเด็กเพื่อให้เกิดความยั่งยืนและให้โอกาสเพื่ออนาคตที่ดีกว่าเดิม

 (ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ www.kids-home.org)

ปัจจุบันเรากำลังมองหาตำแหน่ง “ครูผู้ดูแลเด็กและประสานงานชุมชน”  ในการดูแลและจัดการศึกษาแก่เด็กที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ก่อสร้างในจังเหวัดเชียงใหม่ ในของ โครงการ'Access4Kids' ของเรา วัตถุประสงค์ของโครงการคือการช่วยให้เด็กด้อยโอกาสและครอบครัวของพวกเขาที่อาศัยอยู่ในสถานที่ก่อสร้างในจังหวัดเชียงใหม่เพื่อให้พวกเขาสามารถเข้าถึงการศึกษาและการดูแลสุขภาพ อาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและให้โอกาสสำหรับอนาคตที่ดีกว่า

 

ระยะเวลาการทำงาน ช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน สัญญาระยะสั้น-สัญญา 6 เดือน

 

บทบาทและความรับผิดชอบ

ช่วยดูแลและเลี้ยงดูเด็ก / จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการตามวัยให้เด็กเล็ก รวมทั้ง จัดการศึกษาประจำวัน ให้กับเด็กโตและครอบครัว (ส่วนใหญ่เป็นครอบครัวของแรงงานข้ามชาติ) ส่วนใหญ่อายุ 0-6 ปี และมีบางส่วนอายุมากกว่า

ส่งต่อเคสที่ประสบปัญหาให้กับนักสังคมฯ

ติดตามและการรายงานเกี่ยวกับกิจกรรม

ประชาสัมพันธ์โครงการและจัดกิจกรรมให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ

ทำงานภาคสนามในการประเมินผล/ติดตามเพื่อบรรลุเป้าหมายของโครงการ

สนับสนุนงานในด้านการบริหารจัดการ / กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโครงการ

อาจช่วยงานในโครงการอื่นๆของมูลนิธิ

 

ผู้สมัครควรมีคุณสมบัติดังนี้:

สัญชาติ: ไม่เจาะจง (แต่ทางมูลนิธิฯไม่สามารถที่จะออกใบอนุญาตทำงาน/visa ให้ได้)

อายุ:   ไม่จำกัด

การศึกษา: ควรมีการศึกษาในปริญญาตรี (ปฐมวัย, จิตวิทยาเด็ก, การศึกษา ฯลฯ) หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

*** หากมีประสบการณ์ในด้านให้การศึกษาเด็ก, การดูแลเด็ก การทำงานในโรงเรียนอนุบาล ในสถานรับเลี้ยงเด็ก หรือการทำงานด้านประชาสังคมที่เกี่ยวข้องกับเด็ก และหรือมีใบประกอบวิชาชีพ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ทักษะการพูดและทักษะการเขียน ภาษาไทยที่ดีเยี่ยม

ทักษะในการสื่อสารในภาษาอังกฤษ / พม่า / ไทยใหญ่ / เขมร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ทักษะอื่น : ความสามารถในการจัดกิจกรรมที่ดำเนินการไปปรับใช้กับเด็กและครอบครัว  ที่มุ่งมั่นที่จะทำงานเพื่อเด็กและสังคม เข้าใจการทำงานกับองค์กรที่ไม่แสวงหากำไร  ทักษะการสื่อสารและมีมนุษย์สัมพันธ์ สามารถทำงานเป็นทีม ยืดหยุ่น อดทน คำนึงถึงคุณค่าความเป็นมนุษย์ กระตือรือร้นในการทำงานกับเด็ก มีพลังในการทำงาน มีวุฒิภาวะในการตัดสินใจ มีมนุษยธรรม คำนึงถึงความปลอดภัยของเด็ก

ชั่วโมงการทำงาน: แล้วแต่ตกลง (จันทร์-ศุกร์และ/ หรือเสาร์อาทิตย์)  

เงินเดือน: ไม่ระบุ จะขึ้นอยู่กับชั่วโมงการทำงาน และประสบการณ์และคุณสมบัติ มีสวัสดิการ (อาหาร, ค่าเดินทางและค่าโทรศัพท์ ฯลฯ)

 

อย่าลังเลที่จะติดต่อเราถ้าคุณมีแรงจูงใจที่จะทำงานให้กับองค์กรที่ทำเพื่อเด็กๆ ! และอยากมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคมร่วมกัน

ส่งประวัติของคุณ Resume/CV (เป็นภาษาอังกฤษจะดีมาก), จดหมายแนะนำและบุคคลอ้างอิง

อีเมล์มาที่  kidshome.sa@gmail.com   ติดต่อ คุณ วีระพงษ์

Contact :


Comments


Recent Posts

Executive Assistant

Executive Assistant

26 Jun 2019

Relation Posts

Executive Assistant

Executive Assistant

26 Jun 2019