Bank Transfer

043-2-47734-4 SCB มูลนิธิกองทุนไทย (Thai Fund Foundation)

ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป ไทยเอ็นจีโอจะปรับค่าบริการประกาศตำแหน่งงานจาก 200 บาท เป็น 300 บาท

From 15 October 2019 onwards, ThaiNGO team will adjust the jobs announcement service fee from 200 baht to 300 baht.

รับสมัครผู้ช่วยผู้ประสานงาน/อาสาสมัครประจำ 1 ตำแหน่ง

Back

Organization : ละครชุมชน "กั๊บไฟ"
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 20 Oct 2014
View : 5558

Deadline : / /

ละครชุมชน "กั๊บไฟ" เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่

เป็นกลุ่มสื่อระดับย่อยใช้กระบวนการละครในการทำงานมีส่วนร่วมกับชุมชนเพี่อหาทางออกประเด็นปัญหาสังคมร่วมกับกับกลุ่มสตรี เด็ก กลุ่มชุมชน 

รับสมัครผู้ช่วยผู้ประสานงาน/อาสาสมัครประจำ 1 ตำแหน่ง

 ที่สามารถทำกิจกรรมกับเด็กและเยาวชนได้

สนใจ หรือมีพื้นฐานความรู้ด้านสื่อต่างๆ สื่อชุมชน สื่อละคร สื่อวีดีโอ หรือสื่ออื่นๆ

รับสมัครด่วนตั้งแต่วันนี้ ผู้สมัครสามารถเข้่าร่วมกิจกรรมเพื่อค้นหาศักยภาพตนเองในทักษะและความรู้รวบตัวด้านงานสื่อสาและพัฒนารวมกับองค์กรได้ ในวันที่ 27-31 ตุลาคม 2557  ก่อนการพิจารณาสมัครจริง

ข้อมูลองค์กร www.gabfai.com

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่คุณแอน ศศิธร  คำฤทธิ์  โทร. 089-9517882

Contact :


Comments


Recent Posts

Project Assistant

Project Assistant

18 Jun 2019

Relation Posts

Project Assistant

Project Assistant

18 Jun 2019