Bank Transfer

043-2-47734-4 SCB มูลนิธิกองทุนไทย (Thai Fund Foundation)

รับสมัครผู้ช่วยผู้ประสานงาน/อาสาสมัครประจำ 1 ตำแหน่ง

Back

Organization : ละครชุมชน "กั๊บไฟ"
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 20 Oct 2014
View : 5241

Deadline : / /

ละครชุมชน "กั๊บไฟ" เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่

เป็นกลุ่มสื่อระดับย่อยใช้กระบวนการละครในการทำงานมีส่วนร่วมกับชุมชนเพี่อหาทางออกประเด็นปัญหาสังคมร่วมกับกับกลุ่มสตรี เด็ก กลุ่มชุมชน 

รับสมัครผู้ช่วยผู้ประสานงาน/อาสาสมัครประจำ 1 ตำแหน่ง

 ที่สามารถทำกิจกรรมกับเด็กและเยาวชนได้

สนใจ หรือมีพื้นฐานความรู้ด้านสื่อต่างๆ สื่อชุมชน สื่อละคร สื่อวีดีโอ หรือสื่ออื่นๆ

รับสมัครด่วนตั้งแต่วันนี้ ผู้สมัครสามารถเข้่าร่วมกิจกรรมเพื่อค้นหาศักยภาพตนเองในทักษะและความรู้รวบตัวด้านงานสื่อสาและพัฒนารวมกับองค์กรได้ ในวันที่ 27-31 ตุลาคม 2557  ก่อนการพิจารณาสมัครจริง

ข้อมูลองค์กร www.gabfai.com

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่คุณแอน ศศิธร  คำฤทธิ์  โทร. 089-9517882

Contact :


Comments