Bank Transfer

043-2-47734-4 SCB มูลนิธิกองทุนไทย (Thai Fund Foundation)

มูลนิธิวัฒนเสรี เปิดรับสมัครตําแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการพัฒนาที่ยั่งยืน 1 ตำแหน่ง และเจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจกรรมและทุนการศึกษา จํานวน 1 ตําแหน่ง

Back

Organization : มูลนิธิวัฒนเสรี (The Freedom story)
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 3 Dec 2018
View : 2074

Deadline : 31 / January / 2019

รับสมัครตําแหน่ง  ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการพัฒนาที่ยั่งยืน 1 ตำแหน่ง

 

            มูลนิธิวัฒนเสรีมีพันธกิจเพื่อป้องกันการแสวงหาประโยชน์จากเด็กในประเทศไทย  โดยใช้กิจกรรมต่างๆที่คำนึงถึงวัฒนธรรมของท้องถิ่น เพื่อเด็กในกลุ่มเสี่ยงและแบ่งปันเรื่องราวเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนที่มีจิตสาธารณะและมีความคิดสร้างสรรค์ เพื่อร่วมมือกันทำงาน

ฝ่ายการพัฒนาที่ยั่งยืนมูลนิธิวัฒนเสรี ทำงานด้านการส่งเสริมการพัฒนาอาชีพและรายได้ที่ยั่งยืน สร้างความเข้มแข็งของชุมชนและป้องกันการค้ามนุษย์ ผ่านกิจกรรมด้านการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ เกษตรแบบผสมผสานและงานหัตถกรรมทำให้ชุมชนสามารถสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างอาชีพที่มั่นคงโอกาสใหม่ ๆ และการใช้ชีวิตอย่างยั่งยืนเป็นสุขให้กับชุมชน

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งมีหน้าที่ในการจัดทำโครงการเพื่อการพัฒนาชุมชน และหน่วยวิสาหกิจเพื่อสังคม ส่งเสริมและพัฒนาการสร้างผลิตภัณฑ์ที่ทำจากผ้าทอ งานหัตถกรรม สินค้าเกษตรอินทรีย์และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่อง วางแผนสร้างแบรนด์สินค้าของเราเองขายในประเทศและทั่วโลก เป็นโอกาสอันน่าตื่นเต้นที่จะมีส่งร่วมช่วยปรับปรุงวิถีชีวิตของชาวไทยและเป็นผู้นำใ นการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ที่สวยงามและเป็นที่ผลิตอย่างเป็นธรรมทั่วโลก

เรากำลังมองหาคนที่เข้าใจธุรกิจไทยและตะวันตกการบริหารโครงการและเทคนิคการตลาด คนนี้จะเข้าใจว่าจะดำเนินธุรกิจด้านจริยธรรมทางสังคมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคน

หน้าที่และความรับผิดชอบ:

ด้านโครงการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ด้านการระดมทุน

ให้ความสนับสนุนและร่วมมือกับผู้จัดการฝ่ายการพัฒนาที่ยั่งยืน ในการ

สร้างเครือข่ายกับบุคคลและองค์กร

คุณสมบัติ:

ชั่วโมงและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

เงินเดือนและสวัสดิการ

 

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ : 1 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 31 มกราคม 2562 หรือจนกว่าจะได้ผู้สมัครที่เหมาะสมกับตำแหน่ง

ผู้ที่สนใจสามารถส่งเอกสารประกอบการสมัครงานดังนี้

(เป็นบุคคลที่น่าเชื่อถือเกี่ยวข้องกับผู้สมัคร ด้านการศึกษา การทำงาน หรือบุคลากรทางศาสนา)

      (มูลนิธิวัฒนเสรีขอสงวนสิทธิ์พิจารณาเฉพาะผู้สมัครที่ส่งเอกสารสมัครงานครบถ้วนเท่านั้น)

ส่งเอกสารทาง E-mail. : worn@thefreedomstory.org และ khae@thefreedomstory.org

หรือเข้ามาสมัครด้วยตนเองที่  171 หมู่ 1 ต.โป่งแพร่  อ.แม่ลาว จ.เชียงราย ตามเวลาทำการ  (กรุณาโทรติดต่อล่วงหน้า)

เบอร์โทรติดต่อ : 088-288-7087 (สำนักงานใหญ่แม่ลาว)  และ 052-027-572 (สำนักงานย่อยเชียงราย)

 

 

รับสมัครตําแหน่ง  เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจกรรมและทุนการศึกษา (Activity and scholarship officer) จํานวน 1 ตําแหน่ง 

ขอบเขตงานด้านกิจกรรมและทุนการศึกษา

  1. จัดกิจกรรมต่างๆ ที่คำนึงถึงวัฒนธรรมท้องถิ่น ให้แก่เด็กเยาวชนและผู้ปกครองได้ตระหนักรู้ถึงปัญหาและความเสี่ยงต่อการค้ามนุษย์
  2. บริหารจัดการด้านทุนการศึกษาของเด็กทุนในโครงการ
  3. ลงพื้นที่ในชุมชนเพื่อเยี่ยมบ้านเด็กทุนในโครงการ
  4. เป็นพี่เลี้ยงให้คำปรึกษาแนะนำแก่เด็กทุนในโครงการ
  5. สนับสนุนด้านการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบให้แก่เด็กทุนในโครงการ

 

คุณสมบัติ

1.เพศชายหรือหญิง อายุ 22-27 ปี

2.จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาใดก็ได้  

3.สามารถทำงาน วันอังคาร – วันเสาร์ เวลา 10.30 – 18.30 น. ได้ โดยมูลนิธิจะหยุดในวันอาทิตย์ – จันทร์

4.ต้องมีทักษะการสื่อสาร อ่าน เขียน แปล ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี และมีความตั้งใจในการฝึกทักษะภาษาอังกฤษ ·สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office  (Word,Excel,Power point)ได้เป็นอย่างดี

5.สามารถบริหารจัดการงบทุนการศึกษาได้อย่างเป็นระบบ

6.สามารถเข้าถึงชุมชนและเข้าใจบริบททั้งสังคมเมืองและสังคมท้องถิ่นได้ดี

7.เข้าใจและทําตามเรื่องการปกป้องสิทธิเด็กตามนโยบายองค์กร

8.สามารถวางแผนและจัดการงานในส่วนที่ได้รับมอบหมายได้อย่างดีเยี่ยม

9.เรียนรู้งานได้อย่างรวดเร็ว กระตือรือร้น มีความคิดสร้างสรรค์

10. สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี และสามารถลงพื้นที่ในชุมชนได้

11. มีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์หรือรถยนต์

12. ถ้ามีประสบการณ์ทำงานกับเด็กหรือด้านทุนการศึกษาอย่างน้อย 1 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

13. เงินเดือน 15,000 บาท

สวัสดิการ

  1. ประกันสังคม
  2. เงินสะสมออมทรัพย์
  3. วันลาพักร้อน วันหยุดประจำปี วันลากิจ ลาป่วย
  4. ประกันอุบัติเหตุ และสุขภาพ

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป ปิดรับสมัครวันที่ 15 มกราคม 2562

ผู้ที่สนใจสามารถส่งเอกสารประกอบการสมัครงานดังนี้

หมายเหตุ : มูลนิธิวัฒนเสรีขอสงวนสิทธิ์พิจารณาเฉพาะผู้สมัครที่ส่งเอกสารสมัครงานครบถ้วนเท่านั้น

ส่งเอกสารสมัครงานมาทาง E-mail. : kruball@thefreedomstory.org

หรือเข้ามาสมัครด้วยตนเองที่  171 หมู่ 1 ต.โป่งแพร่  อ.แม่ลาว จ.เชียงราย ตามเวลาทำการ

วันอังคาร – วันเสาร์ เวลา 09.00 – 17.00 น.  (กรุณาโทรติดต่อล่วงหน้า)

เบอร์โทรติดต่อ : 088-288-7087 (สำนักงานใหญ่อำเภอแม่ลาว)และ 052-027-572 (สำนักงานย่อยอำเภอเมืองเชียงราย)

 

 

Contact : khae@thefreedomstory.org

ผู้ประสานงาน / Coordinator ผู้ช่วย / Assistant เจ้าหน้าที่ภาคสนาม / Field officer นักกิจกรรม / Activist

Comments