ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป ไทยเอ็นจีโอจะปรับค่าบริการประกาศตำแหน่งงานจาก 200 บาท เป็น 300 บาท

From 15 October 2019 onwards, ThaiNGO team will adjust the jobs announcement service fee from 200 baht to 300 baht.

Start your job search

ThaiNGO Jobs

Post Jobs
Senior Human Resources Officer (INT6050)
19 Oct

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 112
Deadline : 3 / November / 2019

Business Analyst (INT6049)
19 Oct
Business Analyst (INT6049)
Oxfam Great Britain

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 122
Deadline : 3 / November / 2019

ผู้ช่วยวิจัย (Research Assistant)
19 Oct
ผู้ช่วยวิจัย (Research Assistant)
PREVENTION, Thai Red Cross AIDS Research Center

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 234
Deadline : 30 / November / 2019

Responsible supply chains in Asia Programme
18 Oct
Responsible supply chains in Asia Programme
International Labour Organization (ILO)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 209
Deadline : 27 / October / 2019

เจ้าหน้าที่ต้อนรับและดูแลความสงบเรียบร้อย , EDUCATION DEVELOPMENT OFFICER
18 Oct

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 210
Deadline : 10 / November / 2019

Vaccines Regional Manager, Asia
18 Oct
Vaccines Regional Manager, Asia
Clinton Health Access Initiative, Inc. (CHAI)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 89
Deadline : 18 / November / 2019

Project Officer: Data Supporter Care (Temporary)
18 Oct
Project Officer: Data Supporter Care (Temporary)
Greenpeace Southeast Asia (Thailand)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 153
Deadline : 27 / October / 2019

Administrative Assistant
18 Oct
Administrative Assistant
Issara Institute Foundation

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 286
Deadline : 18 / November / 2019

Country Director - Thailand
18 Oct
Country Director - Thailand
Issara Institute Foundation

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 174
Deadline : 18 / November / 2019

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ 10 อัตรา
18 Oct
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ 10 อัตรา
โครงการพัฒนาชาวเขาแบบผสมผสานขอความอนุเคราะห์

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 351
Deadline : 29 / November / 2019

Technical Support Officers
18 Oct
Technical Support Officers
Prevention, Thai Red Cross AIDS Research Center

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 76
Deadline : 30 / November / 2019

Research Nurse (Transgender Health)
18 Oct
Research Nurse (Transgender Health)
Prevention, Thai Red Cross AIDS Research Center

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 44
Deadline : 30 / November / 2019

Program Officer (Policy Advocacy)
18 Oct
Program Officer (Policy Advocacy)
Prevention, Thai Red Cross AIDS Research Center

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 126
Deadline : 30 / November / 2019

Program Manager (Key Population-Led Health Services)
18 Oct
Program Manager (Key Population-Led Health Services)
Prevention, Thai Red Cross AIDS Research Center

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 54
Deadline : 30 / November / 2019

Clinical Trial Monitoring Officer
18 Oct
Clinical Trial Monitoring Officer
Prevention, Thai Red Cross AIDS Research Center

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 47
Deadline : 30 / November / 2019

Human Resources and Procurement Manager
17 Oct

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 230
Deadline : 1 / November / 2019

Medical Doctor (TB/HIV program)
17 Oct

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 477
Deadline : 31 / October / 2019

Senior Associate, M&E and Data
17 Oct

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 11
Deadline : 31 / October / 2019

มูลนิธิสัมมาชีพประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่จำนวน 2 อัตรา
17 Oct

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 304
Deadline : 17 / November / 2019

Regional Fellowship Scheme Officer
16 Oct

Type : Business / องค์กรภาคธุรกิจ
View : 505
Deadline : 1 / November / 2019

มูลนิธิกองทุนเพื่อสิ่งแวดล้อมไทย เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนเพื่อสิ่งเสริมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน มีความประสงค์รับสมัครเจ้าหน้าที่ 2 ตำแหน่งดังนี้
Communications Officer (Asia Centre)
16 Oct
Communications Officer (Asia Centre)
Stockholm Environment Institute

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 484
Deadline : 16 / November / 2019

Program Officer or Senior Program Officer  Southeast Asia Regional Cooperation
16 Oct

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 651
Deadline : 4 / November / 2019

Regional Program Manager
16 Oct
Regional Program Manager
Asia Foundation

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 41
Deadline : 4 / November / 2019

Communication and Marketing Consultant  Pattani, Thailand
16 Oct

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 148
Deadline : 30 / October / 2019

Terms of Reference for a Consultant Tasked to Develop Messages to Increase Understanding about Forced Labor and Human Trafficking in FAIR Fish Project
16 Oct

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 226
Deadline : 27 / October / 2019

Terms of Reference for Facilitator(s) of Quarterly Learning and Sharing Sessions on Responsible Recruitment
16 Oct

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 108
Deadline : 27 / October / 2019

Communication Officer
15 Oct
Communication Officer
Dreamlopments Ltd,

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 214
Deadline : 8 / November / 2019

Medical Officer
15 Oct
Medical Officer
Dreamlopments Ltd,

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 9
Deadline : 8 / November / 2019

AUN-QA Assessment Officer
15 Oct
AUN-QA Assessment Officer
ASEAN University Network Secretariat

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 252
Deadline : 8 / November / 2019

Project Officer - LEAP II Project (Re-announcement)
15 Oct

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 490
Deadline : 27 / October / 2019

Project Coordinator – LEAP II Project (Re-announcement)
15 Oct

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 24
Deadline : 27 / October / 2019

Monitoring, Evaluation and Learning Coordinator
15 Oct
Monitoring, Evaluation and Learning Coordinator
ASEAN-Australia Counter Trafficking (ASEAN-ACT)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 34
Deadline : 3 / November / 2019

Cashier and Finance Officer – (Base Chiangmai )
14 Oct

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 176
Deadline : 31 / October / 2019

Program and Office Assistant
12 Oct

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 613
Deadline : 3 / November / 2019

ผู้ประสานงานชุมชน ประจำสำนักงาน อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
12 Oct

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 404
Deadline : 21 / October / 2019

Administrative Assistant, Pediatric and Adolescent
12 Oct

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 366
Deadline : 10 / November / 2019

Interested in working with APCOM?
12 Oct

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 437
Deadline : 25 / October / 2019

Finance Officer
12 Oct
Finance Officer
American Refugee Committee (ARC)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 5
Deadline : 28 / October / 2019

มูลนิธิที่อยู่อาศัย รับสมัครเจ้าหน้าที่ 5 อัตรา
12 Oct

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 235
Deadline : 30 / November / 2019