Bank Transfer

043-2-47734-4 SCB มูลนิธิกองทุนไทย (Thai Fund Foundation)

สหทัยมูลนิธิรับนักสังคมสงเคราะห์ 5 ตำแหน่ง

Back

Organization : สหทัยมูลนิธิ
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 6 Jan 2019
View : 1124

Deadline : 31 / January / 2019

สหทัยมูลนิธิรับนักสังคมสงเคราะห์  5 ตำแหน่ง

                  สหทัยมูลนิธิเป็นองค์กรพัฒนาเด็กเอกชน   ก่อตั้งเมื่อปี 2519  ให้ความช่วยเหลือเด็กและครอบครัวที่ประสบปัญหาตามหลักวิชาการและหลักสิทธิเด็ก  โดยมุ่งที่จะให้เด็กเติบโตอย่างผาสุกในครอบครัว ป้องกันการทอดทิ้งเด็ก ผ่านบริการฟื้นฟูสภาพครอบครัว  ช่วยเหลือหญิงตั้งครรภ์ไม่พร้อม  เพื่อให้ครอบครัวได้ดูแลเด็กอย่างเหมาะสม มีบริการรับฝากเลี้ยงในรูปแบบครอบครัวอุปถัมภ์ เพื่อป้องกันการเข้าสู่สถานสงเคราะห์  และบริการครอบครัวบุญธรรมเพื่อป้องกันการเป็นกำพร้า

สถานภาพ                   พนักงานประจำ/เต็มเวลา 

เวลาปฏิบัติงาน     วันจันทร์- ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.00

1.ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์

ระยะเวลาทดลองงาน      4 เดือน

เงินเดือน                   ทดลองงาน 13,740 บาท ผ่านทดลองงาน 15,240 บาท

คุณสมบัติ

สนใจส่งใบสมัครได้ทางอีเมล์ที่ development@sahathai.org

หรือสมัครด้วยตนเองที่ 850/33 ซ.ปรีดี พนมยงค์ 36 ถนนสุขุมวิท 71 เขตวัฒนา กทม.10110

ภายในวันที่ 31 มกราคม  2562

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.sahathai.org

 

Contact : development@sahathai.org

ผู้ประสานงาน / Coordinator เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน / Officer นักกิจกรรม / Activist

Comments