Bank Transfer

043-2-47734-4 SCB มูลนิธิกองทุนไทย (Thai Fund Foundation)

ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป ไทยเอ็นจีโอจะปรับค่าบริการประกาศตำแหน่งงานจาก 200 บาท เป็น 300 บาท

From 15 October 2019 onwards, ThaiNGO team will adjust the jobs announcement service fee from 200 baht to 300 baht.

สหทัยมูลนิธิรับนักสังคมสงเคราะห์ 5 ตำแหน่ง

Back

Organization : สหทัยมูลนิธิ
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 6 Jan 2019
View : 1852

Deadline : 31 / January / 2019

สหทัยมูลนิธิรับนักสังคมสงเคราะห์  5 ตำแหน่ง

                  สหทัยมูลนิธิเป็นองค์กรพัฒนาเด็กเอกชน   ก่อตั้งเมื่อปี 2519  ให้ความช่วยเหลือเด็กและครอบครัวที่ประสบปัญหาตามหลักวิชาการและหลักสิทธิเด็ก  โดยมุ่งที่จะให้เด็กเติบโตอย่างผาสุกในครอบครัว ป้องกันการทอดทิ้งเด็ก ผ่านบริการฟื้นฟูสภาพครอบครัว  ช่วยเหลือหญิงตั้งครรภ์ไม่พร้อม  เพื่อให้ครอบครัวได้ดูแลเด็กอย่างเหมาะสม มีบริการรับฝากเลี้ยงในรูปแบบครอบครัวอุปถัมภ์ เพื่อป้องกันการเข้าสู่สถานสงเคราะห์  และบริการครอบครัวบุญธรรมเพื่อป้องกันการเป็นกำพร้า

สถานภาพ                   พนักงานประจำ/เต็มเวลา 

เวลาปฏิบัติงาน     วันจันทร์- ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.00

1.ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์

ระยะเวลาทดลองงาน      4 เดือน

เงินเดือน                   ทดลองงาน 13,740 บาท ผ่านทดลองงาน 15,240 บาท

คุณสมบัติ

  • จบการศึกษาด้านสังคมสงเคราะห์, จิตวิทยา หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • สนใจงาน NGO พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ
  • ยอมรับความแตกต่างหลากหลาย ทำงานกับคนหลาย Gen ได้
  • อดทนและเห็น “วิกฤติ” เป็น “โอกาส” ในการพัฒนาตนเอง

สนใจส่งใบสมัครได้ทางอีเมล์ที่ development@sahathai.org

หรือสมัครด้วยตนเองที่ 850/33 ซ.ปรีดี พนมยงค์ 36 ถนนสุขุมวิท 71 เขตวัฒนา กทม.10110

ภายในวันที่ 31 มกราคม  2562

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.sahathai.org

 

Contact : development@sahathai.org

ผู้ประสานงาน / Coordinator เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน / Officer นักกิจกรรม / Activist

Comments


Recent Posts

DTL Project Officer

DTL Project Officer

19 Aug 2019

ICT Manager

ICT Manager

16 Aug 2019

Relation Posts

DTL Project Officer

DTL Project Officer

19 Aug 2019

PROJECT COORDINATOR

PROJECT COORDINATOR

16 Aug 2019