Bank Transfer

043-2-47734-4 SCB มูลนิธิกองทุนไทย (Thai Fund Foundation)

เจ้าหน้าที่การเงิน , เจ้าหน้าที่สนาม

Back

Organization : มูลนิธิเพื่อการพัฒนาาแรงงานและอาชีพ
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 9 Jan 2019
View : 619

Deadline : 20 / January / 2019

                                                  

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาาแรงงานและอาชีพ   Foundation for Labour and Employment Promotion

           

เป็นองค์กรพัฒนาเอกชน   ที่ทำงานกับแรงงานนอกระบบในหลายกลุ่มอาชีพทั่วประเทศไทย  ไม่ว่าจะเป็น  มอเตอร์ไซด์รับจ้าง   หาบเร่ – แผงลอย  ลูกจ้างทำงานบ้าน     หรือ  ผู้ทำการผลิตที่บ้าน  โดยการทำงานจะเน้นให้แรงงานนอกระบบมีการรวมกลุ่ม  และพัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่ม  รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้แรงงานนอกระบบเข้าถึงการคุ้มครองทางสังคม  ด้วย

 ต้องการรับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำ   ทำงานเต็มเวลาในพื้นที่กรุงเทพ ฯ  จำนวน     2  อัตรา

 1. เจ้าหน้าที่การเงิน

คุณสมบัติ

 • ไม่จำกัดเพศและอายุ
 • การศึกษา ขั้นต่ำ ปวช. ทางด้านการเงิน หรือบัญขี  หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • หรือ  มี ประสบการณ์ในการทำงานด้านการเงินหรือบัญชีไม่น้อยกว่า  2  ปี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ WORD และ EXCEL
 • พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ยอมรับความแตกต่าง และสามารถทำงานร่วมกับคนหลาย Gen ได้
 • เป็นผู้มีความละเอียด รอบคอบ
 • สามารถทำงานวันหยุด / นอกเวลา หรือ ทำงานต่างจังหวัด บ้างเป็นครั้งคราว
 1. เจ้าหน้าที่สนาม

คุณสมบัติ

 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา เพศ และอายุ
 • มีความสนใจในการทำงานด้านสังคม และการพัฒนา
 • ประสบการณ์การทำงานกับชุมชนอย่างน้อย 2  ปี
 • มีความคล่องตัวในการทำงานพื้นที่ พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ  ยอมรับความแตกต่าง และสามารถทำงานร่วมกับคนหลาย Gen ได้
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้
 • สามารถทำงานวันหยุด / นอกเวลา หรือ ทำงานต่างจังหวัด บ้างเป็นครั้งคราว

รายละเอียดการสมัคร


 1. 1. ส่งประวัติ ผลงาน หรืออะไรที่จะทำให้เรารู้จักคุณ ภายในวันที่ 20 มกราคม   2562
  2. ผู้ผ่านการคัดเลือกรอบแรก จะได้รับการนัดหมายเพื่อสัมภาษณ์ระหว่างวันที่   21-31   มกราคม   2562

ส่งใบสมัครได้ 4  ช่องทาง

 1. E-mail :   jan_manee@yahoo.co.th
 2. Facebook : Homenet-Thailand
 3. Fax :  02  5138959
 4. ทางไปรษณีย์ ที่   มูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานลอาชีพ

           677/6  ซอยลาดพร้าว 5/1  ถ.ลาดพร้าว  แขวงจอมพล  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ  10900

 

รายละเอียด  ติดต่อ    จันทนา  เอกเอื้อมณี   โทร.   085  3272971  /02  5139242

 

Contact : jan_manee@yahoo.co.th

การเงิน / Financier เจ้าหน้าที่ภาคสนาม / Field officer

Comments


Recent Posts

Project Coordinator

Project Coordinator

18 May 2019

Relation Posts

Project Coordinator

Project Coordinator

18 May 2019

Project Coordinator

Project Coordinator

18 May 2019