ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป ไทยเอ็นจีโอจะปรับค่าบริการประกาศตำแหน่งงานจาก 200 บาท เป็น 300 บาท

From 15 October 2019 onwards, ThaiNGO team will adjust the jobs announcement service fee from 200 baht to 300 baht.

Start your job search

ThaiNGO Jobs

Post Jobs
Program and Office Assistant
12 Oct

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 285
Deadline : 3 / November / 2019

ผู้ประสานงานชุมชน ประจำสำนักงาน อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
12 Oct

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 73
Deadline : 21 / October / 2019

Administrative Assistant, Pediatric and Adolescent
12 Oct

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 146
Deadline : 10 / November / 2019

Interested in working with APCOM?
12 Oct

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 192
Deadline : 25 / October / 2019

Finance Officer
12 Oct
Finance Officer
American Refugee Committee (ARC)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 82
Deadline : 12 / November / 2019

มูลนิธิที่อยู่อาศัย รับสมัครเจ้าหน้าที่ 5 อัตรา
12 Oct

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 209
Deadline : 30 / November / 2019

หัวหน้านักสังคมสงเคราะห์
12 Oct

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 59
Deadline : 31 / October / 2019

Proposal Development Manager
12 Oct
Proposal Development Manager
VSO International

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 69
Deadline : 29 / October / 2019

Subject: Call for Application for Short-term Consultancy on Gender Integration in HIV/TB Program for MSM and TG
11 Oct

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 104
Deadline : 18 / October / 2019

Subject: Call for Application for Short-term Consultancy on Gender Integration in HIV/TB Program for Migrants
11 Oct

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 69
Deadline : 18 / October / 2019

เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนประจำ พื้นที่ 7 จังหวัด
11 Oct
เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนประจำ พื้นที่ 7 จังหวัด
มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 210
Deadline : 30 / November / 2019

USAID 72048620R10001 Secretary
11 Oct

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 294
Deadline : 24 / October / 2019

Senior Lab Technician
10 Oct

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 110
Deadline : 25 / October / 2019

Project Coordinator (เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ)
10 Oct

Type : Government / องค์กรภาครัฐ
View : 315
Deadline : 10 / November / 2019

Project Manager (ผู้จัดการโครงการการสนับสนุนงานด้านหลักนิติธรรม)
10 Oct

Type : Government / องค์กรภาครัฐ
View : 145
Deadline : 10 / November / 2019

Visual Communication Officer
10 Oct
Visual Communication Officer
Baan Dek Foundation

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 162
Deadline : 31 / October / 2019

Junior Research Analyst
9 Oct

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 455
Deadline : 21 / October / 2019

Finance Officer
9 Oct
Finance Officer
International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 178
Deadline : 23 / October / 2019

Consultant - Field Photography
9 Oct
Consultant - Field Photography
Winrock International

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 218
Deadline : 18 / October / 2019

HR and Admin Officer
9 Oct
HR and Admin Officer
Baan Dek Foundation

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 151
Deadline : 31 / October / 2019

Program Officer - Advocacy (Based in Bangkok)
9 Oct

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 254
Deadline : 31 / October / 2019

Program Assistant - PWID Project (People Who Inject Drugs)
9 Oct

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 205
Deadline : 31 / October / 2019

Case Management Associate (Senior Technical Officer), Malaria Program  Clinton Health Access Initiative, Laos
8 Oct

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 236
Deadline : 8 / November / 2019

รับสมัครตำแหน่งผู้ประสานงานวิชาการ โครงการผู้นำแห่งอนาคต จำนวน 1 ตำแหน่ง
8 Oct

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 465
Deadline : 15 / October / 2019

Research Coordinator - USAID Asia Counter Trafficking in Persons
8 Oct

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 174
Deadline : 20 / October / 2019

มูลนิธิเรดิออน รับสมัครงานหลายตำแหน่ง
8 Oct
มูลนิธิเรดิออน รับสมัครงานหลายตำแหน่ง
มูลนิธิเรดิออน อินเตอร์เนชั่นแนล

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 773
Deadline : 30 / November / 2019

Consultant : Feasibility Study – Readiness of Thai Companies to implement Alternative Dispute Resolution
8 Oct

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 211
Deadline : 29 / November / 2019

Advocacy Coordinator
8 Oct
Advocacy Coordinator
Asia Pacific Transgender Network

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 264
Deadline : 14 / October / 2019

Project Coordinator (SKPA)
8 Oct
Project Coordinator (SKPA)
Asia Pacific Transgender Network

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 80
Deadline : 15 / October / 2019

DRL Mid-term Project External Evaluator
8 Oct
DRL Mid-term Project External Evaluator
Asia Pacific Transgender Network

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 101
Deadline : 15 / October / 2019

Information Technology Officer (Systems Administrator/Full Stack Developer), BW
7 Oct

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 173
Deadline : 7 / November / 2019

Senior Social Worker,  Based in Mae Sot, Thailand
7 Oct
Senior Social Worker, Based in Mae Sot, Thailand
International Rescue Committee (IRC)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 268
Deadline : 18 / October / 2019

Laboratory Assistant, Based in Umphang Office with travel requirement to Umpiem and Nupo camp
7 Oct

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 159
Deadline : 16 / October / 2019

Junior Project Support Officer
4 Oct
Junior Project Support Officer
The International Organization for Migration (IOM)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 571
Deadline : 18 / October / 2019

Intern (Labour Migration and Human Development)
4 Oct
Intern (Labour Migration and Human Development)
The International Organization for Migration (IOM)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 424
Deadline : 18 / October / 2019

Field Assistant
4 Oct
Field Assistant
The International Organization for Migration (IOM)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 244
Deadline : 15 / October / 2019

Administrative Clerk
4 Oct
Administrative Clerk
The International Organization for Migration (IOM)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 416
Deadline : 15 / October / 2019

Administrative Clerk
4 Oct
Administrative Clerk
The International Organization for Migration (IOM)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 326
Deadline : 15 / October / 2019

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและบรรจุแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม
4 Oct

Type : Government / องค์กรภาครัฐ
View : 611
Deadline : 4 / November / 2019

HR Manager (ผู้จัดการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล)
4 Oct

Type : Government / องค์กรภาครัฐ
View : 281
Deadline : 18 / October / 2019