Bank Transfer

043-2-47734-4 SCB มูลนิธิกองทุนไทย (Thai Fund Foundation)

ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป ไทยเอ็นจีโอจะปรับค่าบริการประกาศตำแหน่งงานจาก 200 บาท เป็น 300 บาท

From 15 October 2019 onwards, ThaiNGO team will adjust the jobs announcement service fee from 200 baht to 300 baht.

เจ้าหน้าที่ประสานงานชุมชน (ตำแหน่งว่าง) จำนวน 1 อัตรา

Back

Organization : ADRA Thailand
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 3 Feb 2019
View : 1088

Deadline : 15 / February / 2019

Adventist Development and Relief Agency Thailand

โครงการ ไร้รัฐไร้สัญชาติเป็นโครงการหนึ่งที่ดำเนินงานภายใต้มูลนิธิแอ๊ดเวนตีสเพื่อการพัฒนาและบรรเทาทุกข์  (ADRA Thailand)  มีวัตถุประสงค์หลักในการทำงานเพื่อ ให้ความรู้และสร้างความตระหนักเรื่องสัญชาติและสถานะบุคคลให้กับคนในชุมชนและนักเรียนในโรงเรียน ในเขตพื้นที่      อำเภอแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่จัน และอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

 

ADRA Thailand มีตำแหน่งงานว่าง สำหรับโครงการ ไร้รัฐไร้สัญชาติ

 1. เจ้าหน้าที่ประสานงานชุมชน (ตำแหน่งว่าง) จำนวน            1       อัตรา
  • รายละเอียดหน้าที่รับผิดชอบ
 • เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ให้ความรู้และสร้างความตระหนักเรื่องสถานะบุคคล ความไร้รัฐไร้สัญชาติให้กับชุมชนและโรงเรียน โดยการสนับสนุนจากผู้จัดการโครงการและเจ้าหน้าที่ด้านกฎหมาย
 • ลงพื้นที่เป้าหมายเพื่อเก็บเอกสารข้อมูลและจดบันทึกของบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติทั้งในรูปแบบเอกสารและสำเนาอิเล็กทรอนิกส์
 • นำเสนอ เตรียมข้อมูล ข้อเท็จจริงต่างๆ เกี่ยวกับผู้มีปัญหาสถานะบุคคลต่อนักกฎหมายด้านสถานะบุคคล
 • ช่วยดำเนินการตามกระบวนการกฎหมายในประเด็นสัญชาติและสถานะบุคคลร่วมกับนักกฎหมายด้านสถานะบุคคล
 • จัดทำรายงานเพื่อเสนอต่อผู้จัดการโครงการ
 • รับผิดชอบงานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการโครงการ

 

 • คุณสมบัติผู้สมัคร
 • จบการศึกษาระดับปวช. ปวส. หรือระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้องด้านการพัฒนาสังคมหรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การในการจัดเก็บข้อมูลอย่างน้อยหนึ่งปีและมีประสบการณ์การทำงานร่วมกับชุมชนหรือบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติหรือโครงการที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถพูดและเขียนภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
 • สามารถสื่อสารภาษาชนเผ่า กลุ่มชาติพันธุ์
 • มีความคุ้นเคยกับวัฒนธรรมท้องถิ่นและสามารถทำงานในพื้นที่ อำเภอแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่จัน และอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
 • จำเป็นต้องมีใบขับขี่รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์
 • มีทักษะในการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน เช่น WORD,EXCEL,POWERPOINT ได้เป็นอย่างดี

 

ผู้สนใจกรุณาส่งจดหมายสมัครงาน ประวัติย่อและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่างๆ มาที่

สำนักงานแอ๊ดดร้าประเทศไทย

178/95 ถ.เชียงใหม่-หางดง หมู่บ้านเวิล์ดคลับแลนด์ ซ.2 ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230

หรือ hr@adrathailand.org    โทร 053-839402

ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 นี้

Contact : hr@adrathailand.org

ผู้ประสานงาน / Coordinator

Comments


Recent Posts

Relation Posts