Bank Transfer

043-2-47734-4 SCB มูลนิธิกองทุนไทย (Thai Fund Foundation)

ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป ไทยเอ็นจีโอจะปรับค่าบริการประกาศตำแหน่งงานจาก 200 บาท เป็น 300 บาท

From 15 October 2019 onwards, ThaiNGO team will adjust the jobs announcement service fee from 200 baht to 300 baht.

Receptionist , Safety Officer

Back

Organization : มูลนิธิโคเออร์
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 4 Feb 2019
View : 672

Deadline : 17 / February / 2019

มูลนิธิโคเออร์

รับสมัคร

Receptionist   

เจ้าหน้าที่ต้อนรับและช่วยเหลือผู้มารับบริการ

มูลนิธิโคเออร์รับสมัครผู้มีประสบการณ์ ทำงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ต้อนรับ เพื่อร่วมทีมให้การต้อนรับ อำนวยความสะดวกและดูแลความสงบเรียบร้อยของการให้บริการ (Receptionist and Safety)  ประจำสำนักงานสนามที่กรุงเทพ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 1. ดุแลให้การต้อนรับอย่างสุภาพแก่ผู้มาขอรับบริการ ผู้มาเข้าร่วมประชุมและแขกที่มาติดต่องานที่สำนักงาน บริการตอบคำถามให้ข้อมูลแก่ผู้มาติดต่อในเบื้องต้น
 2. ลงทะเบียนผู้มาติดต่องานทุกคนทั้งเข้าและออก ดูแลให้มีการแลกบัตรรวมทั้งเซ็นชื่อเข้า-ออก จัดทำทะเบียน บันทึกเหตุการณ์ เก็บรวบรวมสถิติและรายงานจำนวนผู้เข้าออกเป็นรายเดือน หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 3. ดูแลจุดรับลงทะเบียน และบริเวณใกล้เคียงให้มีความสงบเรียบร้อย สะอาด และปลอดภัยตามนโยบายของสำนักงาน
 4. ช่วยสำรวจตรวจตราความสงบเรียบร้อย ให้การช่วยเหลือเจ้าหน้าที่และผู้มารับบริการในกรณีมีเหตุฉุกเฉิน หรือเมื่อต้องการความช่วยเหลือในการช่วยระงับเหตุใดๆ
 5. ช่วยดูแล ตรวจตรา ปกป้องอุปกรณ์และทรัพย์สินของสำนักงาน ให้ปลอดภัยจากการโจรกรรม หรือความเสียหายต่างๆ
 6. ช่วยเหลือในการรับจดหมาย พัสดุไปรษณีย์ หนังสือพิมพ์ ติดประกาศแจ้งเตือน และอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

เวลาการทำงาน

จันทร์ถึงศุกร์ 7.00 ถึง 18.00 น. หรือตามตารางที่ได้รับมอบหมายในกรณีพิเศษ

สวัสดิการเพิ่มเติม

บริการตรวจร่างกายและฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ประจำปี 

 

คุณสมบัติ

 1. เพศชาย หรือ หญิง สัญชาติไทย
 2. อายุ 25-40 ปี
 3. จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) หรือ ระดับ ปวช. สายอาชีพ หากเคยทำงาน หรือเคยผ่านการอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัย หรือรักษาดินแดน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 4. สุภาพ เรียบร้อย ใจเย็น มีมนุษยสัมพันธ์ ยิ้มแย้มแจ่มใส ตรงต่อเวลา
 5. สุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว
 6. สามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษง่ายๆได้
 7. สามารถพิมพ์ดีดไทย อังกฤษ และใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Word และ Excel เบื้องต้นได้
 8. ซื่อสัตย์ ละเอียดรอบคอบ มีไหวพริบในการแก้ไขปัญหา ทำงานภายใต้ความหลากหลายทางเชื้อชาติ และวัฒนธรรม และภายใต้แรงกดดันได้ดี
 9. ไม่เคยมีประวัติต้องโทษจำคุก ไม่เล่นการพนัน ไม่ติดสุรา ไม่ติดเกมส์

 

สนใจติดต่อ

 

โปรดส่งจดหมายสมัครงาน  พร้อมแนบประวัติส่วนบุคคล ประวัติการศึกษา และการทำงาน พร้อมรายชื่อบุคคลอ้างอิง และรูปถ่ายปัจจุบัน ไม่เกิน 6 เดือน ไปที่คุณบุญญรัตน์  ทรงพานิช ที่อีเมล์ boonyarat@brcthai.org ภายในวันที่  17 กุมภาพันธ์ 2562

 

เฉพาะผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสัมภาษณ์งาน จะได้รับการติดต่อกลับ

 

Contact : boonyarat@brcthai.org

เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน / Officer

Comments


Recent Posts

DTL Project Officer

DTL Project Officer

19 Aug 2019

ICT Manager

ICT Manager

16 Aug 2019

Relation Posts

DTL Project Officer

DTL Project Officer

19 Aug 2019

PROJECT COORDINATOR

PROJECT COORDINATOR

16 Aug 2019