Bank Transfer

043-2-47734-4 SCB มูลนิธิกองทุนไทย (Thai Fund Foundation)

ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป ไทยเอ็นจีโอจะปรับค่าบริการประกาศตำแหน่งงานจาก 200 บาท เป็น 300 บาท

From 15 October 2019 onwards, ThaiNGO team will adjust the jobs announcement service fee from 200 baht to 300 baht.

ประกาศรับสมัครเพื่อนร่วมงาน

Back

Organization : บริษัท รักลูก ฮิวแมน แอนด์ โซเซียล อินโนเวชั่น จำกัด
Type : Business / องค์กรภาคธุรกิจ
Date : 6 Feb 2019
View : 136

Deadline : 31 / March / 2019

ประกาศรับสมัครเพื่อนร่วมงาน - ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาและบริหารโครงการ (Production Manager) และ เจ้าหน้าที่สร้างสรรค์โครงการ (Creative Content Developer)

 

รักลูกโซเชียลเลิร์นนิ่งเป็นหนึ่งใน Social Enterprise ของกลุ่มบริษัทรักลูก ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาองค์กร / ชุมชนโดยการสร้างการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของ stakeholder

 • รักงานเพื่อสังคม เห็นปัญหาสังคมเป็นความท้าทายและอยากร่วมพัฒนา
 • คิดดี คิดตรง เคารพมนุษย์ มีความสามารถด้านการจัดการ ประสานงาน มนุษยสัมพันธ์ดี
 • ตื่นตัว พร้อมต่อการเรียนรู้สิ่งใหม่ ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ และปรับตัวง่าย
 • มีประสบการณ์บริหารงานด้านสังคม ไม่น้อยกว่า 3 ปี

คุณสมบัติด้านตำแหน่งงาน

1. ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาและบริหารโครงการ (Production Manager) 

 • มีความเชี่ยวชาญ ในการพัฒนา และบริหารจัดการโครงการ โดยเชื่อมโยงงานในสายกระบวนการเรียนรู้ในการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ องค์กร ชุมชนและสังคม
 • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การจัดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม และการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้รูปแบบต่างๆ เช่น ค่าย, event, การอบรม/สัมมนา/ถอดบทเรียน, งานพัฒนาชุมชน รวมทั้งมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม
 • มีทักษะในการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
 • มีความเชี่ยวชาญในการปรับประยุกต์เนื้อหางานและลักษณะโครงการ ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า (Customization)
 • มีทักษะในการสร้าง และบริหารจัดการทีมอย่างเป็นระบบ รวมทั้งสร้างทัศนคติที่เหมาะสมแก่ทีม
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดัน ข้อจำกัด และเงื่อนไขต่างๆ รับมือกับความเปลี่ยนแปลงและสถานการณ์เฉพาะหน้าได้ดี
 • มีทักษะในการจับประเด็น สื่อสารความคิด และการนำเสนองานในระดับดี

 

2. เจ้าหน้าที่สร้างสรรค์โครงการ (Creative Content Developer)

 • มีความเชี่ยวชาญ สามารถคิด ออกแบบ และพัฒนาโครงการเพื่อนำเสนอขอทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยเชื่อมโยงงานในสายกระบวนการเรียนรู้ในการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ องค์กร ชุมชนและสังคม
 • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การจัดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม และการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้รูปแบบต่างๆ เช่น ค่าย, event, การอบรม/สัมมนา/ถอดบทเรียน, งานพัฒนาชุมชน รวมทั้งมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม
 • มีความเชี่ยวชาญในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เฉพาะทางสำหรับการจัดทำเอกสารโครงการ (MS.WORD / MS.POWERPOINT)
 • มีความเชี่ยวชาญในการปรับประยุกต์เนื้อหางานและลักษณะโครงการ ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า (Customization)
 • มีทักษะในการจับประเด็น สื่อสารความคิด และการนำเสนองานในระดับดี

 

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อ คุณธีรยุทธ  แซ่กวาง Tel. 0895612425 หรือดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ WWW.RSLHUB.COM

สนใจเข้าร่วมงาน : ส่งประวัติการทำงานมาที่ teerayut.sa@rlg.co.th

Contact : teerayut.sa@rlg.co.th / 089-5612425

นักพัฒนาโครงการ / Creative content developer นักกิจกรรม / Activist ผู้จัดการโปรเจค / Project manager

Comments


Recent Posts

Relation Posts

Project Assistant

Project Assistant

17 Jul 2019