Bank Transfer

043-2-47734-4 SCB มูลนิธิกองทุนไทย (Thai Fund Foundation)

ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป ไทยเอ็นจีโอจะปรับค่าบริการประกาศตำแหน่งงานจาก 200 บาท เป็น 300 บาท

From 15 October 2019 onwards, ThaiNGO team will adjust the jobs announcement service fee from 200 baht to 300 baht.

MWT รับสมัคร นักวิชาการ ผู้ประสานงานเยาวชนภูมิภาค และประชาสัมพันธ์และสื่อสารโครงการ

Back

Organization : โครงการ Move World Together เพื่อพลังงานและสิ่งแวดล้อม
Type : Other / อื่นๆ
Date : 13 Feb 2019
View : 1189

Deadline : 19 / February / 2019

"โครงการ Move World Together เพื่อพลังงานและสิ่งแวดล้อม" จัดตั้งและร่วมดำเนินการโดย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สมาคมพัฒนาศักยภาพและอัจฉริยภาพมนุษย์ กรมกิจการเด็กและเยาวชน และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีสำนึกพลเมือง เป็นผู้นำ สามารถทำงานเป็นทีม อย่างคิดสร้างสรรค์ นอกกรอบ มีทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ นำไปสู่การพัฒนานวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อแก้ปัญหาสังคม พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างลึกซึ้ง

ติดตามข้อมูลและกิจกรรมโครงการที่ผ่านมาที่ www.moveworldtogether.com หรือ www.facebook.com/moveworldtogether

 
ประกาศหาเพื่อนร่วมงานที่มีความสามารถและอุดมการณ์ 3 ตำแหน่ง คือ

นักวิชาการ (จำนวน 1 อัตรา)

ลักษณะงาน
• จัดทำและดูแลระบบฐานข้อมูลเยาวชน
• ติตดามข่าวสาร ข้อมูลด้านพัฒนาเยาวชน การสร้างนวัตกรรม ความเป็นไปของสถานการณ์โลก
• ผลิตบทความวิชาการเพื่อให้ความรู้กับบุคคลทั่วไป
• จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาเยาวชน
• สนับสนุนการจัดค่ายพัฒนาเยาวชน
• ปฏิบัติงานอื่นๆ เพื่อร่วมขับเคลื่อนงานพัฒนาของโครงการฯ

คุณสมบัติ
• จบปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขาวิชา
• อายุไม่เกิน 30 ปี
• ทำงานต่างจังหวัดและในวันหยุดได้
• มีความละเอียดรอบคอบ ทำงานอยู่กับข้อมูลได้
• มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
• มีความกระตือรือร้น มุ่งมั่น และยืดหยุ่น ปรับตัวเข้ากับการทำงานที่หลากหลาย
• หากมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

ผู้ประสานงานเยาวชนภูมิภาค (จำนวน 1 อัตรา)

ลักษณะงาน
• ให้กำลังใจ ดูแล ติดตาม รวบรวม และวิเคราะห์ผลงานเยาวชนในภูมิภาคต่างๆ
• สรุปและรายงานผลการสนับสนุนโครงงานเยาวชน พร้อมจัดทำระบบฐานข้อมูล
• ประสานผู้รู้ ปราชญ์ชุมชน ที่กลุ่มเยาวชนปรึกษาหรือหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนงานเยาวชน
• สนับสนุนการจัดค่ายพัฒนาเยาวชน

คุณสมบัติ
• จบปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขาวิชา
• อายุไม่เกิน 30 ปี
• ทำงานต่างจังหวัดและในวันหยุดได้
• มีความละเอียดรอบคอบ ทำงานอยู่กับข้อมูลได้
• มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
• มีความกระตือรือร้น มุ่งมั่น และยืดหยุ่น ปรับตัวเข้ากับการทำงานที่หลากหลาย
• หากมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

ประชาสัมพันธ์และสื่อสารโครงการ (จำนวน 1อัตรา)

ลักษณะงาน
• เผยแพร่ข่าวสารของโครงการให้แก่ผู้เกี่ยวข้องและบุคคลทั่วไป
• จัดการโซเชียลมีเดียของโครงการ (Facebook, IG, Youtube, Website) ให้มีความเคลื่อนไหวอยู่เสมอ
• ถ่ายภาพกิจกรรมและเขียนบทความประกอบ
• ออกแบบสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ข่าวสารโครงการ
• สื่อสารข้อมูลโครงการกับองค์กรภายนอก
• สนับสนุนการจัดค่ายพัฒนาเยาวชนด้านโสตทัศน์

คุณสมบัติ
• จบปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขาวิชา
• อายุไม่เกิน 30 ปี
• ทำงานต่างจังหวัดและในวันหยุดได้
• มีความสามารถในการใช้โปรแกรมออกแบบ (Photoshop/Illustrator)
• มีความสามารถในการถ่ายภาพและวิดีโอ
• มีความสามารถในการใช้โปรแกรมตัดต่อเบื้องต้นได้
• มีความกระตือรือร้น มุ่งมั่น และยืดหยุ่น ปรับตัวเข้ากับการทำงานที่หลากหลาย
• หากมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

สถานที่ทำงาน
วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)
และมีการออกต่างจังหวัดบ้างตามเนื้องาน

 

ขั้นตอนการสมัคร
1. กรอกใบสมัครออนไลน์ที่: http://bit.ly/mwt-recruit2019
สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 19 กุมภาพันธ์ 2562
2. ส่งเอกสารสำหรับสมัครมาที่ E-mail : info.moveworldtogether@gmail.com
ก่อนวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 (วันสุดท้ายของการสมัคร)

เอกสารที่ใช้สำหรับสมัครงาน (หากหลักฐานการสมัครไม่ครบถ้วนจะมีผลต่อการพิจารณา)
- จดหมายสมัครงาน ระบุเหตุผลที่มาสมัครงานในตำแหน่งนั้นๆ และอัตราเงินเดือนที่คาดหวัง
- Resume
- หลักฐานการศึกษา
- รูปถ่าย

3.ทางโครงการฯ จะโทรแจ้งผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: 084 131 3277 (คุณฟ้า)
หรือหน้าแฟนเพจ Facebook: https://www.facebook.com/moveworldtogether/

 

Contact : 084 131 3277 (คุณฟ้า)

ผู้ประสานงาน / Coordinator เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน / Officer กราฟิก / Computer Graphic

Comments


Recent Posts

Executive Assistant

Executive Assistant

26 Jun 2019

Relation Posts

Executive Assistant

Executive Assistant

26 Jun 2019