Bank Transfer

043-2-47734-4 SCB มูลนิธิกองทุนไทย (Thai Fund Foundation)

รับสมัครเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยสำนักงาน 1 ตำแหน่ง (part-time)

Back

Organization : มูลนิธิกลุ่มปรารถนาดี
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 4 Mar 2019
View : 849

Deadline : 30 / April / 2019

มูลนิธิกลุ่มปรารถนาดี สำนักงานอุบลราชธานี เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่มูลนิธิ

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยสำนักงาน จำนวน 1 ตำแหน่ง (part-time)

สถานที่ปฏิบัติงาน : มูลนิธิกลุ่มปรารถนาดี สำนักงานอุบลราชธานี

 

มูลนิธิกลุ่มปรารถนาดี เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยสำนักงาน สำนักงานอุบลราชธานี (part-time) โดยไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ ขอเพียงคุณเป็นคนที่สู้งานหนัก ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยากพัฒนาตนเอง ชอบทำงานพบปะผู้คน ขยัน อดทน และยินดีร่วมทำงานกับมูลนิธิในการให้ความรู้และทักษะต่างๆ แก่นักเรียนหญิงในโรงเรียนในจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดใกล้เคียง

คุณสมบัติ

  • เพศหญิง
  • อายุไม่เกิน 30 ปี
  • วุฒิการศึกษาไม่เกินประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทั้งภาคปกติ และภาคพิเศษ
  • ยินดีรับผู้ที่จบการศึกษานอกโรงเรียนทุกระดับ (กศน.วุฒิ ป.6 - ม.6) และไม่มีโอกาสศึกษาต่อ
  • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์การทำงาน แต่พร้อมจะเรียนรู้กับเรา

 

หน้าที่รับผิดชอบ

  • จัดซื้อและจัดเตรียมเอกสาร อุปกรณ์ เพื่อเตรียมใช้ในการจัดอบรม
  • ช่วยเหลือและสนับสนุนเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมของมูลนิธิในการจัดการอบรมต่างๆ
  • งานเอกสารสำนักงานทั่วไป
  • ต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่เข้ามาเยี่ยมมูลนิธิ

 

เงินเดือน/ค่าจ้าง/สวัสดิการ : 

- ประกันสังคม (กองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน)
- ค่าจ้างพิจารณาตามความเหมาะสม เช่น ค่าครองชีพ ความสามารถ ประสบการณ์
- ทำงาน 5 วันต่อสัปดาห์ มีวันหยุดสัปดาห์ละ 2 วัน

 

- สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 093 408 1124 หรือเข้าไปดูกิจกรรมต่างๆ ของมูลนิธิได้ที่ Facebook : Pratthanadee.Foundation 

- สามารถกรอกใบสมัครงานได้ที่ มูลนิธิกลุ่มปรารถนาดี สาขาอุบลราชธานี เลขที่ 350 ถนนพรหมราช ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี หรือ ส่งประวัติการทำงาน มาที่อีเมล์ staff@pratthanadee.org

สนใจสอบถาม หรือ สมัครงานได้ทุกวันทำการ ระหว่างเวลา 10.00 – 16.00 น. ที่มูลนิธิกลุ่มปรารถนาดี สาขาอุบลราชธานี มูลนิธิฯ หยุดทำการในวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

 

Contact :

ผู้ช่วย / Assistant

Comments