Bank Transfer

043-2-47734-4 SCB มูลนิธิกองทุนไทย (Thai Fund Foundation)

ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป ไทยเอ็นจีโอจะปรับค่าบริการประกาศตำแหน่งงานจาก 200 บาท เป็น 300 บาท

From 15 October 2019 onwards, ThaiNGO team will adjust the jobs announcement service fee from 200 baht to 300 baht.

รับสมัครเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยสำนักงาน 1 ตำแหน่ง (part-time)

Back

Organization : มูลนิธิกลุ่มปรารถนาดี
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 4 Mar 2019
View : 1084

Deadline : 30 / April / 2019

มูลนิธิกลุ่มปรารถนาดี สำนักงานอุบลราชธานี เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่มูลนิธิ

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยสำนักงาน จำนวน 1 ตำแหน่ง (part-time)

สถานที่ปฏิบัติงาน : มูลนิธิกลุ่มปรารถนาดี สำนักงานอุบลราชธานี

 

มูลนิธิกลุ่มปรารถนาดี เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยสำนักงาน สำนักงานอุบลราชธานี (part-time) โดยไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ ขอเพียงคุณเป็นคนที่สู้งานหนัก ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยากพัฒนาตนเอง ชอบทำงานพบปะผู้คน ขยัน อดทน และยินดีร่วมทำงานกับมูลนิธิในการให้ความรู้และทักษะต่างๆ แก่นักเรียนหญิงในโรงเรียนในจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดใกล้เคียง

คุณสมบัติ

  • เพศหญิง
  • อายุไม่เกิน 30 ปี
  • วุฒิการศึกษาไม่เกินประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทั้งภาคปกติ และภาคพิเศษ
  • ยินดีรับผู้ที่จบการศึกษานอกโรงเรียนทุกระดับ (กศน.วุฒิ ป.6 - ม.6) และไม่มีโอกาสศึกษาต่อ
  • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์การทำงาน แต่พร้อมจะเรียนรู้กับเรา

 

หน้าที่รับผิดชอบ

  • จัดซื้อและจัดเตรียมเอกสาร อุปกรณ์ เพื่อเตรียมใช้ในการจัดอบรม
  • ช่วยเหลือและสนับสนุนเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมของมูลนิธิในการจัดการอบรมต่างๆ
  • งานเอกสารสำนักงานทั่วไป
  • ต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่เข้ามาเยี่ยมมูลนิธิ

 

เงินเดือน/ค่าจ้าง/สวัสดิการ : 

- ประกันสังคม (กองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน)
- ค่าจ้างพิจารณาตามความเหมาะสม เช่น ค่าครองชีพ ความสามารถ ประสบการณ์
- ทำงาน 5 วันต่อสัปดาห์ มีวันหยุดสัปดาห์ละ 2 วัน

 

- สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 093 408 1124 หรือเข้าไปดูกิจกรรมต่างๆ ของมูลนิธิได้ที่ Facebook : Pratthanadee.Foundation 

- สามารถกรอกใบสมัครงานได้ที่ มูลนิธิกลุ่มปรารถนาดี สาขาอุบลราชธานี เลขที่ 350 ถนนพรหมราช ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี หรือ ส่งประวัติการทำงาน มาที่อีเมล์ staff@pratthanadee.org

สนใจสอบถาม หรือ สมัครงานได้ทุกวันทำการ ระหว่างเวลา 10.00 – 16.00 น. ที่มูลนิธิกลุ่มปรารถนาดี สาขาอุบลราชธานี มูลนิธิฯ หยุดทำการในวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

 

Contact :

ผู้ช่วย / Assistant

Comments


Recent Posts

Project Assistant

Project Assistant

18 Jun 2019

Relation Posts

Project Assistant

Project Assistant

18 Jun 2019