Bank Transfer

043-2-47734-4 SCB มูลนิธิกองทุนไทย (Thai Fund Foundation)

ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป ไทยเอ็นจีโอจะปรับค่าบริการประกาศตำแหน่งงานจาก 200 บาท เป็น 300 บาท

From 15 October 2019 onwards, ThaiNGO team will adjust the jobs announcement service fee from 200 baht to 300 baht.

เลขานุการโครงการ

Back

Organization : โครงการปลูกต้นไม้ ปลูกธรรมะ
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 12 Mar 2019
View : 774

Deadline : 11 / April / 2019

               

เกี่ยวกับโครงการปลูกต้นไม้ ปลูกธรรมะ

โครงการก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.๒๕๖o เนื่องในมงคลวาระที่พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล มีอายุครบ ๖o ปี คณะลูกศิษย์จำนวนหนึ่งจึงดำริทำงานบุญเพื่อถวายเป็นอาจาริยบูชา ซึ่งงานที่พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล ทำมาโดยตลอด คือ รักษาป่าและรักษาธรรม

               โครงการปลูกต้นไม้ ปลูกธรรมะ” จึงถือกำเนิดขึ้น เป็นงานบุญที่ทำถวาย เพื่อสืบสานและขยายงานที่ท่านทำมาอย่างยาวนาน 

โดยมีพระอาจารย์ไพศาล วิสาโล เป็นประธานโครงการ และมีพระอาจารย์ชยสาโร ภิกขุ เป็นประธานที่ปรึกษา

หนึ่งในกิจกรรมหลักของโครงการ ฯ  คือการรณรงค์ให้คนทำบุญด้วยการปลูกต้นไม้ในเทศกาลวิสาขบูชา ดังที่ได้จัดงาน “ปลูกต้นไม้ ปลูกธรรมะ” เนื่องในวัน วิสาขบูชา ติดต่อกันมาสองปี คือ ปี ๒๕๖๐ จัดที่สวนโมกข์ กรุงเทพ หรือหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ โดยได้ร่วมกันปลูกต้นสาละอินเดีย เพื่อสร้างเป็นสวนสาลวโนทยาน ที่สวนรถไฟ กรุงเทพฯ และในปี ๒๕๖๑ จัดที่สวนลุมพินี โดยได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ในพุทธประวัติ เพื่อสร้างเป็นสวนสาลวัน

ส่วนในปีนี้ ทางโครงการฯ ได้กำหนดจัดงาน ปลูกต้นไม้ ปลูกธรรมะ วิสาขบูชา ๒๕๖๒ ที่จังหวัดชัยภูมิ อันเป็นจังหวัดที่ตั้งของวัดป่าสุคะโตที่พระอาจารย์ไพศาลพำนักอยู่ โดยมีวัดอื่นๆ และภาคีที่รักการปลูกต้นไม้ ทั้งที่เป็นหน่วยงานและบุคคล ร่วมกันจัดในโอกาสเดียวกันอีกกว่า ๑๐๐ แห่งทั่วประเทศ เพื่อให้เกิดกระแสค่านิยมทำบุญด้วยการปลูกต้นไม้ให้แพร่หลาย และช่วยกันสร้างถิ่นรมณีย์ให้มากขึ้น ทั้งนี้ โดยหวังว่าในอนาคตอันใกล้ ผู้คนจะชวนกันปลูกต้นไม้ในเทศกาลวิสาขบูชา เช่นเดียวกับที่ชวนกันสวดมนต์ข้ามปีในเทศกาลขึ้นปีใหม่

ขณะนี้ ทางโครงการมีภาคีที่ร่วมกันปลูกต้นไม้ ปลูกธรรมะแล้ว ๖ จังหวัด ได้แก่ ชัยภูมิ สกลนคร ยโสธร ฉะเชิงเทรา จันทบุรี และเชียงราย โดยชวนกันปลูกต้นไม้สร้างป่าครอบครัว และสวนวนเกษตร เป็นต้น บางแห่งก็ทำกิจกรรม สวนปันบุญ เพื่อเป็นสะพานเชื่อมระหว่างคนที่ปรารถนาจะแบ่งปันต้นกล้าพันธุ์ไม้ให้แก่ผู้อื่น และคนที่ปรารถนาจะได้ต้นไม้ไปปลูก หรือไปมอบให้กับคนอื่นๆ ปลูกในวาระต่างๆ เช่นวันเกิด วันปีใหม่ วันแต่งงาน เป็นต้น เป็นการแบ่งปันส่งต่อความรักและความสุขให้กัน

               “หากคนไทยนิยมทำบุญด้วยการปลูกต้นไม้ จนกลายเป็นประเพณีทั่วประเทศ เมืองไทยจะเขียวขจีและผู้คนจะมีความสุขมากขึ้น ประเพณีดังกล่าวจะเกิดขึ้นได้ง่าย หากมีค่านิยมอีกประการเกิดขึ้นควบคู่กัน นั่นคือการมอบต้นไม้เป็นของขวัญ เพื่อเป็นเครื่องหมายแห่งน้ำใจและความปรารถนาดี ไม่ว่าในวาระสำคัญของชีวิตหรือของพระศาสนา

นี้คือการทำบุญที่มีอานิสงส์มาก เป็นบุญที่ให้ทั้งประโยชน์ตนและประโยชน์ต่อชนรุ่นหลัง และช่วยสร้างโลกนี้ให้ดีงาม น่าอยู่ จึงเป็นบุญที่เราควรหมั่นทำเป็นนิจ”

พระไพศาล วิสาโล

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

      1.อายุ 22 ปีขึ้นไป

      2.วุฒิการศึกษาระดับปวส.ถึงปริญญาตรี

      3.มีทักษะและใช้งานคอมพิวเตอร์ได้คล่อง WORD, EXCEL, POWER POINT

  1. ติดต่อประสานงานต่างๆ ได้ดี
  2. มนุษยสัมพันธ์ดี มีจิตอาสา

**ติดตามข่าวสารและกิจกรรมโครงการปลูกต้นไม้ ปลูกธรรมะ ที่ www.facebook.com/treefordhamma

 

สถานที่ทำงานตั้งอยู่ที่ถ.อรุณอมรินทร์ 39 (ใกล้รพ.ศิริราช)เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ สนใจติดต่อที่คุณแสง ผู้จัดการโครงการ  โทร.096-949-1118 หรือส่งข้อมูลมาที่ email : treefordhamma@gmail.com

 

 

Contact : treefordhamma@gmail.com

ผู้ช่วย / Assistant

Comments


Recent Posts

DTL Project Officer

DTL Project Officer

19 Aug 2019

ICT Manager

ICT Manager

16 Aug 2019

Relation Posts

DTL Project Officer

DTL Project Officer

19 Aug 2019

PROJECT COORDINATOR

PROJECT COORDINATOR

16 Aug 2019