Bank Transfer

043-2-47734-4 SCB มูลนิธิกองทุนไทย (Thai Fund Foundation)

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีธุรการ (2 ตำแหน่ง) ขยายเวลารับสมัคร!!

Back

Organization : The Education for Development Foundation EDF
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 13 Mar 2019
View : 681

Deadline : 15 / May / 2019

      มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา (EDF) ได้ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2530 โดยเป็นองค์กรสาธารณกุศล จดทะเบียนลำดับที่ 255 ตามประกาศกระทรวงการคลัง ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร กว่า 32 ปี ได้ดำเนินโครงการทุนการศึกษาเพื่อเด็กด้อยโอกาส โดยมุ่งหวังที่จะต่ออายุทางการศึกษา ให้พวกเขาได้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพของตนเอง ไม่ต้องออกจากโรงเรียนกลางคัน เพียงเพราะข้อจำกัดของความยากจน หรือความด้อยโอกาสต่างๆ ส่งผลให้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2531-2561 มูลนิธิ EDF ได้ส่งต่อโอกาสและน้ำใจในรูปแบบของความช่วยเหลือทางการศึกษา จากผู้บริจาค และผู้มีจิตเมตตาจากทั้งในและต่างประเทศ ไปยังเด็กนักเรียนทุนที่ขาดแคลนกว่า 5,500 โรงเรียน จำนวน 373,414 คน ในพื้นที่ 55 จังหวัด ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศไทย เรากำลังมองหาทีมงานที่จะช่วยสานฝันเด็กไทย และความเท่าเทียมทางการศึกษาให้กับเด็กด้อยโอกาสในพื้นที่ชนบทห่างไกล ดังนี้

 

สถานที่ทำงาน : กรุงเทพมหานคร (โซนแยกเกษตร – สภาวิจัยแห่งชาติ –กรมป่าไม้ฯ)

 

รายละเอียดของงาน

 • ทำเอกสารบัญชีและภาษีทุกประเภท
 • คีย์ข้อมูลและรับผิดชอบงานบัญชีทุกประเภท
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • จัดเก็บข้อมูลเอกสารเกี่ยวกับบัญชีให้ระบบ
 • ดูแลการจัดทำภาษี หัก ณ ที่จ่าย และอื่นๆ
 • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ทำงานวันจันทร์ – ศุกร์ (หยุดวันเสาร์-อาทิตย์)

แผนก/ฝ่าย : Administration (ฝ่ายบริหารงานของมูลนิธิ)  

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • เพศหญิง/ชาย อายุไม่เกิน 28 ปี
 • จบการศึกษาระดับชั้น ปวส. – ปริญญาตรี (สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้) *สาขาการบัญชี*
 • สามารถใช้โปรแกรม Ms Office และ โปรแกรมซอฟแวร์ทางบัญชีได้
 • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และมีความละเอียดรอบคอบ มีความอดทนสูง
 • มีความขยัน ซื่อสัตย์ ไม่เกี่ยงงาน ยินดีเรียนรู้งาน และมีความตั้งใจ
 • มีความยืดหยุ่นในการทำงาน กระตือรือร้น สามารถปฏิบัติงานภายใต้แรงกดดัน และงานที่เร่งรีบได้เป็นอย่างดี
 • มีทักษะการติดต่อสื่อสารและอัธยาศัยที่ดี
 • หากมีประสบการณ์ทำงาน 1-3 ปี (พิจารณาเป็นพิเศษ)
 • อัตราเงินเดือน (14,000 – 18,000 บาท) 
                                                                                                                                                                     
  **สนใจสมัคร กรุณาส่งใบสมัคร (Resume + รูปภาพ) พร้อมระบุเงินเดือนที่ต้องการ หมดเขต ส่งใบสมัครภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 นี้เท่านั้น

Contact : admin@edfthai.org

บัญชี / Accountant การเงิน / Financier เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน / Officer

Comments


Recent Posts

Legal Director

Legal Director

21 May 2019

Relation Posts