Bank Transfer

043-2-47734-4 SCB มูลนิธิกองทุนไทย (Thai Fund Foundation)

ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป ไทยเอ็นจีโอจะปรับค่าบริการประกาศตำแหน่งงานจาก 200 บาท เป็น 300 บาท

From 15 October 2019 onwards, ThaiNGO team will adjust the jobs announcement service fee from 200 baht to 300 baht.

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีธุรการ (2 ตำแหน่ง) ขยายเวลารับสมัคร!!

Back

Organization : The Education for Development Foundation EDF
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 13 Mar 2019
View : 815

Deadline : 15 / May / 2019

      มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา (EDF) ได้ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2530 โดยเป็นองค์กรสาธารณกุศล จดทะเบียนลำดับที่ 255 ตามประกาศกระทรวงการคลัง ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร กว่า 32 ปี ได้ดำเนินโครงการทุนการศึกษาเพื่อเด็กด้อยโอกาส โดยมุ่งหวังที่จะต่ออายุทางการศึกษา ให้พวกเขาได้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพของตนเอง ไม่ต้องออกจากโรงเรียนกลางคัน เพียงเพราะข้อจำกัดของความยากจน หรือความด้อยโอกาสต่างๆ ส่งผลให้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2531-2561 มูลนิธิ EDF ได้ส่งต่อโอกาสและน้ำใจในรูปแบบของความช่วยเหลือทางการศึกษา จากผู้บริจาค และผู้มีจิตเมตตาจากทั้งในและต่างประเทศ ไปยังเด็กนักเรียนทุนที่ขาดแคลนกว่า 5,500 โรงเรียน จำนวน 373,414 คน ในพื้นที่ 55 จังหวัด ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศไทย เรากำลังมองหาทีมงานที่จะช่วยสานฝันเด็กไทย และความเท่าเทียมทางการศึกษาให้กับเด็กด้อยโอกาสในพื้นที่ชนบทห่างไกล ดังนี้

 

สถานที่ทำงาน : กรุงเทพมหานคร (โซนแยกเกษตร – สภาวิจัยแห่งชาติ –กรมป่าไม้ฯ)

 

รายละเอียดของงาน

 • ทำเอกสารบัญชีและภาษีทุกประเภท
 • คีย์ข้อมูลและรับผิดชอบงานบัญชีทุกประเภท
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • จัดเก็บข้อมูลเอกสารเกี่ยวกับบัญชีให้ระบบ
 • ดูแลการจัดทำภาษี หัก ณ ที่จ่าย และอื่นๆ
 • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ทำงานวันจันทร์ – ศุกร์ (หยุดวันเสาร์-อาทิตย์)

แผนก/ฝ่าย : Administration (ฝ่ายบริหารงานของมูลนิธิ)  

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • เพศหญิง/ชาย อายุไม่เกิน 28 ปี
 • จบการศึกษาระดับชั้น ปวส. – ปริญญาตรี (สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้) *สาขาการบัญชี*
 • สามารถใช้โปรแกรม Ms Office และ โปรแกรมซอฟแวร์ทางบัญชีได้
 • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และมีความละเอียดรอบคอบ มีความอดทนสูง
 • มีความขยัน ซื่อสัตย์ ไม่เกี่ยงงาน ยินดีเรียนรู้งาน และมีความตั้งใจ
 • มีความยืดหยุ่นในการทำงาน กระตือรือร้น สามารถปฏิบัติงานภายใต้แรงกดดัน และงานที่เร่งรีบได้เป็นอย่างดี
 • มีทักษะการติดต่อสื่อสารและอัธยาศัยที่ดี
 • หากมีประสบการณ์ทำงาน 1-3 ปี (พิจารณาเป็นพิเศษ)
 • อัตราเงินเดือน (14,000 – 18,000 บาท) 
                                                                                                                                                                     
  **สนใจสมัคร กรุณาส่งใบสมัคร (Resume + รูปภาพ) พร้อมระบุเงินเดือนที่ต้องการ หมดเขต ส่งใบสมัครภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 นี้เท่านั้น

Contact : admin@edfthai.org

บัญชี / Accountant การเงิน / Financier เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน / Officer

Comments


Recent Posts

Relation Posts

Project Assistant

Project Assistant

17 Jul 2019