Bank Transfer

043-2-47734-4 SCB มูลนิธิกองทุนไทย (Thai Fund Foundation)

เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย

Back

Organization : ADRA Thailand
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 14 Mar 2019
View : 489

Deadline : 25 / March / 2019

มูลนิธิแอ๊ดเวนตีสเพื่อการพัฒนาและบรรเทาทุกข์ (ADRA Thailand)

 

เปิดรับสมัครตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย จำนวน 1 อัตรา

 

รายละเอียดหน้าที่ที่รับผิดชอบ

-ให้คำปรึกษาแก่บุคคลไร้สัญชาติได้

-สัมภาษณ์  เก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลบุคคลไร้สัญชาติ เพื่อยื่นขอสัญชาติ ในพื้นที่โครงการฯ

-บริหารจัดการเจ้าหน้าที่ประสานงานชุมชนจำนวน 6 คน

- ติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อดำเนินการยื่นขอสัญชาติและสถานะบุคคล

-วิทยากรฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องสัญชาติและสถานะบุคคล

-เยี่ยมเยือนและติดตามบุคคลไรัสัญชาติเพื่อให้ได้เอกสารและข้อมูลที่จำเป็น

-จดบันทึกและเก็บข้อมูลของบุคคลไร้สัญชาติทั้งในรูปแบบเอกสารและสำเนาอิเล็กทรอนิกส์

-มีความเชี่ยวชาญด้านโปรแกรม Sale Forceและสามารถจัดทำรายงานทางสถิติเพื่อเสนอต่อผู้จัดการโครงการ

-รับผิดชอบงานต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการโครงการ

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

 

-มีประสบการณ์ทำงานด้านสัญชาติ อย่างน้อย 3 ปี

-มีประสบการณ์ในการเป็นบริหารจัดการทีมที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์สูง

-มีความเชี่ยวชาญด้านโปรแกรม Sale Force

-มีทักษะการวิเคราะห์และเข้ากับคนได้เป็นอย่างดี

-สามารถจัดประชุม  เป็นวิทยากรและให้คำปรึกษากับบุคคลไร้สัญชาติได้

-สามารถให้คำปรึกษาเรื่องการยื่นขอสัญชาติให้กับบุคคลไร้สัญชาติได้

-มีภาวะความเป็นผู้นำและสามารถทำงานเป็นทีมได้

-มีความคุ้นเคยกับวัฒนธรรมท้องถิ่นและสามารถทำงานในพื้นที่โครงการ

-จำเป็นต้องมีใบขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์

-มีทักษะในการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน เช่น WORD,EXCEL,POWERPOINT, SALE FORCE ได้เป็นอย่างดี

 

ผู้สนใจกรุณาส่งจดหมายสมัครงาน ประวัติย่อและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่างๆ มาที่

สำนักงานแอ๊ดดร้าประเทศไทย

ตู้ .. 30 แม่เหียะ(เชียงใหม่ 2) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100

หรือ hr@adrathailand.org

ภายในวันที่ 25  มีนาคม  2562 นี้

 

 

Contact : hr@adrathailand.org

ที่ปรึกษา / Consultant

Comments


Recent Posts

Project Coordinator

Project Coordinator

18 May 2019

Relation Posts

Project Coordinator

Project Coordinator

18 May 2019

Project Coordinator

Project Coordinator

18 May 2019