Bank Transfer

043-2-47734-4 SCB มูลนิธิกองทุนไทย (Thai Fund Foundation)

ผู้ช่วยวิจัย

Back

Organization : ศูนย์ศึกษามหานครและเมือง
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 18 Mar 2019
View : 1120

Deadline : 30 / April / 2019

โอกาสสำหรับนักเขียนวิชาการมือใหม่มาแล้วววว เหมาะสำหรับคนอยากเรียนต่อ และทำงานทางวิชาการ

ทางศูนย์ของเรา สนใจรับสมัครตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิจัย จำนวน 1-2 ตำแหน่ง เพื่อพัฒนาคนก้าวเข้าสู่นักวิจัย นักวิชาการระดับสูงได้

คุณสมบัติ (เพิ่มเติม)

1. จบการศึกษาปริญญาตรี/โท สาขารัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สังคมวิทยา สิ่งแวดล้อม หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

2.เป็นผู้ที่สนใจการคิดและเขียนทางวิชาการ ชอบถกเถียงและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการได้ เพื่อต่อยอดและพัฒนางาน (จะพิจารณาเป็นพิเศษหากสนใจเรื่องท้องถิ่นไทย การพัฒนาชุมชนและเมืองของไทย)

3.. เป็นผู้สนใจซักถาม เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ 

4. สามารถปรับตัว ทำงานที่หลากหลายได้ ทั้งงานวิชาการ งานบริหารจัดการ และงานสื่อประชาสัมพันธ์ (ทางเราสอนงานทุกด้าน)

5. หากเป็นนักศึกษาจบใหม่ หรือมีประสบการณ์ไม่เกิน 2-3 ปีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ค่าตอบแทน

เริ่มต้นที่ 15,000 บาท (มากกว่านั้นพิจารณาตามคุณสมบัติ ประสบการณ์และความเหมาะสมต่อไป) 

มาสนใจเรียนรู้เรื่องใหม่ๆ ด้วยกันนะ 

ลองส่งประวัติกันมานะ ที่ อีเมล์ furd2014@gmail.com

หากสนใจทางเราจะเรียกสัมภาษณ์ในลำดับต่อไปค่ะ

Contact : furd2014@gmail.com

ผู้ประสานงาน / Coordinator นักพัฒนาโครงการ / Creative content developer ผู้ช่วย / Assistant เจ้าหน้าที่ภาคสนาม / Field officer นักกิจกรรม / Activist

Comments