Bank Transfer

043-2-47734-4 SCB มูลนิธิกองทุนไทย (Thai Fund Foundation)

เจ้าหน้าที่ระดมทุน / หัวหน้าทีมระดมทุน (Fundraiser / Team Leader)

Back

Organization : United Nations Children’s Fund (UNICEF) / องค์การกองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 20 Mar 2019
View : 996

Deadline : 30 / April / 2019

 

ยูนิเซฟ (UNICEF) องค์การกองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (United Nations Children’s Fund) เป็นองค์กรระดับสากลมีอายุยืนนานกว่า 70 ปี มีเครือข่ายสำนักงานกว่า 190 ประเทศทั่วโลก และได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพจากการทำงานเพื่อพิทักษ์สิทธิเด็กทุกคน โดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติ ศาสนา และสถานะ เรามุ่งหวังให้เด็กๆทุกคนบนโลกนี้มีโอกาสเท่าเทียมกันและมีจุดเริ่มต้นที่ดีที่สุดของชีวิตเท่าที่จะเป็นไปได้ 

 

ขณะนี้ องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย ได้ก่อตั้งทีมเจ้าหน้าที่ระดมทุนขึ้น เพื่อทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์โครงการของยูนิเซฟกับประชาชนทั่วไปในพื้นที่สาธารณะ ทั้งนี้เพื่อหาสมาชิกผู้สนับสนุนโครงการด้านการปกป้อง คุ้มครอง และพัฒนาเด็กที่ด้อยโอกาสในประเทศไทย และบางส่วนของพื้นที่วิกฤติในต่างประเทศทั่วโลก

 

เรากำลังมองหาคนรุ่นใหม่และผู้ที่มีใจรักในงานด้านการพัฒนาสังคม และพร้อมที่จะท้าทายและเติบโตไปด้วยกันกับเรา หากท่านมีทักษะการพูดนำเสนอ กล้าแสดงออก มีความอดทน มุ่งมั่น เห็นคุณค่าของการระดมทุน และพร้อมที่จะร่วมพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาชน เราขอเรียนเชิญท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในทีมระดมทุนขององค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย

 

ลักษณะการปฏิบัติงาน

 • ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์โครงการขององค์การยูนิเซฟ เพื่อหาผู้สนับสนุนเงินทุน ตามเป้าที่ได้รับมอบหมาย
 • ทำงานในสถานที่ต่างๆในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล พร้อมลงพื้นที่ต่างจังหวัดในบางโอกาส
 • มนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะการสื่อสาร กล้าแสดงออก และชอบพูดคุยกับคนทั่วไป
 • มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน แน่วแน่และมุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมาย
 • มีความกระตือรือร้น และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
 • ทำงานเป็นทีม 5 วัน ต่อสัปดาห์

 

ชมตัวอย่างเจ้าหน้าที่ระดมทุนยูนิเซฟ

 

คุณสมบัติ

 • อายุไม่เกิน 35 ปี ไม่จำกัดเพศ
 • วุฒิปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา (วุฒิ ปวส. พิจารณาจากประสบการณ์ )
 • สนใจเรื่องสิทธิเด็กและมีความมุ่งมั่นที่จะร่วมงานกับองค์กรที่มีชื่อเสียงในระดับสากล
 • มีทักษะการพูดสื่อสาร การโน้มน้าว และมนุษยสัมพันธ์ดี
 • เข้ากับคนง่าย ชอบพบปะผู้คน มีปฏิภาณไหวพริบดี และมีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่
 • หากมีประสบการณ์ด้านงานขายจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
 • มีทัศนคติเชิงบวกและมีจิตอาสา

 

ค่าตอบแทนและสวัสดิการ

 • ค่าจ้างรายเดือนรวมค่าตอบแทนพิเศษ 20,000 - 35,000 บาทขึ้นไป ตามความสามารถในการทำผลงาน
 • ได้รับการฝึกอบรมพัฒนาความรู้และทักษะการระดมทุนอย่างเต็มรูปแบบ
 • ค่าเดินทางไกล ค่ารถรับส่งและที่พักหากลงพื้นที่ต่างจังหวัด
 • ประกันสุขภาพกลุ่มเมืองไทยประกันชีวิต
 • ประกันอุบัติเหตุการเดินทาง
 • ประกันสังคม
 • ยูนิฟอร์มและอุปกรณ์
 • กิจกรรมสานสัมพันธ์ประจำปี
 • โอกาสร่วมกิจกรรมในพื้นที่โครงการ
 • มีโอกาสเดินทางไปทัศนศึกษาต่างประเทศ
 • โอกาสเติบโตในสายงานกับ องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย

 

ช่วงทดลองงาน

 • ระยะเวลา 1 เดือน

 

 

การอบรมและการสนับสนุน

โปรแกรมฝึกอบรมก่อนปฏิบัติงานเพื่อเรียนรู้โครงการรณรงค์ของยูนิเซฟ ตลอดจนเสริมทักษะในการทำงานภาคสนามเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นมืออาชีพ จากทีมสนับสนุนที่เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์

วันนี้ โอกาสในการนำความก้าวหน้ามาสู่ตนเองในอนาคตกำลังรอทุกท่านอยู่ หากสนใจ กรุณาส่งประวัติการทำงานของท่านมาที่ คุณธนณัฏฐ์ เอกสินเจริญ ผู้ประสานงานบุคคล เจ้าหน้าที่ระดมทุน E-mail:

f2fthailand@unicef.org

 

หมายเหตุ

หากผ่านการคัดเลือกให้เข้าทำงาน ท่านจะได้รับการจ้างงานผ่าน บริษัท พี.อาร์. แอนด์ บิสซิเนส แมเนจเม้นท์ จำกัด ซึ่งทำหน้าที่บริหารทรัพยากรบุคคลให้กับองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย โดยตรงในตำแหน่งงานนี้

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

แผนกบุคคล องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย โทร : 02-356-9288

 

สำนักงานยูนิเซฟ ประเทศไทย

19 ถนน พระอาทิตย์ แขวง ชนะสงคราม เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

 

สำนักงานปฏิบัติการ

38 อาคารคิวเฮ้าส์ซอยคอนแวนต์ ถนน คอนแวนต์ แขวง สีลม เขต บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

Contact : teaksincharoen@unicef.org / mkrajangsree@unicef.org

ระดมทุน / Fundraising เจ้าหน้าที่ภาคสนาม / Field officer นักกิจกรรม / Activist

Comments


Recent Posts

Legal Director

Legal Director

21 May 2019

Relation Posts