Bank Transfer

043-2-47734-4 SCB มูลนิธิกองทุนไทย (Thai Fund Foundation)

ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป ไทยเอ็นจีโอจะปรับค่าบริการประกาศตำแหน่งงานจาก 200 บาท เป็น 300 บาท

From 15 October 2019 onwards, ThaiNGO team will adjust the jobs announcement service fee from 200 baht to 300 baht.

เจ้าหน้าที่ระดมทุน / หัวหน้าทีมระดมทุน (Fundraiser / Team Leader)

Back

Organization : United Nations Children’s Fund (UNICEF) / องค์การกองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 20 Mar 2019
View : 1263

Deadline : 30 / April / 2019

 

ยูนิเซฟ (UNICEF) องค์การกองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (United Nations Children’s Fund) เป็นองค์กรระดับสากลมีอายุยืนนานกว่า 70 ปี มีเครือข่ายสำนักงานกว่า 190 ประเทศทั่วโลก และได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพจากการทำงานเพื่อพิทักษ์สิทธิเด็กทุกคน โดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติ ศาสนา และสถานะ เรามุ่งหวังให้เด็กๆทุกคนบนโลกนี้มีโอกาสเท่าเทียมกันและมีจุดเริ่มต้นที่ดีที่สุดของชีวิตเท่าที่จะเป็นไปได้ 

 

ขณะนี้ องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย ได้ก่อตั้งทีมเจ้าหน้าที่ระดมทุนขึ้น เพื่อทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์โครงการของยูนิเซฟกับประชาชนทั่วไปในพื้นที่สาธารณะ ทั้งนี้เพื่อหาสมาชิกผู้สนับสนุนโครงการด้านการปกป้อง คุ้มครอง และพัฒนาเด็กที่ด้อยโอกาสในประเทศไทย และบางส่วนของพื้นที่วิกฤติในต่างประเทศทั่วโลก

 

เรากำลังมองหาคนรุ่นใหม่และผู้ที่มีใจรักในงานด้านการพัฒนาสังคม และพร้อมที่จะท้าทายและเติบโตไปด้วยกันกับเรา หากท่านมีทักษะการพูดนำเสนอ กล้าแสดงออก มีความอดทน มุ่งมั่น เห็นคุณค่าของการระดมทุน และพร้อมที่จะร่วมพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาชน เราขอเรียนเชิญท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในทีมระดมทุนขององค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย

 

ลักษณะการปฏิบัติงาน

 • ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์โครงการขององค์การยูนิเซฟ เพื่อหาผู้สนับสนุนเงินทุน ตามเป้าที่ได้รับมอบหมาย
 • ทำงานในสถานที่ต่างๆในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล พร้อมลงพื้นที่ต่างจังหวัดในบางโอกาส
 • มนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะการสื่อสาร กล้าแสดงออก และชอบพูดคุยกับคนทั่วไป
 • มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน แน่วแน่และมุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมาย
 • มีความกระตือรือร้น และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
 • ทำงานเป็นทีม 5 วัน ต่อสัปดาห์

 

ชมตัวอย่างเจ้าหน้าที่ระดมทุนยูนิเซฟ

 

คุณสมบัติ

 • อายุไม่เกิน 35 ปี ไม่จำกัดเพศ
 • วุฒิปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา (วุฒิ ปวส. พิจารณาจากประสบการณ์ )
 • สนใจเรื่องสิทธิเด็กและมีความมุ่งมั่นที่จะร่วมงานกับองค์กรที่มีชื่อเสียงในระดับสากล
 • มีทักษะการพูดสื่อสาร การโน้มน้าว และมนุษยสัมพันธ์ดี
 • เข้ากับคนง่าย ชอบพบปะผู้คน มีปฏิภาณไหวพริบดี และมีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่
 • หากมีประสบการณ์ด้านงานขายจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
 • มีทัศนคติเชิงบวกและมีจิตอาสา

 

ค่าตอบแทนและสวัสดิการ

 • ค่าจ้างรายเดือนรวมค่าตอบแทนพิเศษ 20,000 - 35,000 บาทขึ้นไป ตามความสามารถในการทำผลงาน
 • ได้รับการฝึกอบรมพัฒนาความรู้และทักษะการระดมทุนอย่างเต็มรูปแบบ
 • ค่าเดินทางไกล ค่ารถรับส่งและที่พักหากลงพื้นที่ต่างจังหวัด
 • ประกันสุขภาพกลุ่มเมืองไทยประกันชีวิต
 • ประกันอุบัติเหตุการเดินทาง
 • ประกันสังคม
 • ยูนิฟอร์มและอุปกรณ์
 • กิจกรรมสานสัมพันธ์ประจำปี
 • โอกาสร่วมกิจกรรมในพื้นที่โครงการ
 • มีโอกาสเดินทางไปทัศนศึกษาต่างประเทศ
 • โอกาสเติบโตในสายงานกับ องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย

 

ช่วงทดลองงาน

 • ระยะเวลา 1 เดือน

 

 

การอบรมและการสนับสนุน

โปรแกรมฝึกอบรมก่อนปฏิบัติงานเพื่อเรียนรู้โครงการรณรงค์ของยูนิเซฟ ตลอดจนเสริมทักษะในการทำงานภาคสนามเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นมืออาชีพ จากทีมสนับสนุนที่เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์

วันนี้ โอกาสในการนำความก้าวหน้ามาสู่ตนเองในอนาคตกำลังรอทุกท่านอยู่ หากสนใจ กรุณาส่งประวัติการทำงานของท่านมาที่ คุณธนณัฏฐ์ เอกสินเจริญ ผู้ประสานงานบุคคล เจ้าหน้าที่ระดมทุน E-mail:

f2fthailand@unicef.org

 

หมายเหตุ

หากผ่านการคัดเลือกให้เข้าทำงาน ท่านจะได้รับการจ้างงานผ่าน บริษัท พี.อาร์. แอนด์ บิสซิเนส แมเนจเม้นท์ จำกัด ซึ่งทำหน้าที่บริหารทรัพยากรบุคคลให้กับองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย โดยตรงในตำแหน่งงานนี้

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

แผนกบุคคล องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย โทร : 02-356-9288

 

สำนักงานยูนิเซฟ ประเทศไทย

19 ถนน พระอาทิตย์ แขวง ชนะสงคราม เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

 

สำนักงานปฏิบัติการ

38 อาคารคิวเฮ้าส์ซอยคอนแวนต์ ถนน คอนแวนต์ แขวง สีลม เขต บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

Contact : teaksincharoen@unicef.org / mkrajangsree@unicef.org

ระดมทุน / Fundraising เจ้าหน้าที่ภาคสนาม / Field officer นักกิจกรรม / Activist

Comments


Recent Posts

Relation Posts

Project Assistant

Project Assistant

17 Jul 2019