Bank Transfer

043-2-47734-4 SCB มูลนิธิกองทุนไทย (Thai Fund Foundation)

ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป ไทยเอ็นจีโอจะปรับค่าบริการประกาศตำแหน่งงานจาก 200 บาท เป็น 300 บาท

From 15 October 2019 onwards, ThaiNGO team will adjust the jobs announcement service fee from 200 baht to 300 baht.

Senior Executive Secretary

Back

Organization : มูลนิธิพระพุทธสันติธรรม
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 5 Apr 2019
View : 636

Deadline : 30 / April / 2019

พันธกิจ   สร้างธรรมสถาน  เผยแผ่พระธรรม  อุปถัมภ์พระสงฆ์  สงเคราะห์ผู้ยากไร้  ให้ปัญญาแก่ประชาชน

รับสมัครด่วน

       มูลนิธิพระพุทธสันติธรรม เป็นองค์กรการกุศลที่ไม่แสวงหากำไร มุ่งส่งเสริมพระพุทธศาสนา ขณะนี้ อยู่ในระหว่างการก่อสร้างธรรมสถาน และปลูกสวนป่าขนาดใหญ่ที่มีความสงบร่มเย็นทางภาคเหนือ มีความประสงค์ที่จะรับสมัครผู้ร่วมงาน “คนรุ่นใหม่ ไฟแรง ใฝ่ธรรม” ในตำแหน่ง

 

Senior Executive Secretary

หน้าที่หลัก

1. Organize:  งานบริหารการประชุมของผู้บริหาร และ คณะกรรมการก่อสร้าง

2. Manage: งานพิมพ์ งานถอดเทป และ ระบบ Filing รวมถึง รับ Dictate จากผู้บริหาร

3. Support: อำนวยความสะดวกแก่ผู้บริหาร ในการเดินทางระหว่าง สำนักงาน และ ไซต์งาน

4. Administrate: งานเอกสาร และ รูปภาพ โดยใช้ IT เพื่อจัดระบบงานแบบสมัยใหม่

5. Coordinate: ติดต่อประสานงานกับบุคคล สถาบันต่างๆ ทั้งภายนอกและภายในองค์กร

 

คุณสมบัติ

1. เพศชาย / หญิง อายุ 30 - 39 ปี นับถือศาสนาพุทธ 

2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้อง

3. มีประสบการณ์งานธุรการ และเป็นเลขาผู้บริหาร ไม่น้อยกว่า 3 ปี

4. มีความคล่องตัวในการทำงาน สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้ 

5. พิมพ์สัมผัสเร็ว และ ถูกต้อง ไทย 50 คำ/นาที และ อังกฤษ 40 คำ/นาที

6. มีความรู้ด้าน IT ดีมาก สามารถใช้ iPhone, iPad และ Application ต่างๆ ได้คล่อง

7. มีความสามารถบริหารการประชุมแบบ Realtime / ทาง Skype ได้  

8. มีประสบการณ์เป็นเลขานุการงานด้านก่อสร้าง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

เงินเดือน 38,000 - 50,000

  

สถานที่ปฏิบัติงาน

กลุ่มมูลนิธิพระพุทธสันติธรรม

139 อาคารดิโอภัส ทองหล่อ 10 ถ. สุขุมวิท คลองตันเหนือ วัฒนา กทม. 10110 โทร. 02 714 9773 และ 02 714 9622

 

หากท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนและมีอุดมการณ์เพื่อพระพุทธศาสนา กรุณาส่งประวัติ จดหมายแนะนำตัวพร้อมรูปถ่ายปัจจุบัน มาที่

อีเมล์ : pradujbun@santi-dharma.com ติดต่อ คุณบอล โทร. 081 563 3483

 

ภายใน วันที่ 30 เมษายน 2562

 “หากสื่อประชาสัมพันธ์นี้เป็นประโยชน์ โปรดส่งต่อเพื่อบอกบุญจักขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

มูลนิธิฯ มอบความมั่นคงและผลตอบแทนที่เป็นธรรม แด่ผู้ที่มีความเหมาะสม เพื่อร่วมกันจรรโลงพระพุทธศาสนา ให้ยั่งยืน สืบไป”

 


­­

Contact : pradujbun@santi-dharma.com

ที่ปรึกษา / Consultant

Comments


Recent Posts

Relation Posts

Programme Assistant

Programme Assistant

14 Jun 2019