Bank Transfer

043-2-47734-4 SCB มูลนิธิกองทุนไทย (Thai Fund Foundation)

Senior Executive Secretary

Back

Organization : มูลนิธิพระพุทธสันติธรรม
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 5 Apr 2019
View : 358

Deadline : 30 / April / 2019

พันธกิจ   สร้างธรรมสถาน  เผยแผ่พระธรรม  อุปถัมภ์พระสงฆ์  สงเคราะห์ผู้ยากไร้  ให้ปัญญาแก่ประชาชน

รับสมัครด่วน

       มูลนิธิพระพุทธสันติธรรม เป็นองค์กรการกุศลที่ไม่แสวงหากำไร มุ่งส่งเสริมพระพุทธศาสนา ขณะนี้ อยู่ในระหว่างการก่อสร้างธรรมสถาน และปลูกสวนป่าขนาดใหญ่ที่มีความสงบร่มเย็นทางภาคเหนือ มีความประสงค์ที่จะรับสมัครผู้ร่วมงาน “คนรุ่นใหม่ ไฟแรง ใฝ่ธรรม” ในตำแหน่ง

 

Senior Executive Secretary

หน้าที่หลัก

1. Organize:  งานบริหารการประชุมของผู้บริหาร และ คณะกรรมการก่อสร้าง

2. Manage: งานพิมพ์ งานถอดเทป และ ระบบ Filing รวมถึง รับ Dictate จากผู้บริหาร

3. Support: อำนวยความสะดวกแก่ผู้บริหาร ในการเดินทางระหว่าง สำนักงาน และ ไซต์งาน

4. Administrate: งานเอกสาร และ รูปภาพ โดยใช้ IT เพื่อจัดระบบงานแบบสมัยใหม่

5. Coordinate: ติดต่อประสานงานกับบุคคล สถาบันต่างๆ ทั้งภายนอกและภายในองค์กร

 

คุณสมบัติ

1. เพศชาย / หญิง อายุ 30 - 39 ปี นับถือศาสนาพุทธ 

2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้อง

3. มีประสบการณ์งานธุรการ และเป็นเลขาผู้บริหาร ไม่น้อยกว่า 3 ปี

4. มีความคล่องตัวในการทำงาน สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้ 

5. พิมพ์สัมผัสเร็ว และ ถูกต้อง ไทย 50 คำ/นาที และ อังกฤษ 40 คำ/นาที

6. มีความรู้ด้าน IT ดีมาก สามารถใช้ iPhone, iPad และ Application ต่างๆ ได้คล่อง

7. มีความสามารถบริหารการประชุมแบบ Realtime / ทาง Skype ได้  

8. มีประสบการณ์เป็นเลขานุการงานด้านก่อสร้าง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

เงินเดือน 38,000 - 50,000

  

สถานที่ปฏิบัติงาน

กลุ่มมูลนิธิพระพุทธสันติธรรม

139 อาคารดิโอภัส ทองหล่อ 10 ถ. สุขุมวิท คลองตันเหนือ วัฒนา กทม. 10110 โทร. 02 714 9773 และ 02 714 9622

 

หากท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนและมีอุดมการณ์เพื่อพระพุทธศาสนา กรุณาส่งประวัติ จดหมายแนะนำตัวพร้อมรูปถ่ายปัจจุบัน มาที่

อีเมล์ : pradujbun@santi-dharma.com ติดต่อ คุณบอล โทร. 081 563 3483

 

ภายใน วันที่ 30 เมษายน 2562

 “หากสื่อประชาสัมพันธ์นี้เป็นประโยชน์ โปรดส่งต่อเพื่อบอกบุญจักขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

มูลนิธิฯ มอบความมั่นคงและผลตอบแทนที่เป็นธรรม แด่ผู้ที่มีความเหมาะสม เพื่อร่วมกันจรรโลงพระพุทธศาสนา ให้ยั่งยืน สืบไป”

 


­­

Contact : pradujbun@santi-dharma.com

ที่ปรึกษา / Consultant

Comments