Bank Transfer

043-2-47734-4 SCB มูลนิธิกองทุนไทย (Thai Fund Foundation)

ด่วน รับสมัคร เจ้าหน้าที่เก็บข้อมูลภาคสนามและถอดเทป งานชั่วคราว เวลา 2 เดือน จำนวน 5 ตำแหน่ง

Back

Organization : SUPA71 Co., Ltd
Type : Business / องค์กรภาคธุรกิจ
Date : 5 Apr 2019
View : 715

Deadline : 30 / April / 2019

บริษัท สุภา เซเว่นตี้วัน จำกัด (SUPA71 Co., Ltd)

www.supa71.com

รับสมัคร เจ้าหน้าที่เก็บข้อมูลภาคสนามและถอดเทป งานชั่วคราว เวลา 2 เดือน จำนวน 5 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

  • เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขี้นไป
  • การศึกษา ปริญญาตรี ทุกสาขา
  • มีประสบการณ์ในการดำเนินการวิจัยเชิงปริมาณ วิจัยคุณภาพ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สามารถถอดเทปได้
  • มีภาวะผู้นำ มนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี
  • สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดระยะเวลานานได้
  • สามารถ สื่อสารภาษาเขมร กระเหรี่ยง ยาวี ไทยใหญ่ พม่า อังกฤษ ได้เป็นอย่างดี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ผู้ที่สนใจ สามารถส่งประวัติการศึกษา รายละเอียดประสบการณ์การทำงาน และเอกสารทางการศึกษาและเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง มาที่ info@supa71.com

Contact : info@supa71.com

เจ้าหน้าที่ภาคสนาม / Field officer

Comments