Bank Transfer

043-2-47734-4 SCB มูลนิธิกองทุนไทย (Thai Fund Foundation)

ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป ไทยเอ็นจีโอจะปรับค่าบริการประกาศตำแหน่งงานจาก 200 บาท เป็น 300 บาท

From 15 October 2019 onwards, ThaiNGO team will adjust the jobs announcement service fee from 200 baht to 300 baht.

EnLAW รับสมัครเจ้าหน้าที่การเงิน

Back

Organization : มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม (EnLAW)
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 23 Apr 2019
View : 697

Deadline : 20 / May / 2019

มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม (EnLAW)  เป็นองค์กรพัฒนาเอกชน (NGO) ทำงานให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและมลพิษจากโครงการพัฒนาและอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล้อม เสริมสร้างศักยภาพของประชาชนและชุมชนในการใช้สิทธิเสรีภาพด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อการปกป้องคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ รวมทั้งตรวจสอบการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่เป็นธรรม และผลักดันให้เกิดการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายหรือนโยบายเพื่อปกป้องสิทธิด้านสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย

 

เรากำลังเปิดรับสมัครเพื่อนร่วมงานใหม่ 1 ตำแหน่ง:

เจ้าหน้าที่การเงิน (เต็มเวลา)      1 อัตรา

ภารกิจ:

  • รับผิดชอบจัดการเอกสารการเงินและทำบัญชีค่าใช้จ่าย
  • รับผิดชอบการเบิกจ่ายเงิน และการชำระค่าใช้จ่ายต่างๆ ขององค์กร
  • ช่วยเหลืองานบริหารจัดการทั่วไปภายในองค์กร

คุณสมบัติ

  • สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. – ปริญญาตรี
  • มีความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
  • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้
  • สามารถลงพื้นที่ทำงานต่างจังหวัดและสามารถทำงานในวันหยุดราชการได้ในกรณีจำเป็น
  • รักสิ่งแวดล้อมและความเป็นธรรมในสังคม ยึดมั่นในหลักสิทธิมนุษยชน ประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วมของประชาชน
  • **หากมีพื้นฐานและประสบการณ์ทำงานด้านการเงินการบัญชีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ**

 

สมัครเลย อย่ารอช้า

หากคุณมีความเชื่อมั่นและอยากมีส่วนร่วมในภารกิจสร้างความยุติธรรมทางสิ่งแวดล้อมในสังคม ส่งใบสมัครเข้ามาแล้วเราอาจจะได้ร่วมงานกัน ผู้สนใจส่งข้อมูลส่วนตัวพร้อมรูปภาพ ประวัติการศึกษาและการทำงาน รวมถึงตัวอย่างผลงาน (หากมี) และเขียนแนะนำตัวเอง มาที่ enlawthai@gmail.com (หัวเรื่อง: สมัครงานเจ้าหน้าที่การเงิน) ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 20 พฤษภาคม 2562

(ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการติดต่อนัดสัมภาษณ์ในช่วงปลายเดือนพฤษภาคม 2562)

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-5393534 หรือทางอีเมล enlawthai@gmail.com และ Facebook: มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม – EnLAW

 

Contact : enlawthai@gmail.com / 02-5393534

การเงิน / Financier

Comments


Recent Posts

Relation Posts