Bank Transfer

043-2-47734-4 SCB มูลนิธิกองทุนไทย (Thai Fund Foundation)

ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป ไทยเอ็นจีโอจะปรับค่าบริการประกาศตำแหน่งงานจาก 200 บาท เป็น 300 บาท

From 15 October 2019 onwards, ThaiNGO team will adjust the jobs announcement service fee from 200 baht to 300 baht.

SOCIAL WORKER , เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส

Back

Organization : COERR FOUNDATION
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 30 Apr 2019
View : 621

Deadline : 15 / May / 2019

COERR FOUNDATION

URGENTLY REQUIRED

SOCIAL WORKER

 

COERR FOUNDATION is a Thai NGO established for the purpose of bringing aid to displaced persons in Thailand and those affected by natural disasters.

COERR is looking for an experienced personnel to fill the post of Social Worker for Bangkok field office.

 

TERMS OF REFERENCE

 1. Assist the Social Services Supervisor in the implementation of the multi-purpose cash assistance to vulnerable urban refugees in Thailand.
 2. 2. Identify vulnerable cases through conducting interviews, home visits/assessments and information gathering.
 3. Prepare the Case Vulnerability Assessment Forms and submit to the Social Services Supervisor for review and comments.
 4. Present cases to the Panel as required and keep and maintain case records and files with confidentiality at all times.
 5. Conduct social counseling and social support to emergency and/or challenging cases.
 6. Collaborate and coordinate with other units in understanding the dynamics of cases handled, their needs and problems, and implementing interventions or making referrals to the units concerned and to external agencies as required.
 7. Perform other duties as assigned.

 

QUALIFICATIONS

 1. Thai nationality.
 2. Bachelor degree in social work, arts or other related fields. Good English language skill is a must.
 3. At least 1 year work experience. Good networking skill is preferred.
 4. Open-mindedness, flexible and has the ability to cope with stressful situations and clients.
 5. Ability to work under pressure and strong teamwork.
 6. Good writing skill with experience in a multi-cultural environment is preferred.
 7. Good computer skills (Word, Excel, MS office family and internet).

 

VACANCIES CONTACT

Please send your application letter and CV in English as well as two References to

Khun Angkana Kaewkuekoonkit at e-mail: angkana@brcthai.org by 19 May 2019.

Only shortlisted candidates will be contacted.

 

                                                                    

มูลนิธิโคเออร์

 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส

คุณสมบัติ:

 • มีสัญชาติไทย อายุ 28 ปี ขึ้นไป
 • จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ด้านบัญชี
 • มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ และ โปรแกรม MS Office
 • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 5 ปี อยากเรียนรู้ สื่อสารภาษาอังกฤษได้บ้าง ทำงานเป็นทีม และมีศักยภาพที่จะเติบโตเป็นผู้บังคับบัญชาในอนาคต
 • หน้าที่และความรับผิดชอบ:
 1. ดูแลบัญชีและทำรายงานการเงินของโครงการที่ได้รับเงินสนับสนุนจากแหล่งทุนต่างประเทศ
 2. จัดเตรียมและตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารเพื่อทำจ่าย และให้ผู้มีอำนาจอนุมัติ
 3. ติดตามสถานะการเงินของโครงการ ขอเบิกเงินจากแหล่งทุน และให้ข้อมูลทางการเงินกับฝ่ายโครงการ
 4. จัดเก็บเอกสารบัญชีแยกตามแหล่งทุน ตอบคำถามแหล่งทุนและผู้สอบบัญชีเมื่อมีการตรวจสอบ
 5. ทำงบประมาณโครงการเสนอแหล่งทุน ป้อนข้อมูลงบประมาณในระบบ และวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายเทียบกับงบประมาณ
 6. ดูแลทะเบียนทรัพย์สิน คิดค่าเสื่อมราคา และ ตรวจนับอย่างสม่ำเสมอ
 7. กระทบยอดบัญชีพักต่างๆ ทำรายการปรับปรุง ปิดบัญชี และ อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 

 

พื้นที่ปฏิบัติงาน: สำนักงานมูลนิธิโคเออร์ กรุงเทพฯ

 

วันที่รับสมัคร:

 • ตั้งแต่วันที่ 1-15 พฤษภาคม 2562

ผู้สนใจให้ส่งประวัติส่วนตัว ประวัติการทำงาน ได้ที่:

คุณ นงเยาว์ ปองจำเริญ

ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและธุรการมูลนิธิโคเออร์

122/11 สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย ชั้น 6 ซอยนาคสุวรรณ ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร

       โทร. 081-801-3018   

Email address: nongyao@coerr.org

 

Contact : angkana@brcthai.org,nongyao@coerr.org

บัญชี / Accountant ผู้ประสานงาน / Coordinator นักกิจกรรม / Activist

Comments


Recent Posts

Relation Posts

Project Assistant

Project Assistant

17 Jul 2019